Podsumowanie działalności strażaków ochotników w gminie Buczek PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 04 maj 2018

 
Pierwszy kwartał każdego roku to czas podsumowań działalności w ochotniczych stażach pożarnych prowadzony podczas zebrań sprawozdawczych. Straże to z pewnością najpowszechniejsze stowarzyszenia występujące w każdej, nawet najmniejszej gminie.            Rola strażaków ochotników jest nie do przecenienia, biorą udział nie tylko w gaszeniu pożarów- na szczęście w ostatnich latach coraz rzadszych, ale w wielu akcjach ratowniczych.
Zebrania druhów ochotników pozwalają poznać od podstaw życie jednostek, ich pracę, aktywność społeczną, wyniki w szkoleniu na podstawie osiągnięć w manewrach, zawodach sportowo-pożarniczych, akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także przez pryzmat ocen gotowości bojowej. Podczas zebrań druhowie przyjmują plany dalszej działalności jednostek uwzględniając środki własne, pozyskane od samorządu, sponsorów i innych źródeł.
W gminie Buczek działa 8 jednostek OSP: Brodnia, Czestków, Grzeszyn, Gucin, Luciejów, Wola Buczkowska, a także 2 jednostki będące w KSRG – Buczek i Malenia. Wszystkie jednostki skupiają łącznie 331 członków, w tym 43 kobiety.
Malenia, Buczek i Wola Buczkowska posiadają również drużyny kobiece, a ponadto w OSP w Buczku z licznymi sukcesami, zwłaszcza w zakresie konkursów wiedzy pożarniczej działają drużyny młodzieżowe dziewcząt i chłopców, które będą nas reprezentować w tym roku również na wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych. 
Cieszy też tegoroczny sukces drużyn męskiej i kobiecej z OSP w Maleni, które po wygranej w zawodach gminnych i powiatowych będą walczyć o laury w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego OSP w Zawodach Sportowo-Pożarniczych we wrześniu br. w Szczercowie.
Do akcji ratowniczych i gaśniczych może wyjeżdżać 130 przeszkolonych druhów, którzy w minionym roku mieli ponad 100 wyjazdów, w większości w celu usunięcia powalonych drzew, usuwania gniazd szerszeni, ale również do wypadków drogowych i pożarów. Większość wyjazdów zanotowały jednostki z KSRG z Buczku i Maleni.
O skali działań druhów niech świadczy fakt, że w roku 2017 strażacy wykonali prace społeczne na kwotę 27.400 zł.
Strażacy są dobrymi gospodarzami, a nowoczesna baza lokalowa strażnic pozwala na zorganizowanie wielu uroczystości i imprez dla społeczności lokalnej, co przekłada się na możliwość zdobycia środków na działalność bieżącą OSP, a także niewielkie zakupy potrzebnego sprzętu.
Strażacy zawsze mogą liczyć przy zakupie sprzętu gaśniczego, lub pojazdu na wsparcie władz samorządowych. Wójt Bronisław Węglewski często sam angażuje się  w pomoc druhom podczas pozyskiwania m.in. pomp i pojazdów, jak choćby w przypadku zakupu nowoczesnego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czestkowie w grudniu 2017r. Nota bene już podczas zebrań zabiegał o wsparcie zakupu ciężkiego samochodu dla druhów z Maleni. Choć wszystkie jednostki w gminie dysponują 12 samochodami pożarniczymi – mamy 8 pojazdów lekkich, 2 średnie i 2 ciężkie - wójt już zapowiedział stopniową wymianę wozów strażackich na nowocześniejsze pojazdy ratowniczo-gaśnicze służące do tzw. „pierwszego uderzenia” w przypadku pożarów lub zdarzeń w najbliższej okolicy.
Straże na swoją statutową działalność uzyskują środki z różnych źródeł m.in. ze zbiórek za kalendarze, tzw. dyngusa, wynajmu sali. Największe środki w minionym roku pochodziły od instytucji i osób prywatnych, funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, KSRG, a także z dofinansowania przez Związek OSP RP.
Wielkie postępy poczyniono zwłaszcza staraniem samorządu  w zakresie poprawy bazy lokalowej strażnic, 6 jednostek ma nowoczesne świetlice z zapleczem sanitarno- kuchennym i estetycznym otoczeniem.
W najbliższym czasie podjęta też będzie przebudowa, a ściślej mówiąc praktycznie budowa nowej strażnicy w Woli Buczkowskiej ze świetlicą i zapleczem sanitarnym i kuchennym. W następnych latach podczas przebudowy budynku GOKiS, również nastąpi funkcjonalny remont strażnicy w Buczku (powstaną m.in. dodatkowe drzwi wyjazdowe dla pojazdów strażackich w kierunku ul. Prostej). 
Wójt, a zarazem Prezes Zarządy Gminnego OSP obecny na wszystkich zebraniach sprawozdawczych dziękował strażakom  za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, zawodach sportowo-pożarniczych, a także w zabezpieczeniu Krajowego Święta Truskawki oraz udział w świętach państwowych i kościelnych.
Wójt podczas spotkań z druhami odnosił się do problemów jednostek, planowanych przedsięwzięciach w sołectwach,  przedstawiał też wykonane w ostatnim roku i planowane w bieżącym roku najważniejsze inwestycje  na terenie całej gminy, odnosząc  je do możliwości wykonania w ramach budżetu samorządu i środków zewnętrznych.
     
A.Z.

 
wstecz   dalej »
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery