Honorowy Obywatel Gminy Buczek - 2018
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 06 kwiecień 2018
 Na podstawie § 8 Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Buczek przyjętego uchwałą Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Buczek z dnia 23 maja 2011 r. informuję, że wnioski o nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Buczek przyjmowane będą w Biurze Rady Gminy Buczek w dniach 09 – 30 kwietnia 2018r. Formularz wniosku można pobrać w Biurze Rady w godzinach pracy Urzędu Gminy w Buczku lub ze strony internetowej.
Regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Buczek do wglądu w Biurze Rady Gminy Buczek oraz na stronie internetowej Gminy Buczek buczek.org.pl
   
   
      Przewodniczący Rady Gminy
      (…)  Andrzej Zieliński
 
  UCHWAŁA i REGULAMIN