Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Buczku PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 11 sierpień 2015
 
W dniu 06.08 2015 godzinie 14.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Buczku Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert na udzielenie zamówienia: ” PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BUCZEK”. Do godz. 14.00 wyznaczonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako termin składania ofert złożonych zostało 15 kopert oznaczone jako oferty. Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia 280 000,00 tys. zł w budżecie na rok 2015 r ,pozostałe środki w kwocie 3 679 559,16 zł przeznaczone są w budżecie na rok 2016. Ceny złożonych ofert zaczynają się od kwoty najniższej tj. 3345600,00 do kwot najwyższej 5 043 000,00 zł. Najdłużej udzielona gwarancja na wykonanie zamówienia wynosi 60 miesięcy. Termin wybudowania praktycznie nowej oczyszczalni przewidywany jest na miesiąc wrzesień 2016 r. Inwestycja obejmuje następujący zakres robót:
- przebudowę pompowni ścieków i osadnika przepływowego w istniejących kubaturach
- budowę dwóch reaktorów biologicznych
- budowę budynku technicznego przy reaktorach
- budowę zbiornika osadu nadmiernego D 3m – szt. 2
- budowę wiaty na osad odwodniony
- budowę punktu zlewnego ścieków -
- budowę wiaty na agregat prądotwórczy
- zagospodarowanie terenu, ogrodzenie ,drogi, linie en. wewnętrznej w obrębie istniejącej starej oczyszczalni.   
W.Sz.    
 
wstecz   dalej »
© 2018 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery