Pro¶ba o ograniczenie zużycia wody wykorzystywanej do podlewania
Napisał: redakcja UG Buczek   
sobota, 02 czerwiec 2018
 W zwi±zku ze zwiększonym poborem wody oraz panuj±cymi wysokimi temperaturami, Urz±d Gminy w Buczku zwraca się z uprzejm± pro¶b± do mieszkańców,  aby  racjonalnie korzystać z wody na cele inne niż socjalno bytowe tj.:
•    Podlewanie i zraszanie trawników, ogrodów warzywnych
•    Podlewanie upraw działkowych, rolnych i sadowniczych