Wybory sołeckie w naszej gminie zakończone PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 05 kwiecień 2019
 W gminie Buczek podobnie jak w innych gminach powiatu łaskiego zakończyły się już wybory sołtysów i rad sołeckich. Nowi włodarze sołectw wsparci głosami członków rady sołeckiej zaplanują wkrótce swoje działania dla społeczności lokalnej na najbliższe 4 lata.
Obecny na zebraniach sołeckich wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski przedstawiał plany inwestycyjne gminy, omawiał sprawy gospodarki komunalnej,   odpowiadał na pytania zebranych, odnosząc się często do problemów mieszkańców poszczególnych sołectw.
 

Choć funkcja sołtysa nawiązuje do czasów staropolskich i ma ciągłość historyczną, urząd ten powstał wraz z wprowadzeniem na polskich wsiach tzw. prawa niemieckiego (XII-XIV w.), to dziś funkcja sołtysa ma całkowicie inne znaczenie niż pierwowzór historyczny. Od 1990 r. sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, a sołtys jest jej organem wykonawczym. Rada gminy w swoim statucie określa obszar i zakres działania sołectwa  i jego organów. Zebranie wiejskie jest organem stanowiącym, uchwałodawczym i kontrolnym, a doradczym rada sołecka.
Do zadań sołtysa należy:
• wykonywanie zadań z zakresu administracji określonych w ustawach szczegółowych,
• utrzymywanie stałego kontaktu z organami gminy,
• prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki posiadanymi składnikami mienia (w tym środkami finansowymi), które gmina przekazała sołectwu do korzystania,
• przestrzeganie trybu obiegu dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika gminy,
• sporządzanie rozliczeń z finansowej działalności sołectwa,
• reprezentowanie sołectwa w stosunkach cywilno-prawnych i w sprawach publicznych,
• wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów.
Sołtys, przy wykonywaniu swoich obowiązków, korzysta z pomocy Urzędu Gminy.   Sołtys korzysta z ochrony prawnej, przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
  Sołtysi częstokroć łączą swoje funkcje z obowiązkami i funkcją radnego gminy, co jest dobrym rozwiązaniem, gdyż można na forum rady gminy przedstawiać na bieżąco problemy mieszkańców i uczestniczyć wraz z władzami samorządowymi w ich rozwiązywaniu.
 

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko  

sołtysa

Rada sołecka

1.

BACHORZYN

Mieczysław Grabarz

Lipiński Marcin

Ratajczyk Jadwiga

Świtała Grzegorz

2.

BRODNIA

Danuta Czupryniak

Walczak  Bogdan

Marciniak Wiesława

Matuszewski  Jacek

3.

BUCZEK

Kazimierz Ratajczyk

Roman Kaźmierczak

Andrzej Kaczorowski

Jan Kowalski

4.

CZESTKÓW A

Iwona Świątek

Kowalczyk Krzysztof

Szafrańska Mariola

Świątek Adam

5.

CZESTKÓW B

Jacek Trojan

Kopka Marcin

Zawiasa Tadeusz

Borowiecki Michał

6.

CZESTKÓW F

Kazimierz Urbaniak

Kędrak Krzysztof

Piechulska Stanisława

Niemiec Stanisław

7.

GRZESZYN

Sylwia Bordowicz

Anna Bordowicz
Sławomir Staniek
Maria Brzeska

8.

GUCIN

Agnieszka Gebel

Anna Kowalska

Grzegorz Grącki

Kacperski Jacek

9.

JÓZEFATÓW

Andrzej Tobjański

Andrzej Niedzielski

Elżbieta Lipińska

Karolina Niemiec

10.

KOWALEW

Wioletta Pisarska

Teresa Pogocka

 Monika Krąkowska

 Michał Król

11.

LUCIEJÓW

Lucjan Malec

Grażyna Lorek

Krzysztof Bednarek

Henryk Konieczny

12.

MALENIA

Tomasz Kaczmarek

Dariusz Walczak

Stanisław Malinowski

Andrzej Listoś

13.

SOWIŃCE

Tadeusz Sikalski

Mirosław Krakowski

Janusz Kowalczyk

Aleksy Głowiński

 

14.

SYCANÓW

Barbara Michalak

Maria Mielczarek

Przemysław Badowski

Grażyna Milczarek

15.

WOLA BACHORSKA

Janina Cieplucha

Jolanta Pogocka

Małgorzata Ratajczyk

Sławomir Sowiak

Elżbieta Jędrysiak

16.

WOLA BUCZKOWSKA

Katarzyna Kubik

Robert Bzdurski

Dominik Gronostaj

Katarzyna Zawiasa


 
dalej »

Psy do adopcji

 
Małe pieski w ilości 5 szt. poszukują domu. Są samodzielne, matką jest młoda suczka rasy owczarek niemiecki.
Więcej informacji w Urzędzie Gminy w Buczku  pod nr tel. 436774497


 

 Zbiórkamakulatury

 

 

 I Sesja Rady Gminy Buczek

TVR


 

 Światłowód w Gminie Buczek

 

 RELACJA 8TVR

ze Święta Truskawki 2018

 


 

AGROEXPRESS z do z 10 VI 2018

 

 

 

 

GAZYFIKACJA

ANKIETY

 

 

 


 

Zapraszamy na „Wieści Regionalne”, w których rozmowa z Wójtem Gminy Buczek Bronisławem Węglewskim m.in. o rozstrzygniętych przetargach i planowanych inwestycjach.

Otwarcie hali sportowej

Otwarcie hali sportowej

 

Relacja TVR8 z Gali Bokserskiej

 

SESJA na ŻYWO
 SESJE ARCHIWALNE

 Materiały i relacje TV


Honorowi obywatele

tomasz-lysek.jpg

AKCYZA 2019

 

 .

Panorama

   
 
Panorama Łaska - V 2019
 
 
 
 
 
 

 
 
Mapy działek 542 przeznaczonych do sprzedaży
 
 

_______________________________

Osoby odpowiedzialne w gminie za:

Drogi:

Piotr Ludwisiak -

tel 43 677 44 97; 607 801 118

Woda, kanalizacja, wywóz śmieci:

Marek Ratajczyk -

tel 43 677 44 94; 605 904 304

 Woda, kanalizacja - awarie w

soboty i niedziele

 Ratajczyk Daniel

tel 660 820 950

43 677 42 98

 Inwestycje w gminie:

Wiesław Szczepaniak  -

tel 43 677 44 95; 601 055 221

Andrzej Szymczak

43 677 44 95

Oświetlenie uliczne z wyjątkiem

oświetlenia fotowoltaicznego:

Kamil Woźniak

tel. 600808193

 _______________________________

INFORMACJE

 Świadczenia rodzinne 

Fundusz alimentacyjny

 
 
 

 

 

 

 

 

Nowe samochody

Straż ma nowe samochody

 

 

 
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery