Zajęcia fitness w Czestkowie PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Wiadomości z kultury
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 27 listopad 2015
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza mieszkańców Gminy Buczek na dodatkowe zajęcia organizowane w nowej sali sportowej przy Szkole Filialnej
w Czestkowie.
Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia tańca nowoczesnego HIP – HOP w każdy wtorek od godz. 16.30 – 17.30, natomiast dorosłych na zajęcia gimnastyczne tego samego dnia od godz. 18.00 – 19.00. Zajęcia są bezpłatne, poprowadzi instruktor GOKiS Mariusz Ziębaczewski.
 
Czy i kiedy będzie można ubiegać się jeszcze o odszkodowania za sąsiedztwo lotniska wojskowego PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: adw. Piotr Nowakowski   
piątek, 20 listopad 2015
Jak powszechnie wiadomo, od pewnego czasu trwają sądowej procesy o odszkodowanie z tytułu utraty wartości nieruchomości położonych w obszarze ograniczonego użytkowania (oou) lotniska wojskowego położonego na terenie gmin Buczek. Obszar ten rozciąga się w sąsiedztwie 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku i został wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lutego 2010 r. nr LI/1469/10. Mieszkańcy, których nieruchomości są położone w ww. obszarze ograniczonego użytkowania, mogli wystąpić do sądu o odszkodowanie, o ile do dnia 12 kwietnia 2012 r. zgłosili pisemnie swoje roszczenia do Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, czyli do organu zarządzającego lotniskiem  na terenie Gminy Buczek. Ci mieszkańcy strefy oou, którzy tego nie zrobili, utracili szansę, aby na tą chwilę ubiegać się o takie odszkodowania. Wyjątkiem jest sytuacja, w której którykolwiek z mieszkańców strefy oou zgłosił roszczenia na piśmie, ale do tej pory nie złożył sprawy do sądu - wtedy nadal zachowuje on prawo do odszkodowania. Musi tylko mieć potwierdzenie dostarczenia pisma przed 12 kwietnia 2012 r. do Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy lub odpowiedź (nawet negatywną) od zarządcy lotniska.
Czytaj całość...
 
Sesja Rady Gminy Buczek o podatkach na rok 2016 PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Wiadomości z Rady
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 13 listopad 2015
 
 W dniu 12 listopada 2015 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Buczku odbyła się XII Sesja Rada Gminy Buczek.
Jednym z głównych tematów obrad były stawki podatków na nadchodzący 2016 rok. Podatek od nieruchomości oraz podatek rolny nie uległ zmianie względem roku bieżącego, natomiast podatek od środków transportowych został znacznie obniżony, ( od czterech lat stawki podatku nie są podnoszone).
 
Czytaj całość...
 
Pasowanie na przedszkolaka oraz uroczyste otwarcie trzeciego oddziału PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Gminne Przedszkole
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 10 listopad 2015

 6 listopada 2015 roku w Gminnym Przedszkolu w Buczku odbyła się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. Równocześnie miejsce miało oficjalne otwarcie nowego oddziału w przedszkolu. Władze gminy wyszły naprzeciw potrzebom  mieszkańców  i od września 2015 roku w placówce funkcjonują  trzy oddziały przedszkolne. Dzięki powstaniu dodatkowego oddziału, w naszym przedszkolu możemy zapewnić edukację, wychowanie i opiekę wszystkim chętnym dzieciom w wieku przedszkolnym z terenu gminy. W uroczystości  oprócz przedszkolaków, rodziców i pracowników przedszkola uczestniczył Wójt Gminy Buczek  – Pan Bronisław Węglewski.  Po serdecznym  powitaniu wszystkich gości przez Panią Dyrektor Monikę Kochanek nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi. Tuż po nim Rodzice podarowali kwiaty Panu Wójtowi i Pani Dyrektor jako wyraz uznania i podziękowania  za możliwość uczęszczania ich pociech do przedszkola.
 
Czytaj całość...
 
Samorządy starają się o drogi PDF Drukuj E-mail
O Gminie Buczek - Buczek w prasie
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 06 listopad 2015
 
Kolejny etap budowania Lokalnej Strategii Rozwoju PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 03 listopad 2015

 
 
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” realizuje kolejny etap prac związanych
z budową Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z tym, 30 października br. w Urzędzie Gminy w Buczku, na zaproszenie Pana Bronisława Węglewskiego – Przewodniczącego Rady LGD oraz Anny Doliwa – Prezesa zarządu LGD, odbyło się spotkanie z przedstawicielami sektora publicznego. Wszyscy Wójtowie i Burmistrzowie gmin członkowskich zebrali się, aby wspólnie poddać dyskusji tematy związane z założeniami nowego okresu programowania na lata 2014-2020 oraz LSR, w odniesieniu do określonych celów i wskaźników.
Czytaj całość...
 
Wybory w Gminie Buczek PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
poniedziałek, 26 październik 2015
25 października br w niedziele odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Spośród 4068 osób uprawnionych do głosowania  w wyborach wzięło udział 1835 . Frekwencja w Gminie Buczek wyniosła 45,10%.
Zdecydowanym zwycięzcą do Sejmu okazało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 825 głosów co stanowi 44,95 %, drugie miejsce przypadło Platformie Obywatelskiej z wynikiem 250 głosów co daje 13,62 %. Kolejni to Kukiz 15 z 245 głosami co stanowi   13,35 %, Zjednoczona Lewica-179 głosów-9,75 %, Polskie Stronnictwo Ludowe-123 głosów -6,7%.
Do Senatu zdecydowanie wygrał przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości Pan Maciej Łuczak zdobywając 977 głosów co stanowi 53,24 %, drugie miejsce Platforma Obywatelska Pan Andrzej Owczarek 518 głosów 28,22% oraz Polskie Stronnictwo Ludowe Pan Wojciech Brzeski 316 głosów-17,22 %

 
Dla dzieci w Czestkowie PDF Drukuj E-mail
O Gminie Buczek - Buczek w prasie
Napisał: redakcja UG Buczek   
poniedziałek, 26 październik 2015
 
Spotkanie Starosty Łaskiego z władzami gmin PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
środa, 21 październik 2015

 We wtorek 20 października br. odbyło się kolejne spotkanie robocze Starosty Powiatu Łaskiego z Burmistrzem Łasku oraz wójtami gmin z terenu powiatu łaskiego. Tym razem, gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski.
W trakcie spotkania omówiono wspólne inicjatywy, które w najbliższych miesiącach będą realizować samorząd powiatowy oraz samorządy gminne:
 
Czytaj całość...
 
Odznaczenie dla Wójta PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 20 październik 2015
 
 
 W dniu 16 października 2015 roku Pan Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji, odznaczył kilkudziesięciu samorządowców z województwa łódzkiego oraz Polski Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Uroczystość odbyła się sali Narodowego Banku Polskiego w Łodzi, największej w Europie Sali bankowej.
 
Wśród wyróżnionych był Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego oraz Bronisław Węglewski Wójt Gminy Buczek.
 
Odznaka ta jest zaszczytnym wyróżnieniem i może być nadawana za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego. Ustanowienie Odznaki w roku, w którym przypada 25. rocznica powołania do życia samorządu terytorialnego w odrodzonej, wolnej Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi także podkreślenie jego rangi i roli w rozwoju kraju.
 
Pragniemy nadmienić, ze z wnioskiem o odznaczenie  Wójta Gminy Buczek wystąpiła  Wojewoda Łódzki Pani  Jolanta Chełmińska a nie Rada Gminy Buczek.

Czytaj całość...
 
Wojewoda i Marszałek na sesji Rady Gminy Buczek PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Wiadomości z Rady
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 20 październik 2015

 
W dniu 15 października br. przed oficjalnym otwarciem nowo wybudowanej sali gimnastycznej i rozbudowanej Szkole Filialnej w Czestkowie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Buczek. Radni mieli zaszczyt gościć na obradach Wojewodę Łódzką Panią Jolantę Chełmińską, Marszałka Województwa  Łódzkiego Pana Witolda Stępnia, Kuratora Oświaty Pana Jana Kamińskiego, Dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Panią Marię Kaczorowską,  Dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  Panią Barbarę Woźniak, Dyrektora Kancelarii Marszałka Pana Marcina Młynarczyka, Komendanta Powiatowego Policji Pana Piotra Bielewskiego.
Czytaj całość...
 
Zaproszenie na bezpłatne konsultacje PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 20 październik 2015
 
Finał Orlikowej Ligi Mistrzów w Buczku PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Wiadomości sportowe
Napisał: redakcja UG Buczek   
czwartek, 15 październik 2015

 W dniu 9 października na  boisku Orlik przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku odbył się finał Orlikowej Ligi Mistrzów w piłce nożnej. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.  Władze Gminy Buczek- Wójta Gminy Bronisław Węglewskiego oraz Przewodniczący Rady Gminy Buczek Andrzej Zieliński powitali serdecznie przybyłych gości w osobach: Marcin Młynarczyk-Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa  Łódzkiego Pana Witolda Stępnia,  Bogdan Krawczyk  z Urzędu Marszałkowskiego z  Wydziału Kultury Fizycznej i Sportu, Wicestarosta Powiatu Łaskiego  Marek Krawczyk, Komendant  Komendy Powiatowej Policji  w Łasku  Piotr Bielewski oraz  Mariusz Kuświk Sekretarz Łódzkiego Szkolnego Związku  Sportowego z Łodzi.
Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 11 12 13 14 15 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 349 - 377 z 423
 
 
 

 I Sesja Rady Gminy Buczek

TVR


 

 Światłowód w Gminie Buczek

 

 RELACJA 8TVR

ze Święta Truskawki 2018

 


 

AGROEXPRESS z do z 10 VI 2018

 

 

 

 

GAZYFIKACJA

ANKIETY

 

 

 


 

Zapraszamy na „Wieści Regionalne”, w których rozmowa z Wójtem Gminy Buczek Bronisławem Węglewskim m.in. o rozstrzygniętych przetargach i planowanych inwestycjach.

Otwarcie hali sportowej

Otwarcie hali sportowej

 

Relacja TVR8 z Gali Bokserskiej

 

SESJA na ŻYWO
 SESJE ARCHIWALNE

 Materiały i relacje TV


Honorowi obywatele

cezary-grabarczyk.jpg

AKCYZA 2019

 

 .

Panorama

   
 
Panorama Łaska - II 2019
 
 
 
 
 
 

 
 

HARMONOGRAMY WYWOZU

Harmonogramy na 2019
Mapy działek 542 przeznaczonych do sprzedaży
 
 

_______________________________

Osoby odpowiedzialne w gminie za:

Drogi:

Piotr Ludwisiak -

tel 43 677 44 97; 607 801 118

Woda, kanalizacja, wywóz śmieci:

Marek Ratajczyk -

tel 43 677 44 94; 605 904 304

 Woda, kanalizacja - awarie w

soboty i niedziele

 Ratajczyk Daniel

tel 660 820 950

43 677 42 98

 Inwestycje w gminie:

Wiesław Szczepaniak  -

tel 43 677 44 95; 601 055 221

Andrzej Szymczak

43 677 44 95

Oświetlenie uliczne z wyjątkiem

oświetlenia fotowoltaicznego:

Kamil Woźniak

tel. 600808193

 _______________________________

INFORMACJE

 Świadczenia rodzinne 

Fundusz alimentacyjny

 
 
 

 

 

 

 

 

Nowe samochody

Straż ma nowe samochody

 

 

 
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery