Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 15 czerwiec 2018
 K O M U N I K A T

Na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 poz. 328 ze zm.) Wójt Gminy Buczek informuje o zatwierdzonej, decyzją nr PO.RET.070.31.2.2018.MZ z dnia 16 maja 2018 r., wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Buczek na okres 3 lat tj. od 11 czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2021 r.
Od 11 czerwca mieszkańcy gminy Buczek korzystający z sieci wodociągowej  zapłacą za metr sześcienny wody 1,99 zł brutto (dotychczas było to 2,00 zł brutto). Natomiast koszt odprowadzenia metra sześciennego ścieków będzie kosztować 3,96  zł (dotychczas 4,00 zł).


załączniki:

1. Decyzja

2. taryfa/images/stories/ekologia/decyzja-wody-polskie.pdf

/images/stories/ekologia/taryfa.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery