Koło gospodyń z Bachorzyna PDF Drukuj
Napisał: Jadwiga Ratajczyk   
środa, 17 październik 2012

 
 Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie pod przewodnictwem przewodniczącej – Jadwigi Ratajczyk  złożyło w dniu 15 marca 2012r. wniosek poprzez Lokalną Grupę Działania „Dolina rzeki Grabi” w Łasku o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania  413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW 2007-2013 dotyczący operacji :
„Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez zakup strojów i laptopa dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie"
W dniu 2 kwietnia 2012r projekt został oceniony przez Radę Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi w Łasku bardzo wysoko i znalazł się na 2 miejscu listy ocenianych projektów. Następnie przekazany została do Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, który to w dniu 25 lipca 2012r poinformował na piśmie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich  o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
 
 W sierpniu 2012 roku została podpisana umowa przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, a Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie.
Obecnie wniosek jest w trakcie  realizacji, a  wykonawcą (uszyciem strojów) zajmuje się „ KASTOR” S.A. w  Łasku.
Działanie poprzez zakup strojów przyczyni się do promowania  regionu Gminy Buczek nie tylko w województwie, ale także w kraju. Stroje będą impulsem i inspiracją do prezentowania swoich osiągnięć na konkursach, czy imprezach organizowanych w innych gminach, czy województwach.
Natomiast zakupienie laptopa zwiększy poziom zaradności i przedsiębiorczości kobiet. Celem zakupu jest promowanie na portalach społecznościowych  regionu, aktywnej działalności, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego.
Działanie to przyczyni się do stworzenia warunków do rozwijania aktywności twórczej oraz przygotowanie kobiet do aktywnego uczestniczenia w rozwoju kulturalnym polskiej wsi.

I.R.
 
 
wstecz   dalej »
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery