Od wczesnych lat odrywamy świat PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 09 październik 2015
 
W okresie od 01.04.2015 r. do 31.10.2015 r. Gmina Buczek realizuje  projekt
pn.: „Od wczesnych lat odkrywamy świat!”. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy w 3 oddziałach przedszkolnych (w 2 oddziałów w SP w Buczku i 1 oddziału w Filii SP w Czestkowie) w gminie Buczek poprzez ich doposażenie.  W projekcie biorą udział: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczku oraz szkoła filialna w Czestkowie. Dzięki pozyskanym środkom finansowym szkoły zostały doposażone między innymi w:  pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, zabawki, rolety okienne, sprzęt ICT (laptop z oprogramowaniem, rzutnik krótkoogniskowy, urządzenie wielofunkcyjne, tablica interaktywna z oprogramowaniem i głośniki). Zakupiono wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie kuchni (zmywarka gastronomiczna z wyparzaczem, sztućce, kubki, talerze)  i komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi. Przy Szkole Podstawowej w Buczku zorganizowany został nowy plac zabaw. 


 
 Zakupione pomoce oraz plac zabaw uatrakcyjnią proces dydaktyczny, zmobilizują dzieci do większego wysiłku umysłowego, rozbudzą u nich ciekawość poznawczą świata, wpłyną na wzrost ich aspiracji edukacyjnych, potwierdzą, że nauka nie musi być nudna. Spowodują, że dzieci bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyć będą w prowadzonych zajęciach.
Projekt „Od wczesnych lat odkrywamy świat!” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Projekt dofinansowywany jest w całości ze środków unijnych. Wartość projektu wynosi 112.625,00zł.
         D.K
 
.
Projekt pn.: „Od wczesnych lat odkrywamy świat!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
wstecz   dalej »
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery