Podsumowanie działalności Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie za 2017 rok PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 04 maj 2018

 
 W dniu 24 marca 2018r. po raz pierwszy w lokalu ( po kapitalnym remoncie ) Świetlicy Wiejskiej w Bachorzynie odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017r.
Spośród zaproszonych gości byli m.in.:
Andrzej Zieliński – przewodniczący Rady Gminy, p. Bronisław Węglewski – wójt gminy, Zenona Romankiewicz - sekretarz gminy, Grażyna Jędryka – skarbnik gminy, Anna Doliwa – prezes Lokalnej Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”, Jolanta Nietupska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Dorota Krysiak – pracownik Urzędu Gminy i Daniel Błoński – właściciel firmy kamieniarskiej w Bachorzynie.
W imieniu Zarządu sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie przedstawiła prezes kol. Jadwiga Ratajczyk. Stowarzyszenie w 2017 roku oszczędnie gospodarowało swoim środkami finansowymi. Rok ten został zamknięty na rachunku oszczędnościowym saldem dodatnim – 2 003,13 zł.

 
VIII WZCz ( Sprawozdawcze ) Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za 2017 r. Udzieliło również absolutorium Zarządowi za okres 01.01.2017 r- 31.12.2017r.
Ze zgromadzonych własnych środków finansowych, w kasie bądź na koncie bankowym, Stowarzyszenie w 2017 roku zakupiło szafę chłodniczą, meble  
(w tym meble kuchenne i szafy do 2 pomieszczeń ) 2 zlewozmywaki, rolety na wszystkie okna, drabinę oraz drobne niezbędne przedmioty do kuchni i WC.
Sukcesem Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie w 2017 roku było dodatkowo pozyskanie środków w formie dotacji w kwocie 6.000,- zł, na projekt pn. „Słodki smak tradycji „  w ramach Programu Grantowego Działaj Lokalnie X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”. Realizacja projektu polegała na stworzeniu warsztatów kulinarnych promujących tradycyjne potrawy z truskawką w roli głównej dla mieszkańców sołectwa Bachorzyn, a także mieszkańców Gminy Buczek. W ramach realizacji projektu zakupiono piec gazowy 5-cio palnikowy z piekarnikiem elektrycznym wraz okapem kuchennym.
Słowa podziękowania za otrzymaną pomoc Zarząd skierował do jaką Stowarzyszenie Bronisława Węglewskiego - wójta gminy Buczek, Anny Doliwa - prezes LGD „Dolina rzeki Grabi” w Łasku, Jolanty Nietupskiej - dyrektor GOKiS w Buczku, Daniela Błońskiego – właściciela firmy kamieniarskiej w Bachorzynie, Błażeja Taborowskiego – właściciela Drukarni TAGRAF w Bachorzynie, Krzysztofa Tomczyka – szefa Marketu TOM-KOR w Buczku, Krzysztofa Kołasińskiego – właściciela Usług Transportowych w Bachorzynie i Mieczysława Grabarza – sołtysa sołectwa Bachorzyn.
W imieniu Zarządu prezes Jadwiga Ratajczyk złożyła wszystkim członkiniom Stowarzyszenia serdeczne podziękowanie za dotychczasową działalność i prosiła o dalszą aktywność w propagowaniu celów statutowych Stowarzyszenia.
Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski podziękował Stowarzyszeniu za wspaniałą współpracę z Urzędem Gminy i życzył paniom dalszych sukcesów.

J.R.
 
 
wstecz   dalej »
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery