II Walne u gospodyń PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
sobota, 03 marzec 2012
 18 lutego 2012 roku odbyło się II Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie.

Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi : prezes Lokalnej Grupy Działania „Dolina Rzeki Grabi „ w Łasku Pani Anna Doliwa, przewodniczący Rady Powiatu Pan Andrzej Banaszczyk., przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Zieliński, sołtys wsi Bachorzyn Pan Mariusz Kowalczyk.

Realizując  statutowy obowiązek, Zarząd Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie złożył II Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie
z działalności za okres 01 stycznia 2011 roku – 31 grudnia 2011 roku.
Stowarzyszenie w 2011 roku oszczędnie gospodarowało swoimi środkami finansowymi. Rok 2011 został zamknięty saldem dodatnim.
II Walne Zgromadzenie Członków  Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie jednogłośnie podjęło uchwały w  sprawie przyjęcia sprawozdania  z działalności Zarządu 
za 2011r, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r, udzielenia absolutorium Zarządowi za 2011r oraz przyjęcia kierunków działania na 2012r.

Słowa podziękowania za bardzo dobrą współpracę oraz uzyskaną pomoc Zarząd Stowarzyszenia skierował  do Zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi w Łasku, władz Gminy w Buczku, Dyrektor GOK i S w Buczku, Daniela Błońskiego – szefa Firmy Kamieniarskiej w Bachorzynie, Krzysztofa Tomczyka – szefa Marketu TOM-KOR w Buczku, Krzysztofa Kołasińskiego –  szefa  Firmy Transportowej w Bachorzynie, Marleny Jakóbczak i Moniki Krakowskiej – przedstawicielek Firm Wystrojów i Dekoracji Sal, Andrzeja Taborowskiego – szefa Drukarni w Bachorzynie.

Drugi rok działalności Stowarzyszenia był rokiem pracowitym, a zarazem
widocznym. Jest to zasługa wszystkich członkiń Stowarzyszenia, które
na wspólny sukces Stowarzyszenia pracowały bardzo aktywnie.
Członkinie przyjęły za swój obowiązek dbania o wspólnotę, którą dla siebie
z potrzeby serca stworzyły, do której dobrowolnie przystąpiły.
Udział każdej członkini  w tym wspólnym dziele jakim jest Stowarzyszenie
jest widoczny poprzez kultywowanie polskiej kultury i tradycji, poprzez zachowanie dorobku naszych poprzedników i wzbogacanie ich o kolejne dokonania.
Działalność Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie wspierają mężowie członkiń, w tym również radny Gminy Buczek p. Mieczysław Grabarz i sołtys wsi Bachorzyn p. Mariusz Kowalczyk.
 
wstecz   dalej »
© 2018 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery