Okres zasiłkowy 2011-2011 PDF Drukuj
Napisał: GOPS Buczek   
niedziela, 07 sierpień 2011
Image 1 października i 1 listopadada rozpczynają sę nowe okresy zasiłkowe dla korzystających ze świadczeń funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Poniżej informacje:
 
 
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
 
Nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 października 2011 r. i trwa do 30 września 2012 r.
 
Poprawnie wypełnione wnioski wraz z dokumentami będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku, ul. Szkolna 1.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2011 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata tych świadczeń za miesiąc październik następuje do 31 października. W przypadku, gdy wniosek wraz z dokumentami złożony zostanie w okresie od 1 września do 31 października ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.
 
 
ŚWIADCZENIA RODZINNE

Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada 2011 r. i trwa do 31 października 2012 r.

Poprawnie wypełnione wnioski wraz z dokumentami będą przyjmowane od 1 września 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku, ul. Szkolna 1. Druki wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego będą wydawane od dnia 16 sierpnia 2011 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata tych świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku, gdy wniosek wraz z dokumentami złożony zostanie w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2011 r.
 
 Informacja o możliwości składania od 1 lipca 2011 r. zaświadczeń lub oświadczeń przez osoby ubiegające się świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego.

Od dnia 1 lipca 2011 r. na mocy art. 52 i 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 25 maja 2011 r., Nr 106 poz. 622) wchodzą w życie zmiany w art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz w art. 15 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.).
W wyniku powyższych zmian osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia funduszu alimentacyjnego, zamiast obecnie wymaganych zaświadczeń dotyczących określonych okoliczności, od których uzależnione jest nabycie prawa do wnioskowanych świadczeń. będą mogły składać oświadczenia.
Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenia zobowiązany będzie do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 
wstecz   dalej »
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery