Narodowe czytanie PDF Drukuj E-mail
O Gminie Buczek - Buczek w prasie
Napisał: redakcja UG Buczek   
środa, 16 wrzesień 2015
 
Apel do Pani Premier - stan klęski żywiołowej PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
czwartek, 10 wrzesień 2015
Łódź, dnia 8 września 2015r.
 
 
                                                              Sz. P.    
                                                              Ewa Kopacz
                                                              Prezes Rady Ministrów
 
 
 Szanowna Pani Premier,
 
 Niekorzystne  zjawiska  atmosferyczne występujące na  terenie Polski i województwa łódzkiego, szczególnie  susza,  spowodowały zdecydowanie obniżenie plonów i ogromne straty w rolnictwie. Należy z całą stanowczością stwierdzić, że susza jaka nawiedziła nasz region, osiągnęła stan dotychczas niewyobrażalny. Działania związane z likwidacją jej skutków  wzbudzają  niezrozumienie wśród rolników dla których stan  suszy na danym terenie określają raporty Instytutu Uprawy, Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach zawarte w tzw. Krajowym  Bilansie Wodnym, według których w województwie łódzkim występuje tylko stan zagrożenia suszą. Rolnicy ponoszą jednak dotkliwe straty. Naszym zdaniem, raporty IUNG-u nie odzwierciedlają faktycznej sytuacji na polach i sadach, gdzie skutki są widoczne „gołym okiem”. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego już na początku lipca sygnalizował Wojewodzie Łódzkiemu stan zagrożenia suszą i problemy jakie mogą z tego wyniknąć.
Czytaj całość...
 
Zmiany w Gminnym Przedszkolu w Buczku PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Gminne Przedszkole
Napisał: redakcja UG Buczek   
czwartek, 10 wrzesień 2015

Po dwóch latach działalności od września 2015r. Gminne Przedszkole w Buczku zaczyna funkcjonować na nowych zasadach - bez wsparcia funduszami unijnymi. Mimo iż zakończyliśmy realizację projektu, mali buczkowianie nadal mają zapewniony dobry start z przyszłość.  
Władze gminy, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców, zdecydowały  o utworzeniu w placówce trzeciego oddziału. Udało się wygospodarować miejsce na trzecią salę i po intensywnych pracach remontowych piękne, kolorowe pomieszczenie było gotowe przed rozpoczęciem  zajęć.  Standard nowej sali nie odbiega od pozostałych dwóch utworzonych z funduszy unijnych. Dzięki zwiększeniu budżetu przedszkola  zakupiono nowe mebelki, zabawki i pomoce dydaktyczne.
Czytaj całość...
 
Mixer Regionalny z Buczkiem PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Wiadomości z kultury
Napisał: redakcja UG Buczek   
czwartek, 10 wrzesień 2015
 
 W dniach 5-6 września 2015 r na ulicy Piotrkowskiej odbyła się  12 edycja imprezy pn. Mixer Regionalny Łódzkie 2015 r. W w/w uroczystości udział wzięła również     Gmina Buczek, którą reprezentowało Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie w osobach: Joanna Witusik, Anna Sygdziak i Janina Lewska.
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie prezentowało walory naszego regionu tzw. zagłębia truskawkowego,  promując gminę Buczek i jej produkt - truskawkę jako markę województwa łódzkiego.
Czytaj całość...
 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Buczek za I półrocze 2015 roku PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
czwartek, 10 wrzesień 2015
1. Omówienia stopnia realizacji dochodów i wydatków budżetowych.
  Gospodarka finansowa w I półroczu 2015 roku prowadzona był na podstawie uchwalonego budżetu gminy przyjętego Uchwałą Nr III/28/2014 Rady Gminy Buczek z dnia 30 grudnia 2014 Budżet wynosił po stronie:
- dochodów 18.171.000 zł.
- wydatków 18.350.880 zł.
  Po zmianach w okresie sprawozdawczym
  plan dochodów wynosi 18.718.376,10 zł.
  plan wydatków wynosi 19.650.869,10 zł.

Czytaj całość...
 
Spotkanie członkowskie i konsultacyjne LGD PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
czwartek, 10 wrzesień 2015

W dniu 9 września w Urzędzie Gminy w Buczku odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów  Gmin Członkowskich LGD "Dolina rzeki Grabi", celem spotkania było omówienie zmian w statusie LDG pod kątem budowania nowej  Lokalnej Strategii Rozwoju.


 
Czytaj całość...
 
Referendum w Gminie Buczek PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 08 wrzesień 2015
W niedzielę 6 września 2015 r. odbyło się referendum ogólnokrajowe. Na karcie do głosowania znalazły się trzy pytania:
- czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
- czy jest Pan/pani za utrzymaniem dotychczasowego finansowania partii politycznych z budżetu państwa
- czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem ogólnej zasady roztrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika
 W gminie Buczek w 5 obwodach do głosowania na 4077 uprawnionych do udziału w referendum udział wzięło 287 osób co stanowi 7,03%.
Największą frekwencję odnotowano w obwodzie nr 3 w Czestkowie,  gdzie na 670 uprawnionych głos oddało 70 osób co stanowi 10,4%. Natomiast najmniejsza frekwencja była w obwodzie nr 2 w Brodni, gdzie głosowało 19 osób na 548 co stanowi 3%. Średnia frekwencja w gminie 7,03 nie odbiega dużo od średniej krajowej.

 
VIII Europejskie Forum Gospodarcze  Łódzkie 2015 PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 08 wrzesień 2015

 W dniach 28 – 29 września 2015 r. w hotelu DoubleTree by Hilton Łódź odbędzie się VIII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2015.

Europejskie Forum Gospodarcze jest wydarzeniem cyklicznym, już po raz ósmy organizowanym przez Województwo Łódzkie, w tym roku we współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S. A.
Formuła wydarzenia pozostaje niezmienna - Europejskie Forum Gospodarcze jest miejscem spotkań oraz wymiany myśli właścicieli małych, średnich i dużych polskich przedsiębiorstw. Jest wydarzeniem, którego jedną z idei jest promowanie najnowszych osiągnięć oraz najlepszych praktyk biznesowych. Akcentujemy to w przewodnim haśle tegorocznej edycji Forum: „Wyzwania Europy – gospodarka, pieniądze, biznes”.
 
Czytaj całość...
 
Puchar Wójta - 2015 PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Wiadomości sportowe
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 04 wrzesień 2015

 
 W dniu 28 Sierpnia 2015 w Czestkowie na boisku „Orlik” odbył się „Turniej Nocny o puchar Wójta Gminy Buczek” w piłce nożnej. Piłkarze rywalizowali w drużynach złożonych z sześciu zawodników + bramkarz. Spotkania  rozgrywane były systemem “każdy z każdym”. O rozstawieniu końcowym miejsc decydowała większa ilość zdobytych punktów. Za wygrany mecz  drużyna otrzymywała 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt.
Najlepsza okazała się drużyna z Buczku  pokonując prawie wszystkich  rywali
( jeden remis ) we wszystkich meczach. Drugie miejsce  zdobyła drużyna z Czestkowa, a trzecie miejsce przypadło drużynie ,, Młodzi Gniewni ,,. Kolejno czwarte miejsce zajęła drużyna Czestków ,, Soccer Star,, a piąte miejsce Junior team   Uczestnicy turnieju podeszli do zawodów z ogromnym zaangażowaniem, starając się wypaść jak najlepiej.
Królem strzelców turnieju został Wojtek Buczkowski z dorobkiem 10 bramek.  
Poniżej tabela wyników spotkań:  
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1. Buczek     10 pkt.
2. Czestków 7 pkt
3. Młodzi gniewni  7 pkt
4. Czestków Soccer Star 3 pkt
5. Junior team   0 pkt.
Puchary i dyplomy ufundował Wójt Gminy Buczek Pan  Bronisław Węglewski
 
Mikroinstalacje fotowoltaiczne w Gminie Buczek PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Inwestycje
Napisał: redakcja UG Buczek   
czwartek, 13 sierpień 2015
Gmina Buczek jako jedna z siedmiu gmin z województwa łódzkiego otrzymała dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W oparciu o przyznane środki z Unii Europejskiej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych dla 80 gospodarstw domowych oraz 5 obiektów użyteczności publicznej tj. oczyszczalnie ścieków w Buczku i Czestkowie, stacje uzdatniania wody w Buczku i Brodni Górnej oraz dla budynku Urzędu Gminy w Buczku.
W trakcie naboru wniosków dla uczestników programu zgłosiło się ponad 200 chętnych do zamontowania instalacji. Z uwagi na limit otrzymanych środków zakwalifikowano tylko 80 gospodarstw domowych, według kolejności złożenia. Należy nadmienić że jest to jedna z większych inwestycji realizowanych z tego programu. Wybudowane mikroinstalacje pozwolą zmniejszyć wydatki na zużytą energie elektryczną w gospodarstwach domowych uczestników programu. Uzyskane zostaną oszczędności na funkcjonowaniu oczyszczalniach oraz stacjach uzdatniania wody pracujących na potrzeb mieszkańców gminy. Jest to kolejna inwestycja w ostatnich latach promująca nowoczesny system uzyskiwania ekologicznej energii elektrycznej zmniejszająca emisję szkodliwych gazów cieplarnianych. Tym samym Gmina Buczek znajduje się w czołówce gmin realizujących tego typu inwestycje w Województwie Łódzkim. 
Super Enduro - ponownie w Buczku PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Wiadomości sportowe
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 11 sierpień 2015
-foto F.K
 
W upalny weekend wakacyjnego wypoczynku w dniach 8-9 sierpnia 2015 roku na torze znajdującym się w Buczku zorganizowana została VI Runda Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Super Enduro. Na zawody przybyła liczna publiczność fanów motocrossów. Zawody kończące serię rozgrywek, wyłoniły Mistrzów Polski i zdobywców Pucharu Polski w Super Enduro w sezonie 2015. Wyniki prezentują się następująco:
Czytaj całość...
 
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Buczku PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Inwestycje
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 11 sierpień 2015
 
W dniu 06.08 2015 godzinie 14.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Buczku Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert na udzielenie zamówienia: ” PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BUCZEK”. Do godz. 14.00 wyznaczonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako termin składania ofert złożonych zostało 15 kopert oznaczone jako oferty. Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia 280 000,00 tys. zł w budżecie na rok 2015 r ,pozostałe środki w kwocie 3 679 559,16 zł przeznaczone są w budżecie na rok 2016. Ceny złożonych ofert zaczynają się od kwoty najniższej tj. 3345600,00 do kwot najwyższej 5 043 000,00 zł. Najdłużej udzielona gwarancja na wykonanie zamówienia wynosi 60 miesięcy. Termin wybudowania praktycznie nowej oczyszczalni przewidywany jest na miesiąc wrzesień 2016 r. Inwestycja obejmuje następujący zakres robót:
- przebudowę pompowni ścieków i osadnika przepływowego w istniejących kubaturach
- budowę dwóch reaktorów biologicznych
- budowę budynku technicznego przy reaktorach
- budowę zbiornika osadu nadmiernego D 3m – szt. 2
- budowę wiaty na osad odwodniony
- budowę punktu zlewnego ścieków -
- budowę wiaty na agregat prądotwórczy
- zagospodarowanie terenu, ogrodzenie ,drogi, linie en. wewnętrznej w obrębie istniejącej starej oczyszczalni.   
W.Sz.    
 
Inwestycje w Gminie Buczek PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Inwestycje
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 11 sierpień 2015
 1.Nowa sala gimnastyczna w Czestkowie B na terenie przylegającym w bezpośrednim sąsiedztwie do Szkoły Podstawowej nabiera ostatecznego wyglądu. Trwają prace wykończeniowe przy malowaniu ścian i zakładaniu podłóg. Już teraz widać, że wykonawca stara się zadbać o każdy szczegół, tak aby najmłodsi na zajęciach sportowych ale również starsi po lekcjach mogli się cieszyć z profesjonalnej nawierzchni drewnianej podłogi sali gimnastycznej czy innych przyrządów do ćwiczeń.


 
Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 11 12 13 14 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 349 - 377 z 400
 
 
 

ZAWIADOMIENIE STAROSTY

z 1 października 2018

 

 I Sesja Rady Gminy Buczek

TVR


 

 Światłowód w Gminie Buczek

 

 RELACJA 8TVR

ze Święta Truskawki 2018

 


 

AGROEXPRESS z do z 10 VI 2018

 

 

 

 

GAZYFIKACJA

ANKIETY

 

 

 


 

Zapraszamy na „Wieści Regionalne”, w których rozmowa z Wójtem Gminy Buczek Bronisławem Węglewskim m.in. o rozstrzygniętych przetargach i planowanych inwestycjach.

Otwarcie hali sportowej

Otwarcie hali sportowej

 

Relacja TVR8 z Gali Bokserskiej

 

SESJA na ŻYWO
 SESJE ARCHIWALNE

 Materiały i relacje TV


WYBORY

Wybory - 2018

Honorowi obywatele

jacek-pszczola.jpg

AKCYZA 2019

 

 .

Panorama

   
 
Panorama Łaska - XII 2018
 
 
 
 
 
 

 
 

HARMONOGRAMY WYWOZU

Harmonogramy na 2019
Mapy działek 542 przeznaczonych do sprzedaży
 
 

_______________________________

Osoby odpowiedzialne w gminie za:

Drogi:

Piotr Ludwisiak -

tel 43 677 44 97; 607 801 118

Woda, kanalizacja, wywóz śmieci:

Marek Ratajczyk -

tel 43 677 44 94; 605 904 304

 Woda, kanalizacja - awarie w

soboty i niedziele

 Ratajczyk Daniel

tel 660 820 950

43 677 42 98

 Inwestycje w gminie:

Wiesław Szczepaniak  -

tel 43 677 44 95; 601 055 221

Andrzej Szymczak

43 677 44 95

Oświetlenie uliczne z wyjątkiem

oświetlenia fotowoltaicznego:

Kamil Woźniak

tel. 600808193

 _______________________________

INFORMACJE

 Świadczenia rodzinne 

Fundusz alimentacyjny

 
 
 

 

 

 

 

 

Nowe samochody

Straż ma nowe samochody

 

 

 
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery