Wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Buczek PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 20 styczeń 2015
Z dniem 17 stycznia 2015 roku rozpoczęły się w Gminie Buczek zebrania wiejski, na których mieszkańcy dokonają wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Zakończenie zebrań nastąpi w dniu 28 lutego w sołectwie Buczek.
Pierwsze zebranie odbyło się w sołectwie Brodnia. Zebranie otworzyła i prowadziła Pani Czupryniak Danuta - sołtys. Po przegłosowaniu porządku obrad Pani Czupryniak podziękowała mieszkańcom za współpracę, podsumowała prace jakie zostały wykonane na terenie sołectwa w ciągu 4 lat: wykonanie odmulenia 2 rowów melioracyjnych, rozbudowa strażnicy OSP przy wsparciu ośrodków z UE, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych tj. utwardzenie 2 km drogi grysami kamiennymi i emulsją asfaltową.

Na zebraniu w sołectwie Brodnia dokonano wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Wyboru mieszkańcy dokonywali z pośród dwóch kandydatów tj. Pani Czupryniak Danuty – dotychczasowego sołtysa i Pani Kraski Bożeny - radnej RG w Buczku. W tajnych wyborach Pani Czupryniak otrzymała 40 głosów a Pani Kraska 16 głosów. Do Rady Sołeckiej w Brodni wybrano: Panią Skowronek Agnieszkę – otrzymała 44 głosy, Panią Staniek Teresę – otrzymała 43 głosy, Pana Ratajczyka Michała – otrzymał 45 głosów. W zebraniu udział wzięło 57 mieszkańców.
W trakcie dyskusji mieszkańcy poruszali min. problemy dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie, budowy oczyszczalni zagrodowych, naprawy dróg wewnętrznych, rekultywacji zamkniętego wysypiska odpadów, konieczności lepszej współpracy w odmuleniu rowów melioracyjnych, których utrzymanie spoczywa na spółce wodnej w przypadku jej braku na właścicielach działek.
Odpowiedzi na pytania i problemy zgłoszone przez mieszkańców udzielała Pani Romankiewicz Zenona- Sekretarz Gminy i Pan Andrzej Zieliński - Przewodniczący RG w Buczku.
 
 

Uwaga !!! Zmiana terminu !!!

Zebranie sołeckie wsi Bachorzyn odbędzie się 8 lutego 2015r (niedziela) o godzinie 16 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Buczku.
 
wstecz   dalej »
© 2018 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery