Inwestycje w Gminie Buczek PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Inwestycje
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 11 sierpień 2015
 1.Nowa sala gimnastyczna w Czestkowie B na terenie przylegającym w bezpośrednim sąsiedztwie do Szkoły Podstawowej nabiera ostatecznego wyglądu. Trwają prace wykończeniowe przy malowaniu ścian i zakładaniu podłóg. Już teraz widać, że wykonawca stara się zadbać o każdy szczegół, tak aby najmłodsi na zajęciach sportowych ale również starsi po lekcjach mogli się cieszyć z profesjonalnej nawierzchni drewnianej podłogi sali gimnastycznej czy innych przyrządów do ćwiczeń.


 
Czytaj całość...
 
Kolonie w Kościelisku i w Austrii PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 28 lipiec 2015
 
 
 W dniu 9 lipca 2015 roku Gmina Buczek wraz  Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowali dla dzieci rodziców ubezpieczonych w KRUS kolonie w Kościelisku. Główną atrakcją tego wyjazdu był również kilkudniowy pobyt w hotelu w Austrii w Aplach. Dzieci podczas pobytu w Kościelisku chodziły po górach, miały zorganizowaną wycieczkę pieszą pod Gubałówkę i na Krupówki oraz uczestniczyły w rozgrywkach sportowych i zabawach. Podczas pobytu w Austrii koloniści zwiedzali pobliskie zamki, spędzali czas czynnie w akwenach wodnych oraz parku linowym. Jedną z głównych atrakcji był wjazd kolejką linową na szczyt góry  liczącej 2400 m n.p.m.
Czytaj całość...
 
Bronisław Węglewski - Nowym Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
środa, 15 lipiec 2015
Bronisław Węglewski – znany przede wszystkim  jako Wójt gospodarnej i ciągle rozwijającej się inwestycyjnie Gminy Buczek został wybrany zdecydowaną większością głosów I Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  jej nowym  Prezesem. To pierwszy taki sukces od czasów powstania izb rolniczych, gdy osoba z powiatu łaskiego i powiatów z nią sąsiadujących (można zastąpić słowami „osoba z naszego terenu”)  obejmie takie stanowisko.
Nowy Prezes doskonale zna strukturę, zadania  izb rolniczych, jak i problemy, jakie stoją przed polskim rolnictwem, jako że od momentu powstania izb przewodniczy Radzie Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łasku, jest Delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych, jak i członkiem komisji branżowych d.s. rolnictwa w Copa-Cogeca w Brukseli, a co najistotniejsze samodzielnie zarządza dobrze prosperującym wielkoobszarowym gospodarstwem rolnym z dominacją produkcji roślinnej.
Z tytułu objęcia nowego stanowiska Bronisław Węglewski wejdzie w skład Krajowej Rady Izb Rolniczych z jeszcze silniejszej niż dotychczas pozycji tj. Prezesa Wojewódzkiego a nie jak do tej pory Delegata.
Będzie to wiązało się ze zwiększeniem kompetencji, jako że Krajowa Rada Izb Rolniczych reprezentuje samorząd rolniczy przed sejmem, senatem i administracją rządową, która ma obowiązek zasięgać opinii Rady o projektach ustaw i rozporządzeń dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynku rolnego. Ponadto  opiniuje ona założenia polityki rolnej oraz wszelkie projekty aktów prawa dotyczące rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
Krajowa Rada  pomaga ponadto  w wykonywaniu zadań wojewódzkim izbom rolniczym i nadaje im kierunek działania.
Zadaniem nowego Prezesa będzie nadto reprezentowanie izby rolniczej na szczeblu krajowym przed organami Państwa oraz ogólnokrajowymi  organizacjami i instytucjami  działającymi na rzecz i w otoczeniu rolnictwa.
Ta silna pozycja w strukturze krajowej  (jako że zasięg działania Krajowej Rady Izb Rolniczych to cały teren RP) Bronisława Węglewskiego przyniesie z pewnością wymierne korzyści dla polskiego rolnictwa, a w tym dla rolników z naszego powiatu.
 
Wybór Bronisława Węglewskiego na funkcję Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego nie spowoduje żadnych zmian we władzach Gminy Buczek, Wójtem Gminy pozostaje nadal Bronisław Węglewski.
 
 
 
 
 
Rozpoczęcie prac budowlanych w centrum Buczku PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Inwestycje
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 10 lipiec 2015

 
W dniu 8 lipca br. rozpoczęły się prace nad przebudową i rozbudową budynku Urzędu Gminy oraz budynku gospodarczo – garażowego. W ramach zadania będzie rozebrany drewniany budynek, rozbudowany budynek  Urzędu Gminy wraz z poprawieniem elewacji istniejącego budynku, przebudowany budynek garaży wraz z wydzieleniem nowej kotłowni oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków. Prace wykonuje firma FHU „BUD-GIPS”, Zbigniew Borek, Luciejów 103, Buczek.
W związku z tym nastąpią utrudnienia dla petentów związane z parkingiem pojazdów. Obsługa komunikacyjna odbędzie się poprzez drugą bramą wjazdową od ul. Głównej (obok punktu z lodami).
 
 
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna na kolejnym Święcie Truskawki PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Święta Truskawki
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 10 lipiec 2015

 
Największym świętem,  jakie co roku odbywa się w naszej gminie, to Wojewódzkie Święto Truskawki, obecnie pn. „ Buczkowska Truskawka marką województwa łódzkiego”.  W tym roku obyło się I Krajowe Święto Truskawki, na którym  nie mogło zabraknąć stoiska  Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna.
Członkinie Stowarzyszenia do tegoż święta przygotowują się bardzo staranie, a w pracę  jaką  wykonują wkładają dużo serca. Na stoisku Stowarzyszenia podczas 2 – dniowych obchodów święta  znajdowały  się różne smakołyki, którymi każdy mógł się poczęstować, m. innymi: truskawki;  cztery rodzaje ciast, oczywiście z truskawką w roli głównej; nalewka truskawkowa; konfitura  bachorzyńskich babek; koktajl truskawkowy.

Czytaj całość...
 
Wakacyjny wypoczynek Zakopane - Austria PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 10 lipiec 2015
Podczas tegorocznych wakacji 31 uczniów z terenu gminy Buczek wypoczywać będzie w Zakopanem oraz Austrii. Kolonie dla młodzieży rozpoczynają się od 9 lipca i będą trwa do 22 lipca br. Uczniowie zwiedzać i podziwiać będą krajobrazy Polskich Tatr oraz organizowane będą wycieczki za granice naszego kraju do Austrii. Współorganizatorem wypoczynku jest Krajowa Rada Izb Rolniczych, Gmina Buczek oraz częściowo  rodzice.
 
Truskawkowe żniwa zakończone PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Święta Truskawki
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 07 lipiec 2015


W dniach 27-28 czerwca 2015 roku w Gminie Buczek odbyło się I Krajowe Święto Truskawki. Patronat nad tegorocznymi obchodami objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Marek Sawicki, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.
Święto odbyło się w tym roku w ramach projektu pn.: "Buczkowska truskawka-marką województwa łódzkiego"” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Impreza po raz pierwszy ma rangę święta krajowego.  Gminę Buczek zaszczycili swoją obecnością goście nie tylko z gmin i powiatów, ale także województwa i kraju.
 W tym roku gościliśmy:  Jacka Marciniaka Szefa  Gabinetu  Politycznego Premiera Janusza Piechocińskiego ,Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli Mieczysława Łuczaka,Tomasza Drabika Doradcę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, Wicemistera Skarbu Cezarego Gabryjączyka, Arkadiusza Góraj Asystenta Kancelarii Premiera Rady Ministrów Cezarego Tomczyka
Parlamentarzystów: Andrzeja Owczarka, Cezarego Grabarczyka, Artura Dunina, ,Marka Matuszewskiego, Cezarego Olejniczaka,Agnieszkę Hanajczyk, Andrzeja Biernata. Jarosława Klimasa Wicewojewodę Łódzkiego, Witolda Stępnia Marszałka Województwa Łódzkiego wraz z Dyrektorami Departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Marka Mazura, Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Łódzkiego Dorotę Ryl,Katarzynę Szczepaniak Dyrektora Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych,Wiceprezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Krzysztofa Nowaka przedstawicieli instytucji i agencji rolniczych, Prezesa WFOŚiGW w Łodzi Tomasza Łyska, Prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Pana Waldemara Brosia, Prezydent Miasta Łódź Hannę Zdanowską, Komendanta Wojewódzkiej Policji w Łodzi Pana Dariusza Banachowicza oraz przedstawicieli władz powiatowych i gminnych, przedstawicieli straży pożarnej, policji i służb medycznych.


Paweł Bejda oraz Dariusz Malinowski zgodnie z  Uchwałą Rady Gminy Buczek otrzymali tytuł Honorowego Obywatela Gminy Buczek. Centrum Konferencyjno -Wypoczynkowe „Dzikie Wino” ufundowało  pobyt w ośrodku  dla Honorowych Obywateli Gminy Buczek.

Czytaj całość...
 
Podziękowania PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Święta Truskawki
Napisał: redakcja UG Buczek   
czwartek, 09 lipiec 2015
Gospodarze Gminy Buczek wyrażają serdeczne podziękowania dla naszych partnerów za pomoc w organizacji "Buczkowskiej Truskawki - marką województwa łódzkiego". Wśród naszych partnerów, bez których impreza nie miałaby takiego prestiżu należy wymienić:

- Pana Marka Sawickiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Krajową Radę Izb Roliczych
- Pana Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego
- Panią Maria Kaczorowska Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
- Pana Maciej Kokotek Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi

Serdeczne podziękowania składany również sponsorom :

- Państwo Maciej i Małgorzata Stec- Aleksandrówek
- Firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk- Porszewice
- GRENE Sklep Rolniczo- Techniczny, Buczek
- Gminna Spółdzielnia „SCH” w Buczku
- METERING – Państwo Anna i Witold Moder
- Pan Rajmund Krakowski- Sprzęt- Kop- Gucin
- Państwo Daniel i Anna Błońscy- Bachorzyn
- Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich- Pan Prezes Waldemar Broś
- OSM Łask- Pan Prezes Jerzy Skorek
- OSM- Radomsko Prezes Andrzej Chodkowski
- Agencja Nieruchomości Rolnych O T Warszawa Filia w Łodzi
- „LUPOL” Sp zo.o.- Pan Prezes Wojciech Pokora
- Pan Karol Dobrowolski Prezes "BRONISZE"
- Firma IND AGRO- Pan Adam Chromik- Czestków A
- Bank Spółdzielczy w Warcie Oddział Buczek- Pani Krystyna Szymczak
- Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie
- Krzysztof Skrzypek Komornik Sadowy
- Reklama od A do Z- Państwo Marek i Małgorzata Dolata- Łask
- TOM- KOR w Buczku- Pan Krzysztof Tomczyk
- Burmistrz Uniejowa- Pan Józef Kaczmarek
- TABOR- Pan Bogdan Janeczek
- Firma ORTUS- Pan Janusz Fengler
- RBS Meble z Pazurem , Pan Sebastian Grzelak- Buczek
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
- „Dzikie Wino”- Pan Stanisław Nastarowicz
- Zakład Wędliniarski - Pan Bogdan Tarczewski
- Zakład Wędliniarski w Czestkowie – Pan Grzegorz Kępa
- AGROBART Krzysztof Bartczak
- Prywatny Punkt Weterynaryjny w Buczku
- IMPEX Sp. z o. o.
- TOYA Systemy Komputerowe Sp.z.oo. Łódź
- GRANUM Firma Nasienna
- Alma - Pan Józef Krawczyk
- Agro- Motos
- POLSAD Jacek Korczak
- Orange GONABE s.c. T. Strejlan R. Korulczyk M Korulczyk
- BK BUSINESS Krzysztof Białkowski
- PPHU „Jontex” Piotr Jończyk
- Pracownia Poligraficzna Intrograf E.J. Buss
- ARCONBUD Przed. Projektowo- Wykon.Łódź
- PHU 'Twój Dom” ,Zelów Marek Pluciński
- P & P Investment M. Chęciński
- IZII D. Taborowska -
- PHU- INSTAL Krzysztof Subczyński
- Avon

Dziękujemy również jednostkom OSP i Policji oraz wszystkim, którzy pomagali przy organizacji imprezy.

Wójt Gminy Buczek
Bronisław Węglewski
 
I Krajowe Święto Truskawki - Buczek 2015 PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Święta Truskawki
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 30 czerwiec 2015

Zapraszamy do galerii

 
Rodzinny Piknik Europejski PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Gminne Przedszkole
Napisał: Monika Kochanek   
wtorek, 30 czerwiec 2015
 
W związku z zakończeniem realizacji projektu „Dobry start z przedszkolem”  w sobotę 20 czerwca 2015r. w Gminnym Przedszkolu w Buczku odbył się Rodzinny Piknik Europejski.
Poranek powitał nas słoneczkiem i bezchmurnym niebem. Wszyscy zebrali się w holu pięknie udekorowanym pracami dzieci tworzonymi w ramach wiosennego projektu „Jestem Polakiem. Jestem Europejczykiem”. Uroczystość rozpoczęła się częścią oficjalną, podczas której przypomniano wszelkie dobrodziejstwa płynące z uczestnictwa w projekcie „Dobry start z przedszkolem”.
Czytaj całość...
 
Bezpłatne szkolenie PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 19 czerwiec 2015
 
 Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” wspólnie z Forum Aktywizacji obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pn. "Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”. Szkolenie odbędzie się 25 czerwca 2015 r. (czwartek) w Zajeździe Jamboł przy ul. Armii Ludowej 46, 98-100 Łask.
 
 
 
 
 
 
Truskawka w Mediolanie PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 12 czerwiec 2015
Dziś na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie rozpoczyna się Tydzień Województwa Łódzkiego. Przez pięć dni będziemy prezentowali Łódzkie od najlepszej strony.
 
 
Absolutorium dla Wójta PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Wiadomości z Rady
Napisał: redakcja UG Buczek   
środa, 03 czerwiec 2015

 za wykonania Budżetu Gminy za rok 2014
Na VI Sesji Rady Gminy Buczek, która odbyła się w dniu 29 maja 2015 roku Rada Gminy Buczek udzieliła Wójtowi Bronisławowi Węglewskiemu absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2014.
Wykonanie dochodów i wydatków, na koniec 2014 roku, kształtowały się następująco:
1) na plan dochodów w kwocie 17.330.669,72 zł, wykonanie wyniosło 17.806.209,38 zł, co stanowi 102,74 % planu. Z tego:
a) dochody bieżące, plan 15.819.364,92 zł, wykonanie 16.284.251,18 zł, co stanowi 102,94% planu,
b) dochody majątkowe, plan 1.511.304,80 zł, wykonanie 1.521.958,20 zł, co stanowi 100,70% planu;
2) na plan wydatków w kwocie 19.414.313.72 zł, wykonanie wyniosło 18.237.240,42 zł, co stanowi 93,94% planu. Z tego:
a) wydatki bieżące, plan 14.020.835,24 zł, wykonanie wyniosło 12.876.226,41 zł, co stanowi 91,84% planu,
b) wydatki majątkowe, plan 5.393.478,48 zł, wykonanie wyniosło 5.361.014,01 zł, co stanowi 99,40% planu. Szczegóły dotyczące poszczególnych inwestycji realizowanych w roku 2014 przedstawia tabela;

 
Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 11 12 13 14 15 16 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 407 - 435 z 446

Psy do adopcji

 
Małe pieski w ilości 5 szt. poszukują domu. Są samodzielne, matką jest młoda suczka rasy owczarek niemiecki.
Więcej informacji w Urzędzie Gminy w Buczku  pod nr tel. 436774497


 
 
 
 

 I Sesja Rady Gminy Buczek

TVR


 

 Światłowód w Gminie Buczek

 

 RELACJA 8TVR

ze Święta Truskawki 2018

 


 

AGROEXPRESS z do z 10 VI 2018

 

 

 

 

GAZYFIKACJA

ANKIETY

 

 

 


 

Zapraszamy na „Wieści Regionalne”, w których rozmowa z Wójtem Gminy Buczek Bronisławem Węglewskim m.in. o rozstrzygniętych przetargach i planowanych inwestycjach.

Otwarcie hali sportowej

Otwarcie hali sportowej

 

Relacja TVR8 z Gali Bokserskiej

 

SESJA na ŻYWO
 SESJE ARCHIWALNE

 Materiały i relacje TV


Honorowi obywatele

j-skorek.jpg

AKCYZA 2019

 

 .

Panorama

   
 
Panorama Łaska - II 2019
 
 
 
 
 
 

 
 
Mapy działek 542 przeznaczonych do sprzedaży
 
 

_______________________________

Osoby odpowiedzialne w gminie za:

Drogi:

Piotr Ludwisiak -

tel 43 677 44 97; 607 801 118

Woda, kanalizacja, wywóz śmieci:

Marek Ratajczyk -

tel 43 677 44 94; 605 904 304

 Woda, kanalizacja - awarie w

soboty i niedziele

 Ratajczyk Daniel

tel 660 820 950

43 677 42 98

 Inwestycje w gminie:

Wiesław Szczepaniak  -

tel 43 677 44 95; 601 055 221

Andrzej Szymczak

43 677 44 95

Oświetlenie uliczne z wyjątkiem

oświetlenia fotowoltaicznego:

Kamil Woźniak

tel. 600808193

 _______________________________

INFORMACJE

 Świadczenia rodzinne 

Fundusz alimentacyjny

 
 
 

 

 

 

 

 

Nowe samochody

Straż ma nowe samochody

 

 

 
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery