Zaproszenie PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Ogłoszenia
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 07 październik 2016

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów zaprasza mieszkańców Gminy Buczek na spotkanie informacyjne dot. projektu "SIŁA WIEKU" w dniu jutrzejszym tj. 7 października br. godz. 16.00.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin Buczek i Zelów, którzy ukończyli 55 rok życia.

 W programie projektu m.in.:
- zajęcia fitness i joga,
- wyjazd do Aquaparku w Kleszczowie,
- wyjazd do teatru,
- zajęcia z rękodzieła,
- zajęcia komputerowe,
- spotkania dot. zdrowego stylu życia i inne.
Szczegóły i zapisy w Fundacji Rozwoju Gminy Zelów , ul. Mickiewicza 4 parter pok. 5 oraz pod nr telefonu: 44 634 10 06 wew. 542. Spotkanie informacyjne dot. projektu 7 października br.  godz. 16.00.
Fundacja prowadzi obecnie kolejną edycję  podobnego  programu dla mieszkańców  gminy Buczek. Drużbice i Zelów  w wieku 60+ pt. " Uniwersytet Cudownego Wieku". Projekt a w szczególności prowadzone w nim zajęcia spotkały się z tak dużym zainteresowaniem mieszkańców gmin, iż Fundacja postanowiła pozyskać nowe środki na ten cel tym razem dla nieco młodszej grupy wiekowej 55+.
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj całość...
 
Drogi będą gładkie jak stół PDF Drukuj E-mail
O Gminie Buczek - Buczek w prasie
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 30 wrzesień 2016
 
Wygrała GRAND PRIX Polski PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Wiadomości sportowe
Napisał: Longin Wróbel   
piątek, 30 wrzesień 2016

 
Niesamowity sukces odniosła 10-letnia Wiktoria Weronika Wróbel podczas rozegranego w Jarosławiu k/Przemyśla  1 GPP w tenisie stołowym młodziczek (rocznik 2004 i młodsze). Uczennica Szkoły Podstawowej w Buczku i jednocześnie zawodniczka miejscowego LTSR, wygrała krajowe zawody o kategorię wyżej i została najmłodszą zwyciężczynią w historii tych rozgrywek. Wygrana w tych zawodach spowodowała, że Wiktoria Wróbel aktualnie sklasyfikowana jest na pierwszym  miejscu list PZTS w kategorii żaczek (rocznik 2006 i młodsze) oraz młodziczek i jest to wydarzenie  bez precedensu.
 
Czytaj całość...
 
Czytali Quo vadis PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Szkolne wiadomości
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 20 wrzesień 2016

 
Grono pedagogiczne i uczniowie Szkoły Filialnej w Czestkowie przystąpili do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza pod patronatem Pary Prezydenckiej. Spotkanie odbyło się 16 września 2016r.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
1. Zenona Romankiewicz – Sekretarz Gminy
2. Sławomir Walczak - Leśniczy Starostwa Powiatowego w Łasku
3. Grzegorz Dębkowski – Przewodniczący Rady Rodziców
4. Justyna Lis – przedstawiciel Rady Rodziców
5. Edyta Filipczak- przedstawiciel Rady Rodziców
6. Ewa Pawlicka- przedstawiciel Rady Rodziców
7. Marlena Bednarek- przedstawiciel Rady Rodziców
 
Czytaj całość...
 
Duża unijna dotacja na drogę w Gminie Buczek PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Wiadomości z Rady
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 16 wrzesień 2016
 
6 września 2016 roku  Urząd Marszałkowski w Łodzi udzielił dofinansowania unijnego na  drogi  gminne. Gmina Buczek znalazła się w gronie 76 szczęśliwców z ponad 306 , którzy otrzymali dofinasowanie. Kwota dofinansowania to 1,6 mln zł co stanowi 66% kosztów  budowy drogi Malenia-Grzeszyn.
13 września br. podczas sesji Rady Gminy  Buczek radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Łaskim na remont dalszego odcinka tej drogi tj. odcinka  z Grzeszyna do Gucina do drogi wojewódzkiej. Zostanie ona wybudowana ze  wsparciem Gminy Buczek w wysokości  około 237 tyś zł to jest 50% kosztów tej inwestycji, pozostałość dołoży Zarząd Powiatu Łaskiego, który jest właścicielem drogi Grzeszyn-Gucin.
Czytaj całość...
 
Wielkie Święto Gospodyń PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 16 wrzesień 2016

 
Koncert Eleni, finał konkursu „Kobiety na start”, pokaz unikatowej kolekcji mody „150 lat gospodyń" to główne atrakcje VI Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Trenów Wiejskich.
Na tym wielkim dwudniowym święcie gospodyń, które odbyło się tradycyjnie nad brzegiem licheńskiego jeziora w dniach 10 i 11 września 2016 roku, uczestniczyły członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna.
Dwudniowe spotkanie było skupione wokół dwóch aspektów – kulturowego i sakralnego.
Pierwszego dnia zjazdu, w sobotę, 10 września, gospodynie spotkały się na Jarmarku Kulturowym. Przez cały dzień można było skosztować kulinarnych specjałów przygotowanych przez gospodynie
i podziwiać występy zespołów.
 
Czytaj całość...
 
Para Prezydencka powitana przez Marszałka Województwa Łódzkiego i Wójta Gminy Buczek na dożynkach PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 13 wrzesień 2016

 
Już po raz 89  we wrześniu odbyły się dożynki Prezydenckie w Spal, które zainicjował ówczesny prezydent RP Ignacy Mościcki. Do przedwojennej tradycji w 2000 roku powrócił prezydent Aleksander Kwaśniewski i od tej pory impreza jest kontynuowana przez kolejnych prezydentów RP.
Czytaj całość...
 
Pieniądze dla sołectw PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Nasze sołectwa
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 09 wrzesień 2016
W dniu 31 sierpnia 2016 Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2016 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Z Gminy Buczek zakwalifikowało się sołectwo Bachorzyn, które ubiegało się o wsparcie finansowe na realizację projektu pn.: „Integracja wokół tradycji – piknik rękodzieła artystycznego i produktu regionalnego sołectwa Bachorzyn”. Głównym celem projektu jest aktywizacja i integracja oraz kultywowanie tradycji poprzez zorganizowanie pikniku rękodzieła artystycznego i produktu regionalnego sołectwa Bachorzyn, w tym warsztatów rękodzieła artystycznego techniką DECOUPAGE. Projekt umożliwi aktywny rozwój umiejętności rękodzieła artystycznego, poznania kultury, zwyczajów i tradycji regionu. Łączny koszt projektu wynosi 11.600 zł, wnioskowana kwota dotacji to 4.988 zł, stanowiąca 43% wartości projektu.
     
      K.B.
 

 
Mixer Regionalny Łódzkie 2016 PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
czwartek, 08 wrzesień 2016

 
W dniach 3 - 4 września 2016 r na ulicy Piotrkowskiej odbyła się  13 edycja imprezy pn. Mixer Regionalny Łódzkie 2016 r. W w/w uroczystości udział wzięła również Gmina Buczek, którą reprezentowało Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie w osobach: Jadwiga Ratajczyk, Anna Sygdziak, Aneta Siekierska i Zdzisława Zelmozer.
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie prezentowało walory naszego regionu tzw. zagłębia truskawkowego,  promując gminę Buczek i jej produkt - truskawkę jako markę województwa łódzkiego.
Czytaj całość...
 
Honorowy Obywatel Gminy Buczek oficerem Wojska Polskiego PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Ludzie - ludziom
Napisał: Andrzej Zieliński   
wtorek, 06 wrzesień 2016
 
Coraz mniej jest wśród nas ludzi pamiętających czasy II wojny światowej, a takich, którzy walkę  o niepodległą ojczyznę z okupantem znają z autopsji jest już bardzo niewielu, dlatego z tym większą radością, sympatią i dumą  przyjmujemy wiadomości, że tacy ludzie mieszkają i w naszej gminie.  Do takich osób należy pierwszy Honorowy Obywatel Gminy Buczek, dziś już prawie 105-letni Pan Józef Woźniak.
 
 
Czytaj całość...
 
100 lat - OSP Czestków PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Nasi strażacy
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 06 wrzesień 2016

 
Uroczystość 100 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czestkowie, miała miejsce 14 sierpnia 2016r.  Nad sprawnym przebiegiem uroczystości pieczę sprawował prezes dh Janusz Grącki, który powitał zaproszonych gości, druhów i mieszkańców.
W uroczystości obok władz gminy: Wójta Gminy Buczek Bronisława Weglewskiego, który jest również Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Buczku oraz radnych gminy Buczek uczestniczyli także: posłowie Marek Matuszewski, Piotr Polak i Paweł Bejda, wiceprezes NIK Mieczysław  Łuczak, Dyr. Zarządu Wykonawczego ZG OSP  Wiesław Golański, Dyr Biura Marszałka Woj. Łódzkiego Marcin  Młynarczyk, szefowa Departamentu Funduszy  Rozwoju Obszarów  Wiejskich Maria Kaczorowska, Starosta Pow. Łaskiego - Teresa Wesołowska, Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP dh Wojciech Pokora oraz radni rady powiatu z terenu naszej gminy : Jerzy Gawlik i Grzegorz Dębkowski. Obecni byli też przedstawiciele jednostek powiatowych: PSP, Komendy Policji, organizacji  i stowarzyszeń oraz ponad 100 strażaków – ochotników ze wszystkich Ochotniczych Straży pożarnych z terenu gminy oraz innych jednostek OSP, a także licznie przybyli mieszkańcy naszej Gminy
Czytaj całość...
 
Kolonie letnie nad Bałtykiem PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Ludzie - ludziom
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 02 wrzesień 2016
 
Dwa ostatnie tygodnie wakacji czterdzieścioro jeden dzieci z Buczku, z rodzin rolniczych objętych ubezpieczeniem KRUS postanowiło spędzić na koloniach nad morzem.  Były one dofinansowane   z Funduszu Składkowego KRUS, z budżetu gminy Buczek i częściowo z opłat rodziców. Organizator kolonii - Zwiazek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników - zaproponował na miejsce pobytu kolonistów pensjonat „Bałtyk” w Ustce.
Powszechnie wiadomo, że Ustka to pachnący wakacjami, morzem, plażą i sosnowym lasem raj  dla turystów, czyli idealne miejsce na odpoczynek i relaks po całorocznej nauce. To najchętniej i najczęściej odwiedzany przez turystów kurort środkowego wybrzeża. Tutaj można pospacerować piaszczystą plażą, pooddychać czystym leśnym powietrzem oraz odwiedzić tętniące życiem molo.
Czytaj całość...
 
Awans zawodowy PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Szkolne wiadomości
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 02 wrzesień 2016

 
W dniu 9 sierpnia 2016r. w Szkole Filialnej w Czestkowie odbył się egzamin na nauczyciela mianowanego Pani Justyny Miszczak, nauczyciela wychowania fizycznego. Warunkiem uzyskania awansu zawodowego było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy oraz zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wójta Gminy Buczek. Podczas egzaminu nauczyciel prezentował swój dorobek zawodowy z okresu stażu oraz odpowiadał na pytania członków Komisji, którymi byli między innymi eksperci z listy ustalanej przez Ministra Edukacji Narodowej. Pani Justyna Miszczak egzamin zdała bardzo dobrze, otrzymując od Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej stosowne zaświadczenie. W dniu 30 sierpnia 2016r. Wójt Gminy Pan Bronisław Węglewski na podstawie zaświadczenia wydał i wręczył Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Justynie Miszczak, gratując życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym. Zdobyty awans świadczy o pogłębieniu wiedzy i umiejętności, a także o rozwoju zawodowym nauczyciela.
 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 233 - 261 z 399
 
 
 

ZAWIADOMIENIE STAROSTY

z 1 października 2018

 

 I Sesja Rady Gminy Buczek

TVR


 

 Światłowód w Gminie Buczek

 

 RELACJA 8TVR

ze Święta Truskawki 2018

 


 

AGROEXPRESS z do z 10 VI 2018

 

 

 

 

GAZYFIKACJA

ANKIETY

 

 

 


 

Zapraszamy na „Wieści Regionalne”, w których rozmowa z Wójtem Gminy Buczek Bronisławem Węglewskim m.in. o rozstrzygniętych przetargach i planowanych inwestycjach.

Otwarcie hali sportowej

Otwarcie hali sportowej

 

Relacja TVR8 z Gali Bokserskiej

 

SESJA na ŻYWO
 SESJE ARCHIWALNE

 Materiały i relacje TV


WYBORY

Wybory - 2018

Honorowi obywatele

malinowski-dariusz.jpg

AKCYZA 2019

 

 .

Panorama

   
 
Panorama Łaska - XII 2018
 
 
 
 
 
 

 
 

HARMONOGRAMY WYWOZU

Harmonogramy na 2019
Mapy działek 542 przeznaczonych do sprzedaży
 
 

_______________________________

Osoby odpowiedzialne w gminie za:

Drogi:

Piotr Ludwisiak -

tel 43 677 44 97; 607 801 118

Woda, kanalizacja, wywóz śmieci:

Marek Ratajczyk -

tel 43 677 44 94; 605 904 304

 Woda, kanalizacja - awarie w

soboty i niedziele

 Ratajczyk Daniel

tel 660 820 950

43 677 42 98

 Inwestycje w gminie:

Wiesław Szczepaniak  -

tel 43 677 44 95; 601 055 221

Andrzej Szymczak

43 677 44 95

Oświetlenie uliczne z wyjątkiem

oświetlenia fotowoltaicznego:

Kamil Woźniak

tel. 600808193

 _______________________________

INFORMACJE

 Świadczenia rodzinne 

Fundusz alimentacyjny

 
 
 

 

 

 

 

 

Nowe samochody

Straż ma nowe samochody

 

 

 
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery