Unijne pieniądze na e-usługi w Gminie Buczek PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
poniedziałek, 03 wrzesień 2018

 
 
Gmina Buczek realizuje projekt pn.” BUDOWA SYSTEMU  E-USŁUG W GMINIE BUCZEK „ dofinansowywany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII  INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH

Przedmiot projektu: stworzenie internetowej platformy e-usług, pozwalającej realizować obowiązki Gminy względem mieszkańców Gminy Buczek w formie e-usług dla obywateli i przedsiębiorców. Projekt zwiększy dostępność do świadczonych usług w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, jak i w istotny sposób podniesie komfort korzystania przez mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Buczek z e-usług.  
Cel projektu: zwiększenie dostępu do e-usług oferowanych przez Gminę Buczek dla jej obywateli i przedsiębiorców.

Do najważniejszych celów szczegółowych projektu należą:
- zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych,
- ułatwienie dostępu do instytucji publicznych mieszkańcom gminy i województwa,
podniesienie jakości życia w efektywnie funkcjonującej przestrzeni publiczne
- zwiększenie dostępności do rozwiązań ICT dla ogółu społeczeństwa,
- wielokierunkowy i innowacyjny rozwój obszaru, podniesienie świadomości i kompetencji mieszkańców w zakresie stosowania rozwiązań innowacyjnych,
- aktywizacja i integracja społeczna poprzez wspieranie i wzmacnianie lokalnej tożsamości i przywiązania do gminy,
- ochrona środowiska poprzez efektywne i racjonalne gospodarowanie zasobami – ograniczenie zużycia paliwa, energii, brak potrzeby drukowania dokumentów.
W ramach wnioskowanego projektu zostanie stworzona internetowa platforma e-usług, pozwalająca realizować obowiązki Gminy Buczek względem mieszkańców w formie e-usług dla obywateli i przedsiębiorców. Projekt zwiększy dostępność do świadczonych usług w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej. Projekt obejmuje wytworzenie oprogramowania do bilingowania, pozwalającego na uruchomienie 13 e-usług, zakup oprogramowania i modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu wodomierzy, zakup urządzeń rejestrujących przepływ wody, zakup niezbędnego sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do świadczenia e-usług na platformie bilingowej, wykonanie portalu usług elektronicznych dla obywateli (IBOK), wdrożenie i kompleksowe zintegrowanie oprogramowania systemowego. Planowane e-usługi będą się cechowały mobilnością, ciągłością działania, zastosowaniem w interfejsie intuicyjnych rozwiązań i projektem zorientowanym na użytkownika. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Buczek.
Korzyści płynące z korzystania z portalu:

1.Udostępnienie wartości odczytu przez Internet;
2.Wprowadzenie za pośrednictwem portalu e-usług stanu wodomierza;

3.e-rejestracja zgłoszeń- e-rejestracja zgłoszeń -użytkownik logując się do strefy klienta IBOK wprowadza informację, którą system przyjmuje i dysponuje dalsze czynności. Przyjęcie do systemu zgłoszenia w zakresie nieprawidłowości dostarczania usług (niskie ciśnienie, brudna woda itp.) lub techniczne np. zgłoszenie cieknącego wodomierza itd.;

4.historia płatności - klient ma możliwość wysłania zapytania do systemu dot. dokonanych płatności, otrzymuje zwrotną informację na ten temat, z dostępem do historycznych płatności i stanu swojego konta;

5.e-usługa zdalnego odczytu - system przesyła zapytanie od klienta w celu dokonania zdalnego odczytu urządzeń rejestrujących przepływ wody;

6.e-wezwanie do zapłaty - na podstawie zgromadzonych danych system analizuje stan należności i płatności dokonanych przez klienta generując w razie potrzeby i przekazując na konto klienta w IBOK wezwanie do zapłaty

7.e- nota odsetkowa - na podstawie zgromadzonych danych system analizuje stan należności i płatności dokonanych przez klienta generując w razie potrzeby i przekazując na konto klienta w IBOK notę odsetkową;

8.elektroniczny wniosek IBOK - użytkownik ma możliwość ściągnąć formularze wniosków;

9.e-płatność; e-powiadomienia-Faktura, e-faktura, e-monit, e-powiadomienie UMOWA, e-komunikat.
 
Adres strony  do strefy klienta IBOK
 www.gminabuczek.pl
 Całkowita wartość projektu: 633 575,80ZŁ
 Kwota dofinansowania EFRR: 385 880,40 zł

 
dalej »

Psy do adopcji

 
Małe pieski w ilości 5 szt. poszukują domu. Są samodzielne, matką jest młoda suczka rasy owczarek niemiecki.
Więcej informacji w Urzędzie Gminy w Buczku  pod nr tel. 436774497


 
 
 
 

 I Sesja Rady Gminy Buczek

TVR


 

 Światłowód w Gminie Buczek

 

 RELACJA 8TVR

ze Święta Truskawki 2018

 


 

AGROEXPRESS z do z 10 VI 2018

 

 

 

 

GAZYFIKACJA

ANKIETY

 

 

 


 

Zapraszamy na „Wieści Regionalne”, w których rozmowa z Wójtem Gminy Buczek Bronisławem Węglewskim m.in. o rozstrzygniętych przetargach i planowanych inwestycjach.

Otwarcie hali sportowej

Otwarcie hali sportowej

 

Relacja TVR8 z Gali Bokserskiej

 

SESJA na ŻYWO
 SESJE ARCHIWALNE

 Materiały i relacje TV


Honorowi obywatele

jolanta-zieba-gzik.jpg

AKCYZA 2019

 

 .

Panorama

   
 
Panorama Łaska - II 2019
 
 
 
 
 
 

 
 
Mapy działek 542 przeznaczonych do sprzedaży
 
 

_______________________________

Osoby odpowiedzialne w gminie za:

Drogi:

Piotr Ludwisiak -

tel 43 677 44 97; 607 801 118

Woda, kanalizacja, wywóz śmieci:

Marek Ratajczyk -

tel 43 677 44 94; 605 904 304

 Woda, kanalizacja - awarie w

soboty i niedziele

 Ratajczyk Daniel

tel 660 820 950

43 677 42 98

 Inwestycje w gminie:

Wiesław Szczepaniak  -

tel 43 677 44 95; 601 055 221

Andrzej Szymczak

43 677 44 95

Oświetlenie uliczne z wyjątkiem

oświetlenia fotowoltaicznego:

Kamil Woźniak

tel. 600808193

 _______________________________

INFORMACJE

 Świadczenia rodzinne 

Fundusz alimentacyjny

 
 
 

 

 

 

 

 

Nowe samochody

Straż ma nowe samochody

 

 

 
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery