Zebranie sprawozdawcze w Brodni PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 02 marzec 2010
 W dniu 6 lutego odbyło się w OSP Brodnia pierwsze w tym roku zebranie sprawozdawcze.
W zebraniu uczestniczył Wójt Bronisław Węglewski, który jest również Prezesem Gminnym OSP, a także Przewodniczący Rady Gminy w Buczku Andrzej Zieliński oraz radna i sołtys sołectwa Pani Danuta Czupryniak.
W zebraniu wzięły też udział Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Jednostka OSP w Brodni liczy 32 czynnych druhów, 5 honorowych i 3 wspierających.
W minionym roku strażacy z Brodni uczestniczyli w zawodach sportowo-pożarniczych, organizowali zabawę karnawałową, zbiórki publiczne, otrzymali też dotację na działalność statutową z budżetu Gminy w wysokości 7 tys.
Łącznie dochody jednostki w 2009 r. wyniosły 15.718 zł.
W bieżącym roku druhowie zaplanowali wymianę pokrycia dachowego oraz wymianę siatki ogrodzeniowej, jednak jeśli uda się władzom gminy kupić ok. 2 ha ziemi leżącej w bezpośrednim sąsiedztwie strażnicy – zdaniem Wójta Bronisława Węglewskiego - istnieje możliwość stworzenia tu bazy sportowej z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim.
Druhowie OSP w Brodni przyjęli sprawozdanie z działalności za 2009 r. i jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium.
Za radą Wójta zarząd wystąpi też o środki finansowe do PZU na zakup sprzętu bojowego.


Podczas zebrania Wójt poruszył  też sprawy dotyczące odśnieżania dróg oraz budowy nowych dróg w Sołectwie.
Mieszkańcy pytali też o zakres  i jakość usług świadczonych w Ośrodku Zdrowia.
Do spraw dotyczących funkcjonowania Ośrodka Zdrowia  odniósł się Pan Wójt informując zebranych o tym , że od lutego czynny już jest ponownie - tym razem działający w ramach gminnej służby zdrowia - gabinet stomatologiczny, który świadczy usługi ze środków NFZ.  
Dysponujemy też pełną obsługą lekarską, a poziom i zakres świadczonych usług na pewno ulega znaczącej poprawie. Otrzymaliśmy też środki z NFZ na rozszerzenie usług rehabilitacyjnych. Planuje się zakup sprzętu i aparatury medycznej do rehabilitacji, rozważa się też zakup aparatu do wykonywania USG.
Zebranie przebiegało w miłej i przyjacielskiej atmosferze, a zebrani mieli możliwość degustacji wspaniałych potraw będących dziełem lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich.

 Następne zebranie sprawozdawcze odbędzie się w dniu 20 lutego w OSP w Czestkowie.

 
wstecz   dalej »
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery