Posiedzenie Rady Społecznej PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
środa, 12 październik 2016

 
W dniu 10 października br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w Buczku.
Powodem zwołania posiedzenia oraz tematem obrad była zamian planu inwestycyjnego a co za tym idzie zmiana podziału zysku za 2015 rok.
Wniosek o zmianie złożył Kierownik SPZOPZ w Buczku z uwagi na kończącą się rozbudowę Ośrodka i rozpoczynający się etapem dostosowania nowych pomieszczeń do obowiązujących standardów w zakresie sprzętu medycznego jak również zagospodarowania ich dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Buczku.
Z.R.
 
 
 
Kolejna promocja Gminy Buczek PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
środa, 12 październik 2016

 
W dniach 7-9 października 2016r. w Łodzi odbyła  się IX edycja Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD oraz V Targów Ekologicznego Stylu Życia be ECO .
W tegorocznej edycji imprezy wzięło udział ponad 350 firm z Polski i zagranicy. Byli to między innymi producenci, przetwórcy, eksporterzy i dystrybutorzy żywności wysokiej jakości.
Stoiska uginały się od doskonałej ekologicznej i naturalnej żywności. Wystawcy przygotowali oczywiście degustację swoich produktów.
Wśród wystawców w IX edycji Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD uczestniczyło Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie, które reprezentowało Gminę Buczek.
 
Czytaj całość...
 
Szkolenie wypełniania wniosków o dofinansowanie PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Ogłoszenia
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 11 październik 2016
LGD "Dolina rzeki Grabi" zaprasza do udziału w bezpłatnych  szkoleniach pt. Wypełnianie wniosków o dofinansowanie oraz biznesplanów w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".
Szkolenia będą przeprowadzone w 9 gminach członkowskich Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”:
Czytaj całość...
 
Zaproszenie do Czestkowa PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Szkolne wiadomości
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 11 październik 2016
 
Oficjalne otwarcie PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Inwestycje
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 07 październik 2016

 
W dniu 2 października 2016 roku odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi na przebudowanej drodze gminnej Wola Bachorska-Czarny Las.
W uroczystości zaangażowanej z inicjatywy mieszkańców udział wzięli: Dyrektor Biura Marszałka Województwa Łódzkiego Marcin Młynarczyk, Starosta Łaski Teresa Wesołowska oraz gospodarze Gminy Buczek- Wójt Gminy Buczek  Bronisław Węglewski, Przewodniczący Rady Gminy Buczek Andrzej Zieliński, Radny Gminy Buczek Mieczysław Pawlak, sołtys Janina Cieplucha oraz mieszkańcy wsi.
W ramach  modernizacji  i przebudowy wykonana została nowa nawierzchnia  o długości 1km oraz  wykonany został jednostronny chodnik z kostki brukowej na podbudowie z tłucznia kamiennego o szerokości 1,5 m.
Na realizacje zadania o wartości 301.965,49 zł gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na modernizację dróg rolniczych w wysokości 50% kosztów kosztorysowych.
 

 
 
Spotkanie szkoleniowe KRUS PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 07 październik 2016

 
W dniu  29.09.2016 r. ( tj. czwartek) o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Buczku odbyło się spotkanie szkoleniowe adresowane  do mieszkańców gminy Buczek.
Spotkanie otworzył Pan Bronisław Węglewski-Wójt Gminy Buczek, który cały czas aktywnie w nim uczestniczył oraz Pani Aleksandra Kolasa-Kierownik PT KRUS w Łasku.
Na spotkaniu omówione zostały sprawy związane z ubezpieczeniem społecznym rolników, zasady i tryb zgłaszania wypadków oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.
Spotkanie zakończyło się konkursem z wiedzy w w/w zakresie, a dla laureatów przewidziano nagrody.
 
 
PIENIĄDZE DLA SOŁECTWA SYCANÓW PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Inwestycje
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 07 październik 2016
Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego zdecydowali na sesji w dniu 27 września 2016 o przekazaniu kolejnych 150 tys. zł na granty sołeckie. W ten sposób wsparcie finansowe uzyskało kolejnych 31 projektów z terenów wiejskich, które znajdowały się na liście rezerwowej.
Z Gminy Buczek zakwalifikowało się sołectwo Sycanów, które ubiegało się o wsparcie finansowe na realizację małego projektu lokalnego pn.: „Piknik rodzinny z okazji światowych obchodów dnia drzewa”. Głównym celem projektu jest stworzenie mieszkańcom sołectwa Sycanów miejsca uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Umożliwienie wzajemnego poznania się podczas wspólnego projektu, integracja i aktywizacja społeczności lokalnej. Łączny koszt projektu wynosi 11.000 zł, wnioskowana kwota dotacji to 5.000 zł, stanowiąca 45,45% wartości projektu.
 

 
Jest sukces PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Inwestycje
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 30 wrzesień 2016
Rozpoczęła się budowa gazociągu Buczek - Zelów
 

 
Marzenia o gazie nabrały realnych kształtów. Rozpoczęły się już pierwsze prace związane z budową gazociągu, o który kilka lat tak bardzo zabiegała Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska wraz z wójtem Gminy Buczek Bronisławem Węglewskim. Wspólne intensywne działania w tym temacie przyniosły oczekiwany efekt. W tym celu odbyły się liczne rozmowy na szczeblu ministerialnym oraz z Polską Spółką Gazownictwa. Obszerna korespondencja z władzami spółki trwała kilka lat. Był to niełatwy temat, ale za to jaki pożyteczny zarówno dla mieszkańców jak i dla licznych instytucji, którzy skorzystają w najbliższej przyszłości z dobrodziejstwa, jakim jest ekologiczny i tani gaz ziemny.
Czytaj całość...
 
Zaproszenie PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Ogłoszenia
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 07 październik 2016

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów zaprasza mieszkańców Gminy Buczek na spotkanie informacyjne dot. projektu "SIŁA WIEKU" w dniu jutrzejszym tj. 7 października br. godz. 16.00.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin Buczek i Zelów, którzy ukończyli 55 rok życia.

 W programie projektu m.in.:
- zajęcia fitness i joga,
- wyjazd do Aquaparku w Kleszczowie,
- wyjazd do teatru,
- zajęcia z rękodzieła,
- zajęcia komputerowe,
- spotkania dot. zdrowego stylu życia i inne.
Szczegóły i zapisy w Fundacji Rozwoju Gminy Zelów , ul. Mickiewicza 4 parter pok. 5 oraz pod nr telefonu: 44 634 10 06 wew. 542. Spotkanie informacyjne dot. projektu 7 października br.  godz. 16.00.
Fundacja prowadzi obecnie kolejną edycję  podobnego  programu dla mieszkańców  gminy Buczek. Drużbice i Zelów  w wieku 60+ pt. " Uniwersytet Cudownego Wieku". Projekt a w szczególności prowadzone w nim zajęcia spotkały się z tak dużym zainteresowaniem mieszkańców gmin, iż Fundacja postanowiła pozyskać nowe środki na ten cel tym razem dla nieco młodszej grupy wiekowej 55+.
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj całość...
 
Drogi będą gładkie jak stół PDF Drukuj E-mail
O Gminie Buczek - Buczek w prasie
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 30 wrzesień 2016
 
Wygrała GRAND PRIX Polski PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Wiadomości sportowe
Napisał: Longin Wróbel   
piątek, 30 wrzesień 2016

 
Niesamowity sukces odniosła 10-letnia Wiktoria Weronika Wróbel podczas rozegranego w Jarosławiu k/Przemyśla  1 GPP w tenisie stołowym młodziczek (rocznik 2004 i młodsze). Uczennica Szkoły Podstawowej w Buczku i jednocześnie zawodniczka miejscowego LTSR, wygrała krajowe zawody o kategorię wyżej i została najmłodszą zwyciężczynią w historii tych rozgrywek. Wygrana w tych zawodach spowodowała, że Wiktoria Wróbel aktualnie sklasyfikowana jest na pierwszym  miejscu list PZTS w kategorii żaczek (rocznik 2006 i młodsze) oraz młodziczek i jest to wydarzenie  bez precedensu.
 
Czytaj całość...
 
Czytali Quo vadis PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Szkolne wiadomości
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 20 wrzesień 2016

 
Grono pedagogiczne i uczniowie Szkoły Filialnej w Czestkowie przystąpili do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza pod patronatem Pary Prezydenckiej. Spotkanie odbyło się 16 września 2016r.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
1. Zenona Romankiewicz – Sekretarz Gminy
2. Sławomir Walczak - Leśniczy Starostwa Powiatowego w Łasku
3. Grzegorz Dębkowski – Przewodniczący Rady Rodziców
4. Justyna Lis – przedstawiciel Rady Rodziców
5. Edyta Filipczak- przedstawiciel Rady Rodziców
6. Ewa Pawlicka- przedstawiciel Rady Rodziców
7. Marlena Bednarek- przedstawiciel Rady Rodziców
 
Czytaj całość...
 
Duża unijna dotacja na drogę w Gminie Buczek PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Wiadomości z Rady
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 16 wrzesień 2016
 
6 września 2016 roku  Urząd Marszałkowski w Łodzi udzielił dofinansowania unijnego na  drogi  gminne. Gmina Buczek znalazła się w gronie 76 szczęśliwców z ponad 306 , którzy otrzymali dofinasowanie. Kwota dofinansowania to 1,6 mln zł co stanowi 66% kosztów  budowy drogi Malenia-Grzeszyn.
13 września br. podczas sesji Rady Gminy  Buczek radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Łaskim na remont dalszego odcinka tej drogi tj. odcinka  z Grzeszyna do Gucina do drogi wojewódzkiej. Zostanie ona wybudowana ze  wsparciem Gminy Buczek w wysokości  około 237 tyś zł to jest 50% kosztów tej inwestycji, pozostałość dołoży Zarząd Powiatu Łaskiego, który jest właścicielem drogi Grzeszyn-Gucin.
Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 204 - 232 z 378
 
 

ZAWIADOMIENIE STAROSTY

z 1 października 2018

 

 Kwartalnik 8TVR IV - VI

 


 

 ZBIÓRKA ODPADÓW

WIELKOGABARYTOWYCH

 

 

 

 Światłowód w Gminie Buczek

 

 RELACJA 8TVR

ze Święta Truskawki 2018

 


 

AGROEXPRESS z do z 10 VI 2018

 

 

 

 

GAZYFIKACJA

ANKIETY

 

 

 


 

Zapraszamy na „Wieści Regionalne”, w których rozmowa z Wójtem Gminy Buczek Bronisławem Węglewskim m.in. o rozstrzygniętych przetargach i planowanych inwestycjach.

Otwarcie hali sportowej

Otwarcie hali sportowej

 

Relacja TVR8 z Gali Bokserskiej

 

 Materiały i relacje TV


WYBORY

Wybory - 2018

Honorowi obywatele

zbigniew-stasiak.jpg

AKCYZA 2018

 

 .

Panorama

   
 
Panorama Łaska - X 2018
 
 
 
 
 
 

 
 

Wywóz śmieci - 2018


 

REGION 1

Buczek, Wola Buczkowska, Czestków A, Czestków F. 

 
 Harmonogram dla Regionu 1
REGION 2
Wilkowyja, Brodnia Dolna i Górna, Czestków B, Czestków – Osiedle, Bachorzyn,
Józefatów, Wola Bachorska, Petronelów, Kowalew, Gucin, Grzeszyn, Sowińce,
Strupiny, Malenia, Czarny Las, Sycanów, Luciejów, Dąbrowa, Dąbrówka.
  Harmonoogram dla Regionu 2

 

Mapy działek 542 przeznaczonych do sprzedaży
 
 

_______________________________

Osoby odpowiedzialne w gminie za:

Drogi:

Piotr Ludwisiak -

tel 43 677 44 97; 607 801 118

Woda, kanalizacja, wywóz śmieci:

Marek Ratajczyk -

tel 43 677 44 94; 605 904 304

 Woda, kanalizacja - awarie w

soboty i niedziele

 Ratajczyk Daniel

tel 660 820 950

43 677 42 98

 Inwestycje w gminie:

Wiesław Szczepaniak  -

tel 43 677 44 95; 601 055 221

Andrzej Szymczak

43 677 44 95

Oświetlenie uliczne z wyjątkiem

oświetlenia fotowoltaicznego:

Kamil Woźniak

tel. 600808193

 _______________________________

INFORMACJE

 Świadczenia rodzinne 

Fundusz alimentacyjny

 
 
 

 

 

 

 

 

Nowe samochody

Straż ma nowe samochody

 

 

 
© 2018 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery