Szósty rok działalności Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 23 luty 2016

 
 W dniu 20 lutego 2016 r w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Buczku odbyło się VI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie za okres 01.01.2015r – 31.12.2015r.
Spośród zaproszonych  gości, swą obecnością zaszczycili :
Starosta Łaski p. Teresa Wesołowska, Prezes LGD „Dolina rzeki Grabi” w Łasku p. Anna Doliwa, Sekretarz Gminy Buczek p. Zenona Romankiewicz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku p. Jolanta Nietupska, Sołtys wsi Bachorzyn p. Mieczysław Grabarz.
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie w imieniu Zarządu przedstawiła prezes kol. Jadwiga Ratajczyk.
Wydarzenia z życia Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie w 2015 roku były omawiane na posiedzeniach Zarządu, znajdując swoje udokumentowanie w stosownych protokółach, a także w kronice.
Stowarzyszenie  prowadzi pełną księgowość. Wszystkie zdarzenia przychodów i wydatków księgowane są na poszczególnych kontach. Przychody, które Stowarzyszenie uzyskało to składki członkowskie, inne składki. Stowarzyszenie w 2015 roku oszczędnie gospodarowało swoim środkami finansowymi. Rok ten został zamknięty na rachunku oszczędnościowym saldem dodatnim – 2.672,64  zł. VI  WZCz ( Sprawozdawcze ) Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za 2015 r. Udzieliło również absolutorium Zarządowi  za okres 01.01.2015 r- 31.12.2015r.
Szósty  rok działalności Stowarzyszenia był rokiem pracowitym, a zarazem widocznym. Jest to zasługa wszystkich członkiń Stowarzyszenia, które na wspólny sukces pracowały bardzo aktywnie. 
Słowa podziękowania za otrzymaną pomoc jaką Stowarzyszenie otrzymało w 2015 roku, Zarząd kieruje do :  p. Bronisława Węglewskiego -  Wójta Gminy Buczek,  p. Anny Doliwa - Prezes LGD „Dolina rzeki Grabi” w Łasku, p. Jolanty Nietupskiej - Dyrektor GOK i S w Buczku, p. Daniela Błońskiego – szefa Firmy  Kamieniarskiej w Bachorzynie, p. Błażeja Taborowskiego – przedstawiciela Drukarni TAGRAF w Bachorzynie, p. Krzysztofa Tomczyka – szefa Marketu TOM-KOR w Buczku, p. Doroty Krysiak i p. Grażyny Jedryka -  pracownic Urzędu Gminy oraz Państwa Anny i Szczepana Pawlickich.
W imieniu  Zarządu Prezes Jadwiga Ratajczyk złożyła wszystkim członkiniom Stowarzyszenia serdeczne podziękowanie za dotychczasową działalność i prosiła  o dalszą aktywność w propagowaniu celów statutowych Stowarzyszenia.

 
wstecz   dalej »
© 2018 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery