Kolonie letnie nad Bałtykiem PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Ludzie - ludziom
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 02 wrzesień 2016
 
Dwa ostatnie tygodnie wakacji czterdzieścioro jeden dzieci z Buczku, z rodzin rolniczych objętych ubezpieczeniem KRUS postanowiło spędzić na koloniach nad morzem.  Były one dofinansowane   z Funduszu Składkowego KRUS, z budżetu gminy Buczek i częściowo z opłat rodziców. Organizator kolonii - Zwiazek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników - zaproponował na miejsce pobytu kolonistów pensjonat „Bałtyk” w Ustce.
Powszechnie wiadomo, że Ustka to pachnący wakacjami, morzem, plażą i sosnowym lasem raj  dla turystów, czyli idealne miejsce na odpoczynek i relaks po całorocznej nauce. To najchętniej i najczęściej odwiedzany przez turystów kurort środkowego wybrzeża. Tutaj można pospacerować piaszczystą plażą, pooddychać czystym leśnym powietrzem oraz odwiedzić tętniące życiem molo.
Czytaj całość...
 
Awans zawodowy PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Szkolne wiadomości
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 02 wrzesień 2016

 
W dniu 9 sierpnia 2016r. w Szkole Filialnej w Czestkowie odbył się egzamin na nauczyciela mianowanego Pani Justyny Miszczak, nauczyciela wychowania fizycznego. Warunkiem uzyskania awansu zawodowego było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy oraz zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wójta Gminy Buczek. Podczas egzaminu nauczyciel prezentował swój dorobek zawodowy z okresu stażu oraz odpowiadał na pytania członków Komisji, którymi byli między innymi eksperci z listy ustalanej przez Ministra Edukacji Narodowej. Pani Justyna Miszczak egzamin zdała bardzo dobrze, otrzymując od Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej stosowne zaświadczenie. W dniu 30 sierpnia 2016r. Wójt Gminy Pan Bronisław Węglewski na podstawie zaświadczenia wydał i wręczył Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Justynie Miszczak, gratując życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym. Zdobyty awans świadczy o pogłębieniu wiedzy i umiejętności, a także o rozwoju zawodowym nauczyciela.
 
Wybrano nowego sołtysa PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Nasze sołectwa
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 02 wrzesień 2016
W dniu 31.08.2016 roku, o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Buczku pod przewodnictwem  Bronisława Węglewskiego – Wójta Gminy Buczek, odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Kowalew, w celu wyboru nowego sołtysa. Przyczyną zebrania była śmierć poprzedniej pani sołtys. Na zebranie przybyło 44 mieszkańców sołectwa, na ogólną liczbę 252 osób.
Zebranie otworzył Wójt Gminy Buczek, przywitał wszystkich  zgromadzonych mieszkańców wsi Kowalew oraz Petronelów. Przedstawiony został porządek zebrania. Wójt Gminy pozytywnie ocenił współpracę z panią Jadwigą Grabarczyk, jednocześnie poprosił mieszkańców o uczczenie jej pamięci minutą ciszy.
Po wyborze komisji skrutacyjnej dokonano przyjęcia zgłoszeń kandydatów na Sołtysa. Na sołtysa zostały zgłoszone dwie kandydatki: pani Pisarska Wioletta oraz pani Pogocka Teresa. Przeprowadzono głosowanie tajne. Komisja Skrutacyjna przeliczyła głosy. Ustalono wynik wyborów oraz sporządzono protokół z wyboru sołtysa. Ogłoszono wyniki głosowania. Sołtysem wsi Kowalew i Petronelów została Pani Pisarska Wioletta, która otrzymała 26 głosów.
 
Zakończenie wakacji na orliku w Czestkowie PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Wiadomości sportowe
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 02 wrzesień 2016

 
W dniu 26 sierpnia 2016 o godz. 19.00  na boisku „Orlik” w Czestkowie odbył się po raz kolejny  „Turniej Nocny” w piłkę nożna. Na rozpoczęciu sportowej imprezy stawiło się ponad 60 zawodników i kilka naście zawodniczek ponieważ po raz pierwszy w turnieju udział wzięła drużyna dziewcząt ( Team Wola Buczkowska ), które na równi stawały do pojedynków z drużynami męskimi,  wcale im nie ustępując. Piłkarze rywalizowali w drużynach złożonych z sześciu zawodników + bramkarz. Spotkania  rozgrywane były systemem “każdy z każdym”. O rozstawieniu końcowym miejsc decydowała większa ilość zdobytych punktów. Za wygrany mecz  drużyna otrzymywała 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt. W rywalizacji  wzięło udział 6 zespołów:
Czytaj całość...
 
Chronimy środowisko PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
środa, 31 sierpień 2016
 Akcja recyklingowo-informacyjna pod hasłem „Segregujesz-świat ratujesz ”
W dniu 29.08.2016 r. Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski i Skarbnik Gminy podpisali umowę na realizację zadania: Akcja recyklingowo-informacyjna pod hasłem „Segregujesz-świat ratujesz ” dla mieszkańców Gminy Buczek dofinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi w ramach projektu, którego ogólna wartość wynosi  27 995 zł, w tym wysokość dotacji 21 095 zł. W ramach zadania zostały przeprowadzone: Szkolenia z racjonalnej gospodarki odpadami wraz z konkursem testowym z wiedzy z nagrodami,  konkursy ekologiczne plastyczne z nagrodami  oraz konkursy ekologiczne muzyczne oraz Piknik ekologiczny rodzinny.
 
Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Buczek
W dniu 26.08.2016 r. Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski i Skarbnik Gminy podpisali umowę na realizację zadania: Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Buczek wraz z ich inwentaryzacją dofinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi w ramach projektu, którego ogólna wartość wynosi  12 480,00 zł, w tym wysokość dotacji 11232,00 zł. W ramach zadania nastąpi przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz  sporządzenie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Program jest podstawą do ubiegania się o dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na dalsze zadanie inwestycyjne w postaci samego usuwania i transportu azbestu.
 
 
 
ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI DLA WÓJTA PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Różności
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 26 sierpień 2016

 
W dniu 24.08.2016 r. Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP na wniosek Wojewody Łódzkiego jako jedyny w całym kraju odznaczony został Bronisław Węglewski sprawujący funkcje jednocześnie  Wójta Gminy Buczek i Prezesa Izby Rolniczej Województwa  Łódzkiego.
Wysokie odznaczenie zostało przyznane za działalność społeczną  Bronisława Węglewskiego na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa i samorządu rolniczego w Polsce.
 
 
Informacja - zmiana numeru telefonu PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Komunikaty
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 12 sierpień 2016

Numer telefonu do pracowników Urzędu Gminy w Buczku zajmujących się inwestycjami tj. Pana Wiesława Szczepaniaka oraz Pana Andrzeja Szymczaka to: 43-677-44-78

 
Kolejne mikroinstalacje fotowoltaiczne w Gminie Buczek PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Inwestycje
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 12 sierpień 2016

 
Gmina Buczek po raz kolejny stara się o pozyskanie funduszy na budowę mikroinstalacji dla mieszkańców gminy. W tej edycji planowane jest wybudowanie około 150 sztuk w indywidualnych gospodarstwach domowych. W trakcie naboru wniosków dla uczestników programu zgłosiło się ponad 200 chętnych do zamontowania instalacji. Gmina składa wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Województwa Łódzkiego. W tej chwili projektowane są instalacje i opracowywane dokumenty aplikacyjne. Wybudowane mikroinstalacje pozwolą zmniejszyć wydatki na zużytą energie elektryczną w gospodarstwach domowych uczestników programu. 
Czytaj całość...
 
Dookoła Buczku PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Wiadomości sportowe
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 09 sierpień 2016
Kolarze również „Dookoła Buczku”
20 sierpnia br. odbędzie się po  Buczkowskich drogach  23 Wyścig Kolarski „Po Ziemi Łódzkiej”. W tym roku zgodnie z kilkuletnia  tradycja planowane jest rozegranie 4 etapów ze startem i metą w : Sędziejowicach, Zduńskiej Woli, Łasku oraz Buczku.
Każdy wyścig etapowy jest ogromnym przedsięwzięciem wymagającym dużych nakładów finansowych oraz różnego rodzajów zezwoleń na szczególne wykorzystanie dróg  i uzgodnienia tras. Ta prestiżowa impreza to również promocja województwa łódzkiego, a jednocześnie całego naszego regionu. Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski jako współorganizator imprezy również przeznaczył pulę środków finansowych na wsparcie tak wielkiego przedsięwzięcia. Warto również podkreślić, że sponsorem zielonej koszulki klasyfikacji 17 lat jest Wielobranżowe Gospodarstwo Rolne Dominik i Bronisław Węglewscy.
Zachęcamy mieszkańców Gminy Buczek do  uczestnictwa w imprezie oraz do kibicowania zawodnikom, jak również przepraszamy za utrudnienia w ruchu drogowymi podczas wyścigu.    
E.K.
 

 
Buczkowskie półkolonie PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Szkolne wiadomości
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 05 sierpień 2016
Już po raz kolejny w wakacje odbyły się półkolonie dla dzieci z naszej gminy. Ich organizatorami byli: KRIR z Warszawy oraz Gmina Buczek. Zajęcia odbywały się od 25.07.2016r. do 03.08.2016r. Brało w nich udział 60 dzieci. Koszt za 10 dniowy pobyt  dziecka ubezpieczonych rodziców w KRUS wyniósł 50zł, a w ZUS 100zł. 
 
 
Czytaj całość...
 
Wręczenie aktu powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Szkolne wiadomości
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 05 sierpień 2016

 
3 sierpnia 2016r. w Urzędzie Gminy w Buczku odbyło się uroczyste wręczenie Aktu powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku na okres kolejnych 3 lat.
Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły w drodze przedłużenia wymagało opinii Rady Pedagogicznej oraz uzgodnienia z organem sprawującym nadzór pedagogiczny tj. Łódzkim Kuratorem Oświaty.
Akt powierzenia stanowiska Pani Renacie Nowickiej osobiście wręczył Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski wraz z Panią Skarbnik Grażyną Jędryką.
Wręczając nominację Pan Wójt życzył Pani Dyrektor dalszych udanych inicjatyw i trafnych decyzji w zarządzaniu oraz owocnej współpracy z pracownikami, wychowankami oraz organem prowadzącym.  Do życzeń dołączyła się również Skarbnik Gminy Pani Grażyna Jędryka

Gratulujemy!
 
 
Program TYDZIEŃ z udziałem Bronisława Węglewskiego PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Komunikaty
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 02 sierpień 2016

 
31 lipca TVP 1 wyemitowała program rolniczy TYDZIEŃ, Zaproszeni goście, wśród nich Bronisław Węglewski – Wójt Gminy Buczek a jednocześnie  Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Adam Tański - były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Andrzej Kowalski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa, rozmawiali o aktualnej sytuacji w rolnictwie - żniwa 2016. Bronisław Węglewski przedstawił złą sytuację cenową zbóż, słabych zbiorów oraz niekontrolowanym imporcie zbóż z Ukrainy.
 
Turniej nocny na Orliku w Czestkowie PDF Drukuj E-mail
Aktualności - Wiadomości sportowe
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 02 sierpień 2016

 
W dniu 28.07.16r. po raz kolejny odbył się turniej nocny w piłkę nożną na Orliku w Czestkowie. W zmaganiach wzięło udział 5 zespołów:
1. Auto Komis Czestków,
2. Junior Czestków,
3. F.C. Buczek ,
4. Łopatki,
5. Team Chlor.  
Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 146 - 174 z 302

 Promocja działek

budowlanych

Otwarcie hali sportowej

Otwarcie hali sportowej

 

Relacja TVR8 z Gali Bokserskiej

 

 Materiały i relacje TV


Honorowi obywatele

j-skorek.jpg

Panorama

   
 
Panorama Łaska - XII 2017
 
 
 
 
 
 

 
 

Psy do adopcji

Mapy działek 542 przeznaczonych do sprzedaży

Wywóz śmieci - 2018


 

REGION 1

Buczek, Wola Buczkowska, Czestków A, Czestków F. 

 
 Harmonogram dla Regionu 1
REGION 2
Wilkowyja, Brodnia Dolna i Górna, Czestków B, Czestków – Osiedle, Bachorzyn,
Józefatów, Wola Bachorska, Petronelów, Kowalew, Gucin, Grzeszyn, Sowińce,
Strupiny, Malenia, Czarny Las, Sycanów, Luciejów, Dąbrowa, Dąbrówka.
  Harmonoogram dla Regionu 2

 

 
 

_______________________________

Osoby odpowiedzialne w gminie za:

Drogi:

Piotr Ludwisiak -

tel 43 677 44 97; 607 801 118

Woda, kanalizacja, wywóz śmieci:

Marek Ratajczyk -

tel 43 677 44 94; 605 904 304

 Woda, kanalizacja - awarie w

soboty i niedziele

 Ratajczyk Daniel

tel 660 820 950

43 677 42 98

 Inwestycje w gminie:

Wiesław Szczepaniak  -

tel 43 677 44 95; 601 055 221

Andrzej Szymczak

43 677 44 95

Oświetlenie uliczne z wyjątkiem

oświetlenia fotowoltaicznego:

Kamil Woźniak

tel. 600808193

 _______________________________

INFORMACJE

 Świadczenia rodzinne 

Fundusz alimentacyjny

 
 
 

 

 

 

 

 

Nowe samochody

Straż ma nowe samochody

 

 

 
© 2018 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery