Uczymy się dla życia PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
czwartek, 25 kwiecień 2019

 
 Od 1 marca w  Szkole Podstawowej w Czestkowie trwają zajęcia prowadzone w ramach realizacji projektu pt.: „Uczymy się dla życia” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to ponad 760.000,00 zł , wkład własny pochodzący z budżetu gminy Buczek to 56.500,00zł
Celem projektu jest poprawa potencjału edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności naszych uczniów oraz złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę, a także trwała poprawa jakości usług edukacyjnych szkoły poprzez podniesienie kwalifikacji  nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.  
 Uczniowie biorący udział w zajęciach będą rozwijać kompetencje kluczowe, które są  połączeniem wiedzy, umiejętności i postaw prospołecznych. Kompetencje kluczowe potrzebne są  do samorealizacji i rozwoju osobistego, integracji społecznej i zatrudnienia  oraz bycia aktywnym obywatelem. Ważne są one dla każdego ucznia.
Dzięki realizacji niniejszego projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:
 
 
 
 
• Uczniowie którzy mają trudności adaptacyjne wynikające z ich deficytów, będą mogli korzystać z nowoczesnych narzędzi dydaktycznych dostosowanych do ich potrzeb  i możliwości.

• Uczniowie w szczególności będą doskonalić umiejętność komunikowania się w języku obcym, uczenia się i zarządzania czasem, posługiwanie się nowoczesnymi technologiami, umiejętność pracy zespołowej, kompetencji matematycznych, chemicznych i przyrodniczych, informatycznych oraz społecznych.
 

• Poprawiona zostanie jakość infrastruktury edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie doposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych i informatycznych,

• Szkoła uzyska najnowocześniejsze pracownie przedmiotów ścisłych, pracownię przyrodniczą,  a także pracownie? informatyczna? i salę, w której usprawniany będzie ruch z elementami integracji sensorycznej.
 
• Prowadzone zajęcia pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania, pogłębiać zdobytą wiedzę poprzez prowadzenie doświadczeń, badań czy testów. Praca w niewielkich grupach 8-12 osobowych zapewni dobrą organizację pracy podczas zajęć, pozwoli zwrócić większą uwagę na ucznia, jego predyspozycje i zdolności, oraz nauczy pracy zespołowej.
 

• Wsparciem w programie objęci zostaną również nauczyciele, dla których   zaplanowane zostały szkolenia z zakresu:
-stosowania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym,
-pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności edukacyjne,
-stosowania nowatorskich form i metod pracy dydaktycznej.
 

 
dalej »

Psy do adopcji

 
Małe pieski w ilości 5 szt. poszukują domu. Są samodzielne, matką jest młoda suczka rasy owczarek niemiecki.
Więcej informacji w Urzędzie Gminy w Buczku  pod nr tel. 436774497


 

 Zbiórkamakulatury

 

 

 I Sesja Rady Gminy Buczek

TVR


 

 Światłowód w Gminie Buczek

 

 RELACJA 8TVR

ze Święta Truskawki 2018

 


 

AGROEXPRESS z do z 10 VI 2018

 

 

 

 

GAZYFIKACJA

ANKIETY

 

 

 


 

Zapraszamy na „Wieści Regionalne”, w których rozmowa z Wójtem Gminy Buczek Bronisławem Węglewskim m.in. o rozstrzygniętych przetargach i planowanych inwestycjach.

Otwarcie hali sportowej

Otwarcie hali sportowej

 

Relacja TVR8 z Gali Bokserskiej

 

SESJA na ŻYWO
 SESJE ARCHIWALNE

 Materiały i relacje TV


Honorowi obywatele

wieslaw-golanski.jpg

AKCYZA 2019

 

 .

Panorama

   
 
Panorama Łaska - V 2019
 
 
 
 
 
 

 
 
Mapy działek 542 przeznaczonych do sprzedaży
 
 

_______________________________

Osoby odpowiedzialne w gminie za:

Drogi:

Piotr Ludwisiak -

tel 43 677 44 97; 607 801 118

Woda, kanalizacja, wywóz śmieci:

Marek Ratajczyk -

tel 43 677 44 94; 605 904 304

 Woda, kanalizacja - awarie w

soboty i niedziele

 Ratajczyk Daniel

tel 660 820 950

43 677 42 98

 Inwestycje w gminie:

Wiesław Szczepaniak  -

tel 43 677 44 95; 601 055 221

Andrzej Szymczak

43 677 44 95

Oświetlenie uliczne z wyjątkiem

oświetlenia fotowoltaicznego:

Kamil Woźniak

tel. 600808193

 _______________________________

INFORMACJE

 Świadczenia rodzinne 

Fundusz alimentacyjny

 
 
 

 

 

 

 

 

Nowe samochody

Straż ma nowe samochody

 

 

 
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery