Czy i kiedy będzie można ubiegać się jeszcze o odszkodowania za sąsiedztwo lotniska wojskowego PDF Drukuj
Napisał: adw. Piotr Nowakowski   
piątek, 20 listopad 2015
Jak powszechnie wiadomo, od pewnego czasu trwają sądowej procesy o odszkodowanie z tytułu utraty wartości nieruchomości położonych w obszarze ograniczonego użytkowania (oou) lotniska wojskowego położonego na terenie gmin Buczek. Obszar ten rozciąga się w sąsiedztwie 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku i został wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lutego 2010 r. nr LI/1469/10. Mieszkańcy, których nieruchomości są położone w ww. obszarze ograniczonego użytkowania, mogli wystąpić do sądu o odszkodowanie, o ile do dnia 12 kwietnia 2012 r. zgłosili pisemnie swoje roszczenia do Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, czyli do organu zarządzającego lotniskiem  na terenie Gminy Buczek. Ci mieszkańcy strefy oou, którzy tego nie zrobili, utracili szansę, aby na tą chwilę ubiegać się o takie odszkodowania. Wyjątkiem jest sytuacja, w której którykolwiek z mieszkańców strefy oou zgłosił roszczenia na piśmie, ale do tej pory nie złożył sprawy do sądu - wtedy nadal zachowuje on prawo do odszkodowania. Musi tylko mieć potwierdzenie dostarczenia pisma przed 12 kwietnia 2012 r. do Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy lub odpowiedź (nawet negatywną) od zarządcy lotniska.
Jednocześnie sytuacja może się zmienić, jeśli w niedalekiej przyszłości Sejmik Województwa Łódzkiego podejmie kolejną uchwałę, która rozszerzy istniejący obszar ograniczonego użytkowania o nieruchomości do tej pory znajdujące się poza strefami hałasu lub zmieni (powiększy) zakres ograniczeń dla tych nieruchomości, które w obecnej chwili już znajdują się w tych strefach. Wtedy na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy prawo ochrony środowiska otworzy się po raz kolejny dwuletni termin do dochodzenia odszkodowań, liczony od chwili wejścia w życie kolejnej uchwały Sejmiku, która ustanowi nowy lub powiększony obszar ograniczonego użytkowania. I nie ma znaczenia to, że lotnisko znajduje się w sąsiedztwie ich domów od wielu lat, gdyż dopiero wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania powoduje prawne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, a co za tym idzie utratę jej wartości.
      Niemniej jednak, na tą chwilę nie ma złożonego projektu uchwały o wprowadzeniu nowego obszaru ograniczonego użytkowania lub rozszerzenia dotychczasowych stref. Są przeprowadzone badania akustyczne polegające na zmierzeniu aktualnego poziomu hałasu, który przez kilka ostatnich lat w sąsiedztwie lotniska wojskowego w Buczku z pewnością wzrósł. Jednakże jest to dopiero początek drogi do ustalenia, czy nowy obszar ograniczonego użytkowania zostanie wprowadzony, a jeżeli tak to jak on będzie wyglądał.
      Tym samym w obecnej chwili, poza przytoczonymi powyżej wyjątkami, nie ma możliwości ubiegania się o odszkodowanie z tytułu utraty wartości nieruchomości na skutek bliskości lotniska wojskowego w Buczku i wprowadzenia strefy oou. W związku z powyższym, zdecydowanie przedwczesne są jakiekolwiek działania podejmowane samodzielnie lub za pośrednictwem różnych podmiotów, a mające na celu ubieganie się o stosowne odszkodowanie.

adw. Piotr Nowakowski
Kancelaria Adwokacka w Łasku

 
wstecz   dalej »
© 2018 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery