Pismo Wójta Gminy Buczek do firmy Jantar
Napisał: redakcja UG Buczek   
czwartek, 31 styczeń 2019
 Jantar 8 Sp. z o.o.
ul. Literacka 83
95-030 Rzgów
 
 
Z uwagi na otrzymywane sygnały od mieszkańców gminy, że Wasi pracownicy samowolnie i bez porozumienia z właścicielem wchodzą na posesję mieszkańców i zabierają pojemniki na śmieci często nie będące Waszą własnością , informujemy, że każdy  przypadek samowolnego wejścia na posesję bez porozumienia z mieszkańcem i zabieranie jakichkolwiek pojemników będzie zgłaszane przez mieszkańców na policję jako kradzież.
W przypadku zabrania pojemników oczekujemy, że zostawicie Państwo pokwitowanie ich odbioru wraz datą, imieniem i nazwiskiem osoby, która odbiera oraz Waszą pieczęcią firmową.Sporządziła: A. Misiak
TREŚĆ PISMA