Czytali Quo vadis PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Szkolne wiadomości
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 20 wrzesień 2016

 
Grono pedagogiczne i uczniowie Szkoły Filialnej w Czestkowie przystąpili do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza pod patronatem Pary Prezydenckiej. Spotkanie odbyło się 16 września 2016r.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
1. Zenona Romankiewicz – Sekretarz Gminy
2. Sławomir Walczak - Leśniczy Starostwa Powiatowego w Łasku
3. Grzegorz Dębkowski – Przewodniczący Rady Rodziców
4. Justyna Lis – przedstawiciel Rady Rodziców
5. Edyta Filipczak- przedstawiciel Rady Rodziców
6. Ewa Pawlicka- przedstawiciel Rady Rodziców
7. Marlena Bednarek- przedstawiciel Rady Rodziców
 
Czytaj całość...
 
Duża unijna dotacja na drogę w Gminie Buczek PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Wiadomości z Rady
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 16 wrzesień 2016
 
6 września 2016 roku  Urząd Marszałkowski w Łodzi udzielił dofinansowania unijnego na  drogi  gminne. Gmina Buczek znalazła się w gronie 76 szczęśliwców z ponad 306 , którzy otrzymali dofinasowanie. Kwota dofinansowania to 1,6 mln zł co stanowi 66% kosztów  budowy drogi Malenia-Grzeszyn.
13 września br. podczas sesji Rady Gminy  Buczek radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Łaskim na remont dalszego odcinka tej drogi tj. odcinka  z Grzeszyna do Gucina do drogi wojewódzkiej. Zostanie ona wybudowana ze  wsparciem Gminy Buczek w wysokości  około 237 tyś zł to jest 50% kosztów tej inwestycji, pozostałość dołoży Zarząd Powiatu Łaskiego, który jest właścicielem drogi Grzeszyn-Gucin.
Czytaj całość...
 
Wielkie Święto Gospodyń PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 16 wrzesień 2016

 
Koncert Eleni, finał konkursu „Kobiety na start”, pokaz unikatowej kolekcji mody „150 lat gospodyń" to główne atrakcje VI Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Trenów Wiejskich.
Na tym wielkim dwudniowym święcie gospodyń, które odbyło się tradycyjnie nad brzegiem licheńskiego jeziora w dniach 10 i 11 września 2016 roku, uczestniczyły członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna.
Dwudniowe spotkanie było skupione wokół dwóch aspektów – kulturowego i sakralnego.
Pierwszego dnia zjazdu, w sobotę, 10 września, gospodynie spotkały się na Jarmarku Kulturowym. Przez cały dzień można było skosztować kulinarnych specjałów przygotowanych przez gospodynie
i podziwiać występy zespołów.
 
Czytaj całość...
 
Para Prezydencka powitana przez Marszałka Województwa Łódzkiego i Wójta Gminy Buczek na dożynkach PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 13 wrzesień 2016

 
Już po raz 89  we wrześniu odbyły się dożynki Prezydenckie w Spal, które zainicjował ówczesny prezydent RP Ignacy Mościcki. Do przedwojennej tradycji w 2000 roku powrócił prezydent Aleksander Kwaśniewski i od tej pory impreza jest kontynuowana przez kolejnych prezydentów RP.
Czytaj całość...
 
Pieniądze dla sołectw PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Nasze sołectwa
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 09 wrzesień 2016
W dniu 31 sierpnia 2016 Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2016 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Z Gminy Buczek zakwalifikowało się sołectwo Bachorzyn, które ubiegało się o wsparcie finansowe na realizację projektu pn.: „Integracja wokół tradycji – piknik rękodzieła artystycznego i produktu regionalnego sołectwa Bachorzyn”. Głównym celem projektu jest aktywizacja i integracja oraz kultywowanie tradycji poprzez zorganizowanie pikniku rękodzieła artystycznego i produktu regionalnego sołectwa Bachorzyn, w tym warsztatów rękodzieła artystycznego techniką DECOUPAGE. Projekt umożliwi aktywny rozwój umiejętności rękodzieła artystycznego, poznania kultury, zwyczajów i tradycji regionu. Łączny koszt projektu wynosi 11.600 zł, wnioskowana kwota dotacji to 4.988 zł, stanowiąca 43% wartości projektu.
     
      K.B.
 

 
Mixer Regionalny Łódzkie 2016 PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
czwartek, 08 wrzesień 2016

 
W dniach 3 - 4 września 2016 r na ulicy Piotrkowskiej odbyła się  13 edycja imprezy pn. Mixer Regionalny Łódzkie 2016 r. W w/w uroczystości udział wzięła również Gmina Buczek, którą reprezentowało Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie w osobach: Jadwiga Ratajczyk, Anna Sygdziak, Aneta Siekierska i Zdzisława Zelmozer.
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie prezentowało walory naszego regionu tzw. zagłębia truskawkowego,  promując gminę Buczek i jej produkt - truskawkę jako markę województwa łódzkiego.
Czytaj całość...
 
Honorowy Obywatel Gminy Buczek oficerem Wojska Polskiego PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Ludzie - ludziom
Napisał: Andrzej Zieliński   
wtorek, 06 wrzesień 2016
 
Coraz mniej jest wśród nas ludzi pamiętających czasy II wojny światowej, a takich, którzy walkę  o niepodległą ojczyznę z okupantem znają z autopsji jest już bardzo niewielu, dlatego z tym większą radością, sympatią i dumą  przyjmujemy wiadomości, że tacy ludzie mieszkają i w naszej gminie.  Do takich osób należy pierwszy Honorowy Obywatel Gminy Buczek, dziś już prawie 105-letni Pan Józef Woźniak.
 
 
Czytaj całość...
 
100 lat - OSP Czestków PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Nasi strażacy
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 06 wrzesień 2016

 
Uroczystość 100 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czestkowie, miała miejsce 14 sierpnia 2016r.  Nad sprawnym przebiegiem uroczystości pieczę sprawował prezes dh Janusz Grącki, który powitał zaproszonych gości, druhów i mieszkańców.
W uroczystości obok władz gminy: Wójta Gminy Buczek Bronisława Weglewskiego, który jest również Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Buczku oraz radnych gminy Buczek uczestniczyli także: posłowie Marek Matuszewski, Piotr Polak i Paweł Bejda, wiceprezes NIK Mieczysław  Łuczak, Dyr. Zarządu Wykonawczego ZG OSP  Wiesław Golański, Dyr Biura Marszałka Woj. Łódzkiego Marcin  Młynarczyk, szefowa Departamentu Funduszy  Rozwoju Obszarów  Wiejskich Maria Kaczorowska, Starosta Pow. Łaskiego - Teresa Wesołowska, Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP dh Wojciech Pokora oraz radni rady powiatu z terenu naszej gminy : Jerzy Gawlik i Grzegorz Dębkowski. Obecni byli też przedstawiciele jednostek powiatowych: PSP, Komendy Policji, organizacji  i stowarzyszeń oraz ponad 100 strażaków – ochotników ze wszystkich Ochotniczych Straży pożarnych z terenu gminy oraz innych jednostek OSP, a także licznie przybyli mieszkańcy naszej Gminy
Czytaj całość...
 
Kolonie letnie nad Bałtykiem PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Ludzie - ludziom
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 02 wrzesień 2016
 
Dwa ostatnie tygodnie wakacji czterdzieścioro jeden dzieci z Buczku, z rodzin rolniczych objętych ubezpieczeniem KRUS postanowiło spędzić na koloniach nad morzem.  Były one dofinansowane   z Funduszu Składkowego KRUS, z budżetu gminy Buczek i częściowo z opłat rodziców. Organizator kolonii - Zwiazek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników - zaproponował na miejsce pobytu kolonistów pensjonat „Bałtyk” w Ustce.
Powszechnie wiadomo, że Ustka to pachnący wakacjami, morzem, plażą i sosnowym lasem raj  dla turystów, czyli idealne miejsce na odpoczynek i relaks po całorocznej nauce. To najchętniej i najczęściej odwiedzany przez turystów kurort środkowego wybrzeża. Tutaj można pospacerować piaszczystą plażą, pooddychać czystym leśnym powietrzem oraz odwiedzić tętniące życiem molo.
Czytaj całość...
 
Awans zawodowy PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Szkolne wiadomości
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 02 wrzesień 2016

 
W dniu 9 sierpnia 2016r. w Szkole Filialnej w Czestkowie odbył się egzamin na nauczyciela mianowanego Pani Justyny Miszczak, nauczyciela wychowania fizycznego. Warunkiem uzyskania awansu zawodowego było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy oraz zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wójta Gminy Buczek. Podczas egzaminu nauczyciel prezentował swój dorobek zawodowy z okresu stażu oraz odpowiadał na pytania członków Komisji, którymi byli między innymi eksperci z listy ustalanej przez Ministra Edukacji Narodowej. Pani Justyna Miszczak egzamin zdała bardzo dobrze, otrzymując od Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej stosowne zaświadczenie. W dniu 30 sierpnia 2016r. Wójt Gminy Pan Bronisław Węglewski na podstawie zaświadczenia wydał i wręczył Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Justynie Miszczak, gratując życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym. Zdobyty awans świadczy o pogłębieniu wiedzy i umiejętności, a także o rozwoju zawodowym nauczyciela.
 
Wybrano nowego sołtysa PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Nasze sołectwa
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 02 wrzesień 2016
W dniu 31.08.2016 roku, o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Buczku pod przewodnictwem  Bronisława Węglewskiego – Wójta Gminy Buczek, odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Kowalew, w celu wyboru nowego sołtysa. Przyczyną zebrania była śmierć poprzedniej pani sołtys. Na zebranie przybyło 44 mieszkańców sołectwa, na ogólną liczbę 252 osób.
Zebranie otworzył Wójt Gminy Buczek, przywitał wszystkich  zgromadzonych mieszkańców wsi Kowalew oraz Petronelów. Przedstawiony został porządek zebrania. Wójt Gminy pozytywnie ocenił współpracę z panią Jadwigą Grabarczyk, jednocześnie poprosił mieszkańców o uczczenie jej pamięci minutą ciszy.
Po wyborze komisji skrutacyjnej dokonano przyjęcia zgłoszeń kandydatów na Sołtysa. Na sołtysa zostały zgłoszone dwie kandydatki: pani Pisarska Wioletta oraz pani Pogocka Teresa. Przeprowadzono głosowanie tajne. Komisja Skrutacyjna przeliczyła głosy. Ustalono wynik wyborów oraz sporządzono protokół z wyboru sołtysa. Ogłoszono wyniki głosowania. Sołtysem wsi Kowalew i Petronelów została Pani Pisarska Wioletta, która otrzymała 26 głosów.
 
Zakończenie wakacji na orliku w Czestkowie PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Wiadomości sportowe
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 02 wrzesień 2016

 
W dniu 26 sierpnia 2016 o godz. 19.00  na boisku „Orlik” w Czestkowie odbył się po raz kolejny  „Turniej Nocny” w piłkę nożna. Na rozpoczęciu sportowej imprezy stawiło się ponad 60 zawodników i kilka naście zawodniczek ponieważ po raz pierwszy w turnieju udział wzięła drużyna dziewcząt ( Team Wola Buczkowska ), które na równi stawały do pojedynków z drużynami męskimi,  wcale im nie ustępując. Piłkarze rywalizowali w drużynach złożonych z sześciu zawodników + bramkarz. Spotkania  rozgrywane były systemem “każdy z każdym”. O rozstawieniu końcowym miejsc decydowała większa ilość zdobytych punktów. Za wygrany mecz  drużyna otrzymywała 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt. W rywalizacji  wzięło udział 6 zespołów:
Czytaj całość...
 
Chronimy środowisko PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
środa, 31 sierpień 2016
 Akcja recyklingowo-informacyjna pod hasłem „Segregujesz-świat ratujesz ”
W dniu 29.08.2016 r. Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski i Skarbnik Gminy podpisali umowę na realizację zadania: Akcja recyklingowo-informacyjna pod hasłem „Segregujesz-świat ratujesz ” dla mieszkańców Gminy Buczek dofinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi w ramach projektu, którego ogólna wartość wynosi  27 995 zł, w tym wysokość dotacji 21 095 zł. W ramach zadania zostały przeprowadzone: Szkolenia z racjonalnej gospodarki odpadami wraz z konkursem testowym z wiedzy z nagrodami,  konkursy ekologiczne plastyczne z nagrodami  oraz konkursy ekologiczne muzyczne oraz Piknik ekologiczny rodzinny.
 
Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Buczek
W dniu 26.08.2016 r. Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski i Skarbnik Gminy podpisali umowę na realizację zadania: Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Buczek wraz z ich inwentaryzacją dofinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi w ramach projektu, którego ogólna wartość wynosi  12 480,00 zł, w tym wysokość dotacji 11232,00 zł. W ramach zadania nastąpi przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz  sporządzenie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Program jest podstawą do ubiegania się o dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na dalsze zadanie inwestycyjne w postaci samego usuwania i transportu azbestu.
 
 
 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 88 - 116 z 252

"Wieści Regionalne"

III Krajowe Święto Truskawki

Buczek 2017

 Materiały i relacje TV


Honorowi obywatele

marek-mazur.jpg

Panorama

  
 
Panorama Łaska - czerwiec 2017
 
 
 
 
 
 

 
 

Psy do adopcji

Mapy działek 542 przeznaczonych do sprzedaży

Wywóz śmieci - 2017

 

REGION 1

Buczek, Wola Buczkowska, Czestków A, Czestków F. 

 
 Harmonogram dla Regionu 1
REGION 2
Wilkowyja, Brodnia Dolna i Górna, Czestków B, Czestków – Osiedle, Bachorzyn,
Józefatów, Wola Bachorska, Petronelów, Kowalew, Gucin, Grzeszyn, Sowińce,
Strupiny, Malenia, Czarny Las, Sycanów, Luciejów, Dąbrowa, Dąbrówka.
  Harmonoogram dla Regionu 2

 

 
 

_______________________________

Osoby odpowiedzialne w gminie za:

Drogi:

Piotr Ludwisiak -

tel 43 677 44 97; 607 801 118

Woda, kanalizacja, wywóz śmieci:

Marek Ratajczyk -

tel 43 677 44 94; 605 904 304

 Woda, kanalizacja - awarie w

soboty i niedziele

 Ratajczyk Daniel

tel 660 820 950

43 677 42 98

 Inwestycje w gminie:

Wiesław Szczepaniak  -

tel 43 677 44 95; 601 055 221

Andrzej Szymczak

43 677 44 95

Oświetlenie uliczne z wyjątkiem

oświetlenia fotowoltaicznego:

Kamil Woźniak

tel. 600808193

 _______________________________

INFORMACJE

 Świadczenia rodzinne 

Fundusz alimentacyjny

 
 
 

 

 

 

 

 

Nowe samochody

Straż ma nowe samochody

 

 

 
© 2017 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery