Zebrania wiejskie w sołectwach Józefatów i Kowalew PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
środa, 11 luty 2015
W dniu 10 lutego 2015 roku w sołectwach Józefatów i Kowalew odbyły się kolejne zebrania wiejskie związane z wyborem nowych sołtysów i rad sołeckich na lata 2015 -2019. W zebraniach uczestniczył Wójt Gminy Buczek Pan Bronisław Węglewski.
W sołectwie Józefatów uczestnicy zebrania zaufali panu Tadeuszowi Uryszkowi i zdecydowaną większością głosów ponownie wybrali go sołtysem. Wybrano również 3 osobową Radę Sołecką w skład, której weszli: Krystyna Leśkiewicz, Janina Zatorska oraz Łukasz Niedzielski.
W sołectwie Kowalew sołtysem wybrana została Pani Jadwiga Grabarczyk, natomiast do rady sołeckiej wybrani zostali: Elżbieta Klatkowska, Marek Pogocki i Zbigniew Kluczkowski.
Wójt Gminy podziękował sołtysom za dotychczasową działalność oraz złożył gratulacje nowo wybranym, życząc owocnej pracy dla społeczności lokalnej. W dalszej części zebrania Pan Bronisław Węglewski omówił sprawy bieżące oraz  przedstawił harmonogram przedsięwzięć planowanych do realizacji w obecnej kadencji, kładąc szczególny nacisk na poprawę warunków życia w gminie, ochronę zdrowia, ograniczenie bezrobocia, a także rozwój bazy rekreacyjnej.

 
wstecz   dalej »
© 2018 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery