Wigilia strażacka 2018
Napisał: redakcja UG Buczek   
czwartek, 20 grudzień 2018
 
16 grudnia 2018 roku odbyła się wigilia strażacka dla druhów z Gminy Buczek. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:
Starosta Łaski Piotr Wołosz, Wicestarosta Łaski Teresa Wesołowska, Komendant Powiatowy Policji w Łasku insp. Piotr Bielewski Zastępca Dowódcy JRG PSP w Łasku Waldemar Kędziak, Prezes LGD „Dolina rzeki Grabi” Anna Doliwa, Komendant Gminny dh Wiktor Papuga, Komendant Honorowy Gminy Buczek dh Jerzy Pniewski, Proboszcz Parfii Buczek Rafał Mazurczyk, Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski wraz z małżonką, Radny Powiatu Łaskiego Grzegorz Dębkowski, Radni Gminy Buczek, przedstawiciele jednostek OSP Gminy Buczek.
 

 
Obecnych na spotkaniu opłatkowym powitał Przewodniczący Rady Gminy Buczek dh Andrzej Zieliński.
 Starosta i Wicestarosta Łaski oraz Wójt Gminy Buczek złożyli strażakom życzenia, a ks. proboszcz przeczytał fragment ewangelii wg św. Łukasza, po którym strażacy połamali się opłatkiem i złożyli życzenia świąteczne. Spotkanie opłatkowe uświetnili muzycznie swoją obecnością Paulina i Michał Makulscy. Ochotnicza Straż Pożarna w Buczku składa podziękowanie paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna na czele z Panią Prezes Jadwiga Ratajczyk  za przygotowanie i podanie smacznych potraw wigilijnych. Wigilia strażacka przebiegła w miłej, przyjaznej i świątecznej atmosferze.
 OSP Buczek