Od wczesnych lat odkrywamy świat PDF Drukuj
Napisał: Dorota Krysiak   
wtorek, 21 lipiec 2015

 
 Od 1 kwietnia 2015 r. Gmina Buczek realizuje projekt pn.: „Od wczesnych lat odkrywamy świat!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy w 3 oddziałach przedszkolnych (w 2 oddziałów w SP w Buczku i 1 oddziału w Filii SP w Czestkowie) w gminie Buczek poprzez ich doposażenie.             
 
W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Buczku i Filia w Czestkowie zostaną doposażone między innymi w:  pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, zabawki, rolety okienne, sprzęt ICT (laptop z oprogramowaniem, rzutnik krótkoogniskowy, urządzenie wielofunkcyjne, tablica interaktywna z oprogramowaniem i głośniki). Zakupione zostaną również wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie kuchni (zmywarka gastronomiczna z wyparzaczem, sztućce, kubki, talerze)  i komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi. Przy Szkole Podstawowej w Buczku zorganizowany zostanie nowy plac zabaw.                         
 
Projekt „Od wczesnych lat odkrywamy świat!” dofinansowywany jest w całości ze środków unijnych. Wartość projektu wynosi 112.625,00zł.
 
wstecz   dalej »
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery