Nagrody dla nauczycieli PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 20 październik 2015

 
W dniu 15 października 2015r. o  w Szkole Filialnej w Czestkowie odbyła się uroczystość otwarcia nowo wybudowanej sali gimnastycznej połączonej z obchodni Dnia Edukacji Narodowej.  Przybyłych gości serdecznie powitał  Wójt Gminy Buczek Pan Bronisław Węglewski oraz  Przewodniczący Rady Gminy Buczek Pan  Andrzej Zieliński. Ceremonię otwarcia zaszczycili swoją obecnością: Andrzej Owczarek-Senator RP, Jolanta Chełmińska-Wojewoda Łódzki, Witold Stępień-Marszałek Województwa Łódzkiego,  Teresa Wesołowska-Starosta Łaski, Marek Aulak-Przewodniczący Rady Powiat Łaskiego, Marek Krawczyk-Wicestarosta Łaski, Renata Szafrańska-Wójt Gminy Wodzierady Marek, Jan Kamiński-Kurator Oświaty, Maria Kaczorowska-Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich  Urzędu Marszałkowskiego, Barbara Woźniak-Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Piotr Bielewski-Komendant Komendy Powiatowej Policji w Łasku, Łucja Żurawska-Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Anna Doliwa-Prezes LGD ,Marek Ćwiek-Prezes ZNP, radni powiatowi z gminy Buczek, ks Zbigniew Dawidowicz, nauczyciele, nauczyciele emerytowani, rodzice, dzieci i młodzież.

Następnie otwarcie nastąpiło przez przecięcie wstęgi oraz proboszcz Parafii Buczek ks. Zbigniew Dawidowicz poświęcił salę i odmówił wraz z zebranymi krótką modlitwę. Pan  Wójt podziękował Marszałkowi  Województwa Łódzkiego Panu Witoldowi Stępniowi oraz Pani Wojewodzie Jolancie Chełmińskiej za udzielenie wsparcia finansowego przy budowie sali  gimnastycznej, a także wszystkim pozostałym osobom, które przyczyniły się do tego sukcesu.
Drugim etapem uroczystości były obchody Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji Wójt złożył wszystkim nauczycielom, nauczycielom emerytom i pracownikom administracyjnym najserdeczniejsze życzenia zdrowia,  pomyślności, radości i satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz podziękował za trud wkładany w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Szczególne podziękowania Wójt Gminy przekazała Pani Agnieszce Badowskiej za wielkie zaangażowanie  jako dyrektora placówki w nadzór nad rozbudową szkoły i  budową sali gimnastycznej w Czestkowie. Następnie wręczył Nagrody Wójta, które otrzymali:
Renata Nowicka  dyrektor ZSP i GP w Buczku,
Monika Kochanek dyrektor Gminnego Przedszkola w Buczku,
Anna Truskowska wicedyrektor,
Agnieszka Badowska wicedyrektor,
Ewa Hyszko nauczyciel,
Jadwiga Szczepaniak nauczyciel.
Jak co roku Wójt pamiętał także  o pracownikach administracyjnych i nagrodził Panią Wioletę Kaflak i Panią Jolantę Rejmonczyk za sumienne wykonywanie obowiązków.
Następnie Pani dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku Renata Nowicka złożyła podziękowania i życzenia swoim pracownikom oraz wręczyła Nagrody Dyrektora, następującym nauczycielom:
Halina Banach,
Krystyna Czech,
Ewa Niciak,
Janusz Zawisza,
Agnieszka Kondratiuk,
Daniela Szafrańska,
Aleksandra Zielińska,
Jadwiga Sobczak.

Na koniec całą uroczystość uświetniły występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czestkowie i młodzieży z Gimnazjum Publicznego w Buczku.

 

 
wstecz   dalej »
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery