11 Zjazd Gminny OSP w Buczku PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Nasi strażacy
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 04 marzec 2016

 
Zwieńczeniem wszystkich zebrań sprawozdawczo - wyborczych w poszczególnych jednostkach OSP w gminie Buczek był 11 Gminny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który odbył się 14 lutego 2016r. w strażnicy OSP w Luciejowie. Gospodarze z prezesem Ryszardem Rzepą z wielką radością i atencją przyjęli delegatów zjazdu gminnego.
Przewodzenie obradom powierzono Prezesowi Gminnemu i Wójtowi druhowi Bronisławowi Węglewskiemu, który powitał gości zjazdu: Prezesa Zarządu Powiatowego OSP RP w Łasku druha Wojciecha Pokorę oraz z-cę dowódcy JRG PSP w Łasku st. kpt. Waldemara Kędziaka.
Po przedstawieniu i przyjęciu porządku zjazdu Sekretarz Zarządu Gminnego OSP druh Jerzy Pogocki przedstawił sprawozdanie z dokonań jednostek OSP i zarządu gminnego z okresu ostatniej kadencji.
Czytaj całość...
 
Spotkanie z rodzicami PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Szkolne wiadomości
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 26 luty 2016

W dniu 11 lutego 2016 roku o godzinie 17.00 odbyło się spotkanie przedstawicieli organu prowadzącego szkołę; wójta Gminy pana Bronisława Węglewskiego i sekretarz  Gminy panią Zenoną Romankiewicz, dyrektorami szkół, nauczycieli z rodzicami dzieci sześcioletnich uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy ZSP i GP w Buczku. Tematem spotkania była zmiana przepisów ustawy o systemie oświaty, która od roku szkolnego 2016/2017 przywraca rodzicom wolny wybór w sprawie edukacji dzieci sześcioletnich. Na podstawie znowelizowanych przepisów 6 – latek jest objęty edukacją przedszkolną ( może iść wcześniej do I klasy )  a  obowiązkiem szkolnym  objęte są dzieci od  7 roku życia.
Czytaj całość...
 
Popłynie gaz do Buczku i Zelowa PDF Drukuj E-mail
O Gminie Buczek - Buczek w prasie
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 26 luty 2016
 
Budowa hali sportowej rusza PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Inwestycje
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 23 luty 2016
W dniu 16.02.2016 r. podpisano umowę na „Budowę hali sportowej w Buczku” na kwotę 3 198 200,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca z okolic Sieradza. Gmina sporo, bo aż 2 mln zł zaoszczędziła w wyniku przetargu, co niewątpliwie pozwoli te środki przeznaczyć na dalsze inwestycje. Na całą inwestycję Gmina Buczek  pozyska dofinansowanie w wysokości 33% kosztów z Ministerstwa Kultury i Sportu.
Nowa hala sportowa o wymiarach 30x52 m pozwalała będzie na prowadzenie rozgrywek w piłkę ręczną i nożną, siatkówkę oraz koszykówkę. Sala będzie posiadała trybuny ok. 300 miejsc. W ramach inwestycji jest przewidziany remont istniejącej kotłowni, która zasili nową halę jak również całą szkołę z przedszkolem oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przewidywane zakończenie prac to wiosna 2017r.
 
(Miejsce budowy hali sportowej)
 
 
Kolejna "Schetynówka" PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Inwestycje
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 23 luty 2016
Otwarto oferty na przebudowę drogi Buczek – Wola Buczkowska. Do postępowania zgłosiło się 14 firm. Najniższa kwota opiewa na kwotę rzędu 900 tys. zł. Z kolei najwyższa kwota to 1,3 mln. Inwestycja jest finansowania z Rządowego  Programu Budowy Dróg Lokalnych tzw. „Schetynówka” w wysokości 50% kosztów całego zadania  oraz przy współfinansowaniu Powiatu Łaskiego ( 75% pozostałych kosztów zadania)
Przewidywane zakończenie prac – koniec czerwiec 2016 r. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia z poszerzeniem pasa jezdni i wydzieleniem pasa pieszo-rowerowego. Wykonane zostaną nowe przepusty, odmulenie rowów, nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz zatoka autobusowa.
Cieszymy się, że to już czwarta droga w naszej gminie, która będzie posiadać ciąg pieszo-jezdny.


 
Szósty rok działalności Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 23 luty 2016

 
 W dniu 20 lutego 2016 r w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Buczku odbyło się VI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie za okres 01.01.2015r – 31.12.2015r.
Spośród zaproszonych  gości, swą obecnością zaszczycili :
Starosta Łaski p. Teresa Wesołowska, Prezes LGD „Dolina rzeki Grabi” w Łasku p. Anna Doliwa, Sekretarz Gminy Buczek p. Zenona Romankiewicz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku p. Jolanta Nietupska, Sołtys wsi Bachorzyn p. Mieczysław Grabarz.
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie w imieniu Zarządu przedstawiła prezes kol. Jadwiga Ratajczyk.
Wydarzenia z życia Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie w 2015 roku były omawiane na posiedzeniach Zarządu, znajdując swoje udokumentowanie w stosownych protokółach, a także w kronice.
Czytaj całość...
 
500 Plus Buczek. Co z monitoringiem wydatkowania środków przez rodziny? PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: samorzad.pap.pl   
piątek, 19 luty 2016
Wywiad Wójta Gminy Buczek dla serwisu samorzad.pap.pl
 
 
Jak Pan szacuje, ile dzieci w gminie zostanie objętych programem Rodzina 500 plus?
Bronisław Węglewski, wójt gminy Buczek: - Według naszych szacunków, około tysiąc dzieci będzie uprawnionych do skorzystania ze świadczenia wychowawczego. To  prawie 20 proc. ogółu  mieszkańców gminy.
Czy przewidywana kwota prowizji w tym roku jest Pana zdaniem wystarczająca?
- W ubiegłym roku mieszkańcy Buczku pobierali zasiłki rodzinne dla 470 dzieci, a prowizja od kwoty przeznaczonej do wypłaty świadczeń na ich obsługę wynosiła 3 proc. Była ona niewystarczająca, ponieważ pokrywała jedynie wynagrodzenia pracowników.
Projekt przewiduje 2 proc. prowizji w bieżącym roku, natomiast w przyszłym ma to być 1,5 proc. Niestety oznacza to, że prawdopodobnie pieniądze te wystarczą jedynie na bieżącą obsługę świadczeń. Później takie wydatki jak: zatrudnienie pracowników, zakup sprzętu komputerowego, programu komputerowego, korespondencja, w tym wysyłka decyzji czy zakup druków obciążą budżet gminy.
Czytaj całość...
 
Wyborczo - Sprawozdawczy rok w OSP PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Nasi strażacy
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 19 luty 2016
Statut Ochotniczych Straży Pożarnych stanowi, że ich celem jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, a ponadto powinni brać udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną środowiska oraz innych klęsk  i zdarzeń.
Druhowie mają też rozwijać kulturę fizyczną i sport m.in. poprzez udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz prowadzić działalność kulturalno-oświatową i rozrywkową.
Czytaj całość...
 
Oświadczenie Burmistrza Zelowa i Wójta Gminy Buczek PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Komunikaty
Napisał: UG Buczek, UM Zelów   
piątek, 12 luty 2016
 
 


 
Dotacje dla klubów sportowych w I półroczu 2016 PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Wiadomości sportowe
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 12 luty 2016

 
 Tradycyjnie na początku roku komisja powołana przez wójta dokonała weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Buczek dla klubów sportowych. Kluby mogły składać wnioski do 4 lutego 2016 roku i starać się o dofinansowanie na I półrocze 2016 roku. Komisja łącznie rozdysponowała 102.000 zł. Kwota ta może być przeznaczona na organizację rozgrywek w ligach państwowych, szkolenie zawodników oraz dzieci, organizowanie zawodów sportowych, a także zakup sprzętu i wyposażenia sportowego. Głównym kryterium branym pod uwagę był poziom sportowy oraz popularność danej dyscypliny sportowej.
Dofinansowanie otrzymały następujące kluby:
Klub Sportowy „Tęcza” w Brodni (piłka nożna)- 18.000 zł
Gminny Klub Sportowy „Orkan” Buczek (piłka nożna)- 70.000 zł
Ludowe Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne w Buczku (tenis stołowy)- 14.000 zł Na druga część roku przydzielone będą środki w miesiącu lipcu, a jaki zdecyduje komisja i wyniki sportowe tych klubów
 
Powiatowa "Mapa zagrożeń" PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: KPP w Łasku   
piątek, 12 luty 2016
 Komendant Powiatowy Policji w Łasku oraz Burmistrz Gminy Łask w ramach prac nad tworzeniem map zagrożeń na terenie powiatu łaskiego serdecznie zapraszają na konsultacje społeczne, które odbędą się w dniu 19 lutego 2016 roku o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Łaskiego Domu Kultury przy ul. Narutowicza w Łasku.
Tematem spotkania będzie: Omówienie występujących na terenie powiatu zagrożeń w zakresie przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie oraz oczekiwań społeczeństwa wobec podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.
 

   
Czytaj całość...
 
Bal gimnazjalny za nami PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Szkolne wiadomości
Napisał: redakcja UG Buczek   
środa, 10 luty 2016

 
23 stycznia 2016r. odbył się w iście gwiazdorskim stylu bal gimnazjalny w Gimnazjum Publicznym w Buczku. Licznie przybyli zaproszeni goście, nauczyciele i rodzice, kroczyli po czerwonym dywanie wchodząc do pięknie udekorowanej sali. Gimnazjaliści powitali wszystkich polonezem i tangiem, do których choreografię przygotowała pani Agata Pinar. Uczniowie wyglądali bardzo dostojnie i dorosło, w końcu to ich pierwszy tak poważny bal w życiu. Wszyscy bawili się doskonale. Radosne pląsy zakończyli dopiero po północy. Wychowawczynie klas III - A. Kondratiuk i E. Jędryka serdecznie dziękują rodzicom za pomoc i zaangażowanie.
Czytaj całość...
 
Ferie zimowe tuż tuż PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Wiadomości z kultury
Napisał: redakcja UG Buczek   
środa, 10 luty 2016
Uczniowie województwa łódzkiego rozpoczynają w tym roku ferie jako ostatni. Przerwa w zajęciach trwać będzie dopiero od 13 do 28 lutego.
Już dziś serdecznie zapraszamy  wszystkie dzieci i młodzież na zajęcia plastyczne, taneczne oraz gry i zabawy zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku. Zajęcia odbędą się w godzinach 10.30 – 14.00.
     
Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku również przygotowała wiele atrakcji:
1. Poniedziałki  - od godz.10.00 – do 13.00 - Gry planszowe dla każdego

2. Wtorki i środy – od 10.00 – do 13.00 - Tworzenie obrazów z filcu – warsztaty artystyczne

3. Piątki  -  od godz. 10.00 – do 13.00 - Kulinarne fascynacje – wspólne pieczenie ciastek

4. Wtorek  23 luty godz. 13.00 – Przedstawienie Teatralne Hece w bibliotece – wstęp wolny dla wszystkich.
   Miejsce – Sala w Ośrodku Kultury 
 
<< « start < wstecz 11 12 13 14 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 291 - 319 z 399
 
 
 

ZAWIADOMIENIE STAROSTY

z 1 października 2018

 

 I Sesja Rady Gminy Buczek

TVR


 

 Światłowód w Gminie Buczek

 

 RELACJA 8TVR

ze Święta Truskawki 2018

 


 

AGROEXPRESS z do z 10 VI 2018

 

 

 

 

GAZYFIKACJA

ANKIETY

 

 

 


 

Zapraszamy na „Wieści Regionalne”, w których rozmowa z Wójtem Gminy Buczek Bronisławem Węglewskim m.in. o rozstrzygniętych przetargach i planowanych inwestycjach.

Otwarcie hali sportowej

Otwarcie hali sportowej

 

Relacja TVR8 z Gali Bokserskiej

 

SESJA na ŻYWO
 SESJE ARCHIWALNE

 Materiały i relacje TV


WYBORY

Wybory - 2018

Honorowi obywatele

wojciech-pokora.jpg

AKCYZA 2019

 

 .

Panorama

   
 
Panorama Łaska - XII 2018
 
 
 
 
 
 

 
 

HARMONOGRAMY WYWOZU

Harmonogramy na 2019
Mapy działek 542 przeznaczonych do sprzedaży
 
 

_______________________________

Osoby odpowiedzialne w gminie za:

Drogi:

Piotr Ludwisiak -

tel 43 677 44 97; 607 801 118

Woda, kanalizacja, wywóz śmieci:

Marek Ratajczyk -

tel 43 677 44 94; 605 904 304

 Woda, kanalizacja - awarie w

soboty i niedziele

 Ratajczyk Daniel

tel 660 820 950

43 677 42 98

 Inwestycje w gminie:

Wiesław Szczepaniak  -

tel 43 677 44 95; 601 055 221

Andrzej Szymczak

43 677 44 95

Oświetlenie uliczne z wyjątkiem

oświetlenia fotowoltaicznego:

Kamil Woźniak

tel. 600808193

 _______________________________

INFORMACJE

 Świadczenia rodzinne 

Fundusz alimentacyjny

 
 
 

 

 

 

 

 

Nowe samochody

Straż ma nowe samochody

 

 

 
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery