Stowarzyszenie Gospodyń przyjmuje sprawozdanie PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 28 marzec 2014
 
 
W dniu 16 lutego 2014 r w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku odbyło się IV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie za okres 01.01.2013r – 31.12.2013r.
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie w imieniu Zarządu przedstawiła przewodnicząca kol. Jadwiga Ratajczyk.
Zarząd kontynuował swoje kierunki działania zgodnie z przyjętym kalendarzem na 2013 rok oraz przyjętymi wnioskami  na III WZCz .
Wydarzenia z życia Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie w 2013 roku były omawiane na posiedzeniach Zarządu, znajdując swoje udokumentowanie w stosownych protokółach, a także w kronice.

Stowarzyszenie  prowadzi pełną księgowość. Wszystkie zdarzenia przychodów i wydatków księgowane są na poszczególnych kontach. Przychody, które Stowarzyszenie uzyskało to składki członkowskie, darowizny i dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.
Stowarzyszenie w 2013 roku oszczędnie gospodarowało swoim środkami finansowymi.
Rok ten został zamknięty na rachunku oszczędnościowym saldem dodatnim – 2.878,73 zł.
Czwarty  rok działalności Stowarzyszenia był rokiem pracowitym, a zarazem widocznym. Jest to zasługa wszystkich członkiń Stowarzyszenia, które na wspólny sukces Stowarzyszenia pracowały bardzo aktywnie, poświęcając dużo swojego prywatnego czasu. 
Największym sukcesem Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie w 2013 r było :
- rozliczenie złożonego w 2012 roku  projektu o przyznanie pomocy w zakresie małych
  projektów w ramach działania  413 „ wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ objętego   PROW 2007-2013 dotyczący operacji : „ Promocja i organizacja lokalnej twórczości  kulturalnej poprzez zakup strojów i laptopa dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie „ -  w wyniku zakończonej pozytywnej weryfikacji o płatność ostateczną  został rozliczony przez Urząd Marszałkowski z  dniem  04 lutego 2013 roku. W ramach tego projektu Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na kwotę 6.498,00 zł.
-  uzyskanie  z dniem 17 kwietnia 2013 roku wpisu  Nalewki Truskawkowej z Bachorzyna na  Listę Produktów Tradycyjnych  prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi .  Jest to pierwszy i jedyny produkt w gminie Buczek. 
-  złożenie  kolejnego projektu o przyznanie pomocy na kwotę 19 246,59 zł w zakresie małych projektów w ramach działania  413 „ wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego  PROW 2007-2013 dotyczący operacji : „ Kartka papieru czyni cuda „ Celem realizacji projektu  będzie uczestnictwo członkiń w  warsztatach rękodzieła  artystycznego techniką ORIGAMI oraz wyjazd na wycieczkę integracyjną o charakterze  turystyczno - krajoznawczym, z miejscem docelowym do Wisły. W Koniakowie odbędzie się  spotkanie integracyjne kobiet z Bachorzyna z koronczarkami z  Koniakowa. Działanie to zwiększy poziom zaradności i przedsiębiorczości kobiet, mobilizując ję  do  prac społecznych i kulturalnych, aktywnego wypoczynku i integracji.
-  otrzymanie w miesiącu grudniu 2013 r  z Urzędu Gminy na podstawie  umowy użyczenia zestawu komputerowego wraz z dostępem do internetu  dostarczanych w ramach  projektu pn. „ Internet w gminie Buczek „.Słowa podziękowania za otrzymaną pomoc jaką Stowarzyszenie otrzymało w 2013 roku, Zarząd kieruje do :  Posła na Sejm RP p. Cezarego Olejniczaka, Wójta Gminy Buczek p. Bronisława Węglewskiego, Radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego p. Ireny Nowackiej, Przewodniczącego Rady Powiatu p. Andrzeja Banaszczyka, Zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi „  w Łasku, Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kościerzynie, Dyrektor GOK i S w Buczku p. Jolancie Nietupskiej, p. Daniela Błońskiego – szefa Firmy Kamieniarskiej w Bachorzynie, p. Krzysztofa Tomczyka – szefa Marketu TOM-KOR w Buczku, p. Doroty Krysiak  i p. Grażyny Jędryki – pracownic Urzędu Gminy, p. Marleny Jakóbczak  i  p. Moniki Krakowskiej – przedstawicielek firm Dekoracji Sal.

J.R.
 
wstecz   dalej »
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery