Otwarcie nowego kompleksu szkolno-przedszkolnego w Buczku PDF Drukuj
Napisał: Andrzej Zieliński   
wtorek, 22 październik 2013
 
Kilkaset osób zgromadziła uroczystość oddania do użytku nowego obiektu szkolno –przedszkolnego w Buczku w dniu 21 października 2013r. Wójt Gminy Bronisław Węglewski w progach placówki powitał zaproszonych gości, radnych, nauczycieli, rodziców, uczniów, przedszkolaków i wszystkich mieszkańców zainteresowanych nową inwestycją oświatową.

Na początek zwrócił się do tych, którzy na co dzień będą korzystać z tego obiektu, to znaczy przedszkolaków i uczniów, życząc, by pobyt w tym pięknym przedszkolu i szkole przynosił im radość, a także by realizowali tu swoje marzenia i ambicje, a warunki, które zostały stworzone , by przełożyły się na lepsze efekty w nauce. 
 
 Serdecznie i ciepło powitał tych, którzy, na co dzień tworzą dobre, służące oświacie prawo i wspierają zakresie swoich kompetencji i pracy rozwój infrastruktury oświatowej: senatora Andrzeja Owczarka, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Cezarego Olejniczaka, a także wojewodę łódzkiego Jolantę Chełmińską , przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Marka Mazura,  członka Zarządu Województwa Łódzkiego Marcina Bugajskiego, dyrektora kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia Pana Marcina Młynarczyka, prezesa KRUS w woj. łódzkim i radną Sejmiku Województwa Łódzkiego Elżbietę Nawrocką ,prezesa WFOŚiGW w Łodzi Pana Zbigniewa Stasiaka. Dyrektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dominika Patorę, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jan Wrońskiego wraz z Powiatowym Inspektorem Panią Łucją Żurawską, wicekuratora Łódzkiego Kuratorium Oświaty Konrada Czyżyńskiego, zastępcę Wojewódzkiego Komendanta Policji Panią Renatę Kasprzyk-Papierniak ,wicestarostę Powiatu Łaskiego Wojciecha Sikorę wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Łaskiego Pana Andrzeja Banaszczyka, Burmistrza Łasku Pana Gabriela Szkudlarka, Wójta Gminy Wodzierady Panią Bożenę Płonek, Wójta Gminy Widawa Pana Jerzego Woźniaka, Powiatowego Komendanta Policji Pana Bartosza Głowackiego, Powiatowego Komendanta PSP Pana Piotra Rudeckiego, szefa sztabu 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku ppłk Piotra Wojtczyka, wiceprezesa ŁSZS Pana Mariana Przybylskiego, prezes LDG „Dolina rzeki Grabi” Panią Annę Doliwę, radnych, sołtysów i druhów OSP gminy Buczek
 
 
 

Zaproszeni goście dokonali uroczystego przecięcia wstęgi, a proboszcz parafii Św. Jana Chrzciciela w Buczku ksiądz kanonik Zbigniew Kaczmarkiewicz poświęcił kompleks szkolno-przedszkolny a zaproszeni goście dokonali uroczystego przecięcia wstęgi.

Po symbolicznym wręczeniu przez wójta Bronisława Węglewskiego kluczy nowym administratorom obiektu tj. dyrektorowi ZSPiGP w Buczku Renacie Nowickiej i dyrektorowi Gminnego Przedszkola Monice Kochanek uczestnicy uroczystości zwiedzili kompleks szkolno - przedszkolny.

 
Uroczystość wewnątrz budynku miała również podniosły charakter. Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu państwowego, goście w swoich wystąpieniach odnosili się w ciepłych słowach do idei władz samorządowych Buczku dotyczącej stworzenia poprzez tego rodzaju inwestycje, lepszych warunków edukacyjnych dla uczniów. Nauczycielom z okazji ich święta życzono wielu sukcesów, radości i satysfakcji z pracy pedagogicznej.

W związku z zakończeniem budowy kompleksu oświatowego wójt Bronisław Węglewski podziękował osobom szczególnie zaangażowanym w pomoc, nie tylko w zakresie inwestycji oświatowych, ale wielu inwestycji gminnych, które bez pomocy instytucji wojewódzkich takich jak Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, czy też WFOŚiGW nie mogłyby być wykonane. Wójt podziękował, wręczając statuetki wojewodzie łódzkiemu Jolancie Chełmińskiej, marszałkowi województwa Witoldowi Stępniowi, przewodniczącemu Sejmiku Województwa Łódzkiego Markowi Mazurowi, członkowi Zarządu Województwa Łódzkiego Marcinowi Bugajskiemu ,dyrektorowi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Urzędzie Marszałkowskim Dominikowi Patorze i dyrektorowi Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pani Marii Kaczorowskiej, . zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Panu Zbigniewowi Stasiakowi.
 
 
W dowód wdzięczności za pomysł wybudowania placówki, osobiste zaangażowanie podczas realizacji inwestycji, a także pomoc przy tworzeniu i wdrażaniu programu mającego na celu sfinansowanie funkcjonowania placówki dyrektorzy szkoły Renata Nowicka i przedszkola Monika Kochanek wręczyły wójtowi Bronisławowi Węglewskiemu w imieniu swoim, rodziców i dzieci kosz pięknych, żywych kwiatów. Zebrani rodzice, nauczyciele, uczniowie i przedszkolaki wyrazili swoją wdzięczność wójtowi gromkimi brawami.

Uroczystość była też okazją do podziękowania wójtowi za bardzo dobrą, owocną współpracę z Wojewódzkim Łódzkim SZS. Z okazji 60-lecia Związku decyzją zarządu wiceprezes Łódzkiego SZS Marian Przybylski wręczył wójtowi Bronisławowi Węglewskiemu okolicznościowy medal za współpracę i społeczne zaangażowanie w organizację zawodów i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej (gmina Buczek była organizatorem w ostatnich latach wojewódzkich finałów Ligi Orlikowej w piłce nożnej i eliminacji w lekkiej atletyce).

W związku z Dniem Edukacji Narodowej również wojewódzkie władze oświatowe postanowiły wyróżnić nauczycieli odznaczeniami i nagrodami.
 
 
Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymali nauczyciele Ewa Ignaczak i Janusz Zawisza, natomiast nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty otrzymali dyrektor ZSPiGP w Buczku Renata Nowicka i nauczyciel Andrzej Zieliński. Odznaczenia i nagrody wręczali wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska i łódzki kurator oświaty Konrad Czyżyński.

Następnie nagrody wyróżniającym się w pracy pedagogicznej nauczycielom wręczył wójt Bronisław Węglewski i dyrektor Renata Nowicka. Nagrody wójta otrzymali: Agnieszka Badowska; Włodzimierz Czech, Małgorzata Kilańczyk, , Anna Truskowska, , Ewa Wlazłowska ,Janusz Zawisza. Nagrodę Wójta otrzymała również Krystyna Sobala pracownik kuchni szkolnej .

Dyrektor ZSPiGP w Buczku wręczyła nagrody : Zofii Bałuskiej, Piotrowi Olejniczakowi, Krystynie Czech, Danucie Klemczak, Małgorzacie Lipińskiej, oraz pracownikom administracyjnym Pani Jolancie Rejmonczyk, Wioletcie Kaflak.

 
 
Uroczystość miała też swój akcent artystyczny. Wszyscy zebrani mogli podziwiać uzdolnionych artystycznie przedszkolaków tj. dzieci 3,4 i 5 letnie, które zatańczyły taniec ludowy "Grozik" z akompaniamentem, na żywo kapeli Stanisława Wojtczaka. Uczniowie klas III zagrali na flażoletach i zaśpiewali utwór ludowy "Sarna" (ćwiczą grę na flażoletach od 2 lat pod kierunkiem Jadwigi Rojszczak i Ewy Ignaczak)
 Pod kierunkiem Ewy Ignaczak zaśpiewały nie tylko dzieci przedszkolne, ale uzdolniona tanecznie nauczycielka prowadzi także od 2004r. Zespół Pieśni i Tańca "Buczkowiacy" przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Buczku . Zespołowi towarzyszy kapela pod kierunkiem Stanisława Wojtczaka. Młodsza grupa „Buczkowiaków” zatańczyła w strojach krakowskich taniec ludowy  "Owczareczek", a grupa starsza, w strojach lubelskich suitę regionu lubelskiego i opoczyńskiego.
 Wszyscy zebrani po zakończeniu uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez władze samorządowe gminy.
 W kontekście tej pięknej uroczystości należałoby jednak napisać kilka zdań na temat zasadności i celów, które przyświecały wójtowi i Radzie Gminy Buczek podczas podejmowania decyzji o przyjęciu tego przedsięwzięcia do programu inwestycyjnego.

Wszyscy mieszkańcy, a zwłaszcza młodzi, pracujący rodzice już dość długi czas czekali na wybudowanie nowego przedszkola. Budynek starego przedszkola, pamiętający jeszcze czasy II wojny światowej, choć w ostatnich latach gruntownie wyremontowany, zdecydowanie już nie odpowiadał oczekiwaniom dzieci i rodziców, ani standardom XXI wiecznej placówki oświatowej.

Również łączenie uczniów w wieku od 5-6 lat z młodzieżą 16 – letnią w szkole to też zdaniem władz samorządowych, ze względów głównie wychowawczych nie najlepszy pomysł. Czynniki te spowodowały, że władze samorządowe gminy podjęły decyzję o budowie nowego obiektu oświatowego, który by rozwiązał powyższe problemy.

Wójt Bronisław Węglewski „gospodarskim okiem” na etapie realizacji inwestycji, niemal codziennie monitorował postępy w budowie, zaniepokojony warunkami pogodowymi, niezbyt rzetelnie wykonującymi czasem swoją pracę podwykonawcami, w końcu wnosząc twórcze rozwiązania we współpracy z projektantami, zwłaszcza w odniesieniu do otoczenia (ogrodzenie obiektu, kolorystyka i kształt elewacji, budowa placu zabaw, parkingu itp.)
Budowa obiektu, który nosi nazwę kompleksu szkolno-przedszkolnego, to nic innego jak rozbudowa już istniejącej szkoły. Nie jest to jednak zwykła rozbudowa, gdyż kubatura nowo wybudowanego budynku odpowiada wielkością wymiarom tzw. „starej szkoły”, gdyż wynosi 1600m? (wymiary tzw. "starej szkoły”-1600 m?).

Wójt gminy Bronisław Węglewski podkreślał podczas oficjalnego otwarcia, że „…ponad 150 dzieci młodszych łącznie z przedszkolem znajdzie tu wspaniałe warunki do edukacji i wychowania. Budynek w części parterowej stanowi przedszkole gminne, a na I i II kondygnacji powstały przestronne oddziały szkolne, w których znajdą miejsce do nauki wszystkie oddziały nauczania zintegrowanego łącznie z oddziałem przedszkolnym. Szerokie okna od strony południowej i wschodniej dają dużo naturalnego światła, zwłaszcza w godzinach przedpołudniowych, cały budynek jest klimatyzowany. Ściany, w dolnej części zostały pokryte kolorowym, zmywalnym tynkiem. Oświetlenie wewnętrzne w holu zostało wmontowane w podwieszony sufit. Zabezpieczono elementami konstrukcji metalowej klatkę schodową, a wszystkie izby lekcyjne wyposażono w nowoczesne, ergonomiczne meble szkolne i barwną wykładzinę w części klasy wyodrębnionej na zabawy ruchowe. W szatni każdy z uczniów posiada własną szafkę. Koszt budowy wykonywanej w rocznym cyklu inwestycyjnym wyniósł 3 mln. zł. plus wyposażenie. W przedszkolu przez 2 lata, z możliwością rozszerzenia na lata następne - realizowany jest program unijny edukacyjno – wychowawczy o wartości 1 mln. zł. W ramach tego pobyt i wyżywienie jest całkowicie bezpłatny.

W programie oprócz zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu na plac zabaw uwzględniono płace kadry pedagogicznej, całodzienne żywienie dzieci, a także program wycieczek łącznie z rodzicami”. „W budynku szkolno-przedszkolnym, w świetlicy jest przygotowywana nowoczesna pracownia komputerowa z 30 komputerami i dostępem do internetu . Dzieci przedszkolne i uczniowie mogą korzystać z placu zabaw, a także pobliskiego Orlika, a w niedalekiej przyszłości z pełnowymiarowej hali sportowej, którą zbudujemy w sąsiedztwie szkoły , o czym z wielką radością i przekonaniem informował wójt zebranych. Place przed tzw. „starą szkołą” i nowym obiektem pokryte zostały kostką i kolorowymi płytami, a elewacja starej i nowej części zintegrowana pod względem kolorystycznym. Wcześniej cały obiekt szkolny został odnowiony poprzez dokonanie termomodernizacji oraz remont – I i II piętra za kwotę 4 mln zł (razem z nową budową).
 

Wójt podczas otwarcia obiektu oświatowego podkreślił ponadto, że „...my wiemy, iż nie są to nieuzasadnione wydatki. Koszty inwestycji w oświacie zmaterializują się w twórczych, aktywnych młodych ludziach, którzy są potrzebni w każdej gminie”. 
 
wstecz   dalej »
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery