11 Zjazd Gminny OSP w Buczku PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 04 marzec 2016

 
Zwieńczeniem wszystkich zebrań sprawozdawczo - wyborczych w poszczególnych jednostkach OSP w gminie Buczek był 11 Gminny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który odbył się 14 lutego 2016r. w strażnicy OSP w Luciejowie. Gospodarze z prezesem Ryszardem Rzepą z wielką radością i atencją przyjęli delegatów zjazdu gminnego.
Przewodzenie obradom powierzono Prezesowi Gminnemu i Wójtowi druhowi Bronisławowi Węglewskiemu, który powitał gości zjazdu: Prezesa Zarządu Powiatowego OSP RP w Łasku druha Wojciecha Pokorę oraz z-cę dowódcy JRG PSP w Łasku st. kpt. Waldemara Kędziaka.
Po przedstawieniu i przyjęciu porządku zjazdu Sekretarz Zarządu Gminnego OSP druh Jerzy Pogocki przedstawił sprawozdanie z dokonań jednostek OSP i zarządu gminnego z okresu ostatniej kadencji.
Podczas zjazdu delegaci powołali też nowy zarząd gminny i komisję rewizyjną.
W skład Zarządu Gminnego OSP RP w Buczku weszli:
Prezes Zarządu Gminnego OSP RP Bronisław Węglewski
Z-cy Prezesa Gminnego OSP RP Tomasz Kaczmarek i Janusz Grącki
Komendant Gminny Wiktor Papuga
Z-ca Komendanta Gminnego Włodzimierz Czech
Sekretarz Jerzy Pogocki
Skarbnik Ryszard Rzepa
Członkowie: Marcin Badziak, Mariusz Bednarek, Mirosław Grącki, Krystian Krulik, Słwomir Latas, Zbigniew Malinowski, Marcin Piętowski, Maciej Zawiasa
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Borowiecki
Sekretarz Robert Bednarek
 Członek: Maciej Marynowski
 Delegaci na zjazd powiatowy OSP RP: Bronisław Węglewski, Janusz Grącki, Tomasz Kaczmarek . Kandydaci do władz powiatowych: Bronisław Węglewski i Tomasz Kaczmarek
Ważnym uzupełnieniem sprawozdania była też wypowiedź wójta dotycząca wydatków inwestycyjnych w ostatnich 5 latach we wszystkich jednostkach OSP. Kwota tych wydatków, zwłaszcza w zakresie infrastruktury wyniosła 4.8 mln. zł.(w tym 2.9 mln. zł. to środki zewnętrzne, pozabudżetowe).
W okresie sprawozdawczym w znacznym stopniu doposażono jednostki w sprzęt ratowniczy i gaśniczy. Najważniejszy wydatek, ale i znaczne podwyższenie gotowości jednostki to zakup Ciężkiego Samochodu marki „Scania” dla jednostki w Buczku.
Druhów z Woli Buczkowskiej wsparto zakupem Forda Transita z agregatem wysokociśnieniowym, a 4 jednostki OSP wyposażono w wysokowydajne pompy Tohatsu (koszt każdej z pomp to ok. 30.000 zł).
Również z budżetu gminy 8 jednostek OSP otrzymuje corocznie znaczace wsparcie finansowe na podtrzymanie gotowości bojowej i działania bieżące, łącznie w wysokosci ok. 200.000 zł.
Wg sprawozdania Komendy Powiatowej PSP w Łasku jednostki OSP gminy Buczek dysponują najmłodszymi pojazdami ratowniczo-gaśniczymi w całym powiecie łaskim. Choć stawia nas to dalej w kolejce po ewentualne nowe pojazdy (ewentualny zakup trzech pojazdów będzie realizowany w przełamie 4 lat, dzięki czemu wszystkie jednostki będą wyposażone w nowoczesny sprzęt), to z wielką radością fakt najnowocześniejszego wyposażenia przyjął również wójt Bronisław Węglewski, podkreślając podczas zjazdu gminnego, że sprawy bezpieczeństwa mieszkańców zawsze będą priorytetem w działaniach władz gminy, zwłaszcza w kontekście zakupu pojazdów, środków i sprzętu zabezpieczających mienie i życie mieszkańców.

 
wstecz   dalej »
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery