Akcyza - 2019 PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 22 lipiec 2016
ImageUrząd Gminy w Buczku przypomina wszystkim producentom rolnym o składaniu wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2019.
Rolnicy mogą składać wniosek w terminie od 1 luty 2019 r. do 28 luty 2019 r. do wójta, burmistrza, (prezydenta miasta) w zależności od właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 styczna 2019 r.,
Urząd Gminy w Buczku informuje o zmianach w ubieganiu się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
1. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r wynosi: 100 litrów na 1 ha użytków rolnych. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.
2. Została wprowadzona możliwość zwrotu akcyzy dla hodowców bydła.
Limit ustalony został w wysokości 30-krotności stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła według stanu średniorocznego za rok poprzedzający (czyli w 2019 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2018 roku).
We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze hodowcy bydła będą musieli podać średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku. Natomiast do samego wniosku będą musieli załączyć nie tylko faktury lub kopie faktur potwierdzających zakup paliwa, ale także dokument potwierdzający średnią roczną liczbę bydła wydany przez ARiMR.
Wniosek wraz z fakturami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Buczku (pok. nr 1- hol).
 
 
 


 
wstecz
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery