Zebrania wiejskie w sołectwach Malenia, Wola Bachorska i Sowińce PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 03 luty 2015
W dniu 31 stycznia 2015 r. o godz. 13.00 w sali OSP Malenia odbyły się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach Malenia, Wola Bachorska oraz Sowińce.
Sołtysi danego sołectwa rozpoczeli zebranie wiejskie, na którym uczestniczył Pan Bronisław Węglewski - Wójt Gminy Buczek, Pan Mieczysław Pawlak - Radny Rady Gminy oraz przedstawiciele gminy Pani Dorota Piotrowska, Pani Małgorzata Zawisza oraz Pani Renata Stasiak.
W zebraniu sołectwa Malenia obecnych było 16 mieszkańców, głosowało 13 mieszkańców. Na początku zebrania dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej w skład, której weszli Pani Zofia Klich, Pani Lidia Sysio oraz Pan Włodzimierz Owczarek. Po zgłoszeniu kandydatury na sołtysa i rady sołeckiej w głosowaniu tajnym z ilością 9 głosów Pan Stanisław Malinowski został wybrany sołtysem sołectwa Malenia. Natomiast do rady sołeckiej zostali wybrani Pan Tomasz Kaczmarek - otrzymał 8 głosów, Pan Marian Janowski-otrzymał 10 głosów oraz Pan Andrzej Listoś - otrzymał 8 głosów.
W zebraniu sołectwa Wola Bachorska obecnych było 37 mieszkańców, głosowało 34 mieszkańców. Na początku zebrania dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej w skład, której weszli Pani Anna Niewulska, Pan Sylwester Niewulski oraz Pan Andrzej Wieczorkiewicz. Po zgłoszeniu kandydatury na sołtysa i rady sołeckiej w głosowaniu tajnym z ilością 31 głosów Pani Janina Cieplucha została wybrana sołtysem sołectwa Wola Bachorska. Natomiast do rady sołeckiej zostali wybrani: Pan Dariusz Grzelak - otrzymał 31 głosów, Pani Krystyna Sowiak - otrzymała 31 głosów oraz Pan Paweł Pogocki-otrzymał 32 głosy.
W zebraniu sołectwa Sowińce obecnych było 8 mieszkańców, głosowało 6 mieszkańców. Na początku zebrania dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej w skład, której weszli Pan Jan Krajda, Pani Grażyna Krajda oraz Pani Justyna Ratajczyk. Po zgłoszeniu kandydatury na sołtysa i rady sołeckiej w głosowaniu tajnym z ilością 4 głosów Pan Tadeusz Sikalski został wybrany sołtysem sołectwa Sowińce. Natomiast do rady sołeckiej zostali wybrani Pan Tadeusz Grzelak - otrzymał 6 głosów, Pani Alicja Pawlak - otrzymała 4 głosy oraz Pan Andrzej Dobroszek - otrzymał 4 głosy.
Na zakończenie spotkania Pan Bronisław Węglewski - Wójt Gminy Buczek przedstawił zebranym mieszkańcom plany inwestycyjne na nowa kadencję. 


 
wstecz   dalej »
© 2018 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery