Zaproszenie do konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymu
Napisał: redakcja UG Buczek   
środa, 13 wrzesień 2017
 Wojt Gminy Buczek zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej Gminy  do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi  na 2018 rok.Konsultacje prowadzone są w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza. Opinie do programu można skaładać do dnia 21 września 2017 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektonicznej lub osobiście w Urzędzie Gminy w Buczku przy ul. Głównej 20 - w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
 
FORMULARZ KONSULTACJI