安iat這w鏚 w Gminie Buczek
Napisa: redakcja UG Buczek   
pi徠ek, 22 czerwiec 2018

 
 Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o.
Uprzejmie informujemy, i Gmina Buczek po這穎na jest na obszarze obj皻ym budow nowoczesnej 鈍iat這wodowej sieci, umo磧iwiaj帷ej dost瘼 do szerokopasmowego Internetu, wspó貨inansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Za realizacj zadania odpowiada przedsi瑿iorstwo telekomunikacyjne - NEXERA Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa, zarejestrowane w S康zie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000637244, NIP 522 307 16 43, kapita zak豉dowy 275.000,00 PLN; wpisane do rejestru przedsi瑿iorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urz璠u Komunikacji Elektronicznej pod numerem 11876.
NEXERA (Nexera Sp. z o.o.) jest hurtowym operatorem nowoczesnej sieci dost瘼owej 鈍iat這wodowej FTTH. Dost瘼 do sieci NEXERY oraz us逝gi hurtowe 鈍iadczone b璠 zainteresowanym Operatorom Korzystaj帷ym, w tym operatorom lokalnym, na równych i niedyskryminuj帷ych zasadach w oparciu o udost瘼nion Ofert Ramow.
Szczegó這we informacje znajdziecie Pa雟two pod adresem http://nexera.pl/
Wykonanie zada projektowych oraz nadzór nad budow sieci 鈍iat這wodowej, w ramach realizowanego przez NEXERA Sp. z o.o. przedsi瞝zi璚ia zosta造 powierzone:
Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o.
W zwi您ku z tym, na terenie Gminy Buczek pojawi si pracownicy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. w celu podpisania umów o dost瘼 do nieruchomo軼i, na których planowana jest budowa sieci.  
 
Uprzejmie informujemy, i pracownicy firmy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. odwiedzaj mieszka鎍ów Gminy, w zwi您ku z prowadzonymi pracami projektowymi budowy 鈍iat這wodowych linii kablowych na terenie Gminy.
Pragniemy podkre郵i, 瞠 podpisywane przez w豉軼icieli posesji umowy o dost瘼 do nieruchomo軼i, nie oznaczaj automatycznego korzystania przez nich z us逝g telekomunikacyjnych – us逝gi takie b璠 w przysz這軼i oferowane przez operatorów tych us逝g (w tym lokalnych), wykorzystuj帷ych wybudowan w ten sposób nowoczesn infrastruktur 鈍iat這wodow.
Umowa o dost瘼 do nieruchomo軼i odnosi si jedynie do wyra瞠nia zgody przez jej w豉軼iciela na przewieszenie kabla 鈍iat這wodowego nad dzia趾 lub u這瞠nie kabla doziemnego, w zakresie wskazanym  w umowie oraz pokazanym na szkicu, b璠帷ym za陰cznikiem do tej umowy.
Dost瘼 do nieruchomo軼i b璠zie realizowany przez operatora projektowanej infrastruktury, wy陰cznie na potrzeby instalacji telekomunikacyjnych linii 鈍iat這wodowych oraz w przypadku konieczno軼i usuni璚ia ich awarii.
W豉軼iciele nieruchomo軼i nie ponosz 瘸dnych kosztów zwi您anych z podpisywan umow.Iris Telecommunication Poland Sp. Z o.o.

Aneta Jermak
Kierownik Projektu