Odszkodowania za tzw. hałas lotniczy tylko do 6 grudnia 2018 roku
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 14 wrzesień 2018
Rozmowa mecenasa Piotra Nowakowskiego z Wójtem Gminy Buczek Bronisławem Węglewskim
      Informuję, że dobiega końca ustawowy termin ubiegania się o odszkodowania z tytułu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska wojskowego w Łasku, wprowadzonego uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25.10.2016 roku
nr XXIX/379/16.
      Jeszcze tylko do 6 grudnia 2018 roku, właściciele nieruchomości położonych w obszarze ograniczonego użytkowania mają czas, aby wystąpić ze swoimi roszczeniami. Wtedy właśnie miną dwa lata od wejścia w życie uchwały o wprowadzeniu obszaru ograniczonego użytkowania.
      W związku z tym należy wyjaśnić kilka kwestii mających znaczenie prawne dla wszystkich uprawnionych.
1.    Czy ma znaczenie fakt, że lotnisko wojskowe powstało w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku, a np. dom został wybudowany później lub nieruchomość została zakupiona niedawno?
      Nie, nie ma to żadnego znaczenia. Liczy się fakt i moment wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego, a ta weszła w życie 6 grudnia 2016 roku.
 
2.    Czy jeżeli na mojej działce nie słychać hałasu lotniczego, a jest ona położona w strefie, to mam prawo do odszkodowania?
      Tak. Pierwszorzędne znaczenie ma to, czy dana nieruchomość jest położona w obszarze ograniczonego użytkowania, a nie czy rzeczywiście słychać na niej hałas lotniczy. Natężenie hałasu lotniczego może natomiast wpływać pośrednio na wysokość odszkodowania.
 
3.    Za co należy się odszkodowanie?
      Należy pamiętać, że potoczne określenie „odszkodowania za hałas lotniczy” jest nie do końca właściwe. Hałas jest przyczyną wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania, ale odszkodowania przyznaje się za:
-    utratę wartości nieruchomości,
-    zwrot wydatków jakie właściciel powinien ponieść z uwagi na konieczność wygłuszenia jego własnego domu lub mieszkania.
 
4.    Czym jest obszar ograniczonego użytkowania (OOU)?
      Jest to strefa poza lotniskiem, w której dopuszcza się zwiększony (ponadnormatywny) hałas oraz nakłada się na właścicieli posesji znajdujących się w tej strefie ograniczenia. Obecny OOU jest ogromny i obejmuje nie tylko Buczek oraz miasta Łask i Zduńska Wola, ale wiele innych, mniejszych miejscowości, m. in.: Wola Łaska, Teodory, Aleksandrówek, Okup Mały, Okup Wielki, Mikołajówek, Mauryca, Gorczyn, Dąbrówka, Łopatki, Gucin, Brodnia, Luciejów, Wola Buczkowska, Czestków A, Czestków B, Czestków F, Kowalew, Żagliny, Petronelów, Kolonia Przecznia, Zalesie, Wygiełzów, Chajczyny, Zagumnie, Sycanów, Pruszków, Rososza, Sięganów, Niecenia, Zielęcice, Bilew, Karsznice, Karczmy, Kuźnica, Jamborek, Drzewociny, Krobanów, Henryków, Biały Ług, Orchaniew, Beniaminów, Janiszewice, Maciejów, Michałów, Opiesin, Tymienice, Wymysłów.
 
5.    Co należy zrobić, aby starać się o odszkodowanie?
      W celu ubiegania się o odszkodowanie każdy z mieszkańców winien ustalić, czy dana działka objęta jest obszarem ograniczonego użytkowania, a jeżeli tak to w której strefie (A czy B) się znajduje. Następnie, jeżeli nie ma innych przeszkód do dochodzenia odszkodowania, należy zwrócić się do zarządcy lotniska (czyli do Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy) ze stosownym pismem, a w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, skierować sprawę do Sądu. W tym wypadku zachowanie należytej procedury jest niezwykle ważne. Wystarczy, że ubiegający się o odszkodowanie zgłosi ten fakt na piśmie do zarządcy lotniska w terminie do 6 grudnia 2018 r., a termin dwuletni zostanie zachowany.
 
6.    Czy termin 6 grudnia 2018 roku jest ostateczny do ubiegania się o odszkodowanie?
    W świetle aktualnych regulacji prawnych tak. Natomiast istnieje szansa na zmianę tego stanu rzeczy, gdyż Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt K 2/17, orzekł, że art. 129 ust. 4 poś jest niezgodny z Konstytucją RP w zakresie w jakim dopuszcza termin 2 lat na zgłaszanie roszczeń przez osoby, których prawa zostały naruszone. Niestety nie ma jeszcze uchwalonych nowych regulacji prawnych i nie wiadomo czy takie przepisy będą dotyczyły przypadków z naszego terenu, a nawet jeżeli tak to w jakim zakresie. Tym samym każdy zainteresowany ewentualnym odszkodowaniem, powinien bezwzględnie dotrzymać terminu 6 grudnia 2018 roku.

adwokat Piotr Nowakowski