Wigila strażacka w Maleni - 2017 PDF Drukuj
Napisał: Andrzej Zieliński   
piątek, 29 grudzień 2017

 
W pięknie udekorowanej sali OSP w Maleni Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Buczek wzorem lat minionych również  w tym roku spotkali się w dniu 17 grudnia na wigilii strażackiej. Sala jest już miejscem spotkań nie tylko druhów, ale służy całemu sołectwu. Organizowane  są tu każdego roku: zabawy, chrzciny, komunie, wesela  i inne uroczystości rodzinne i środowiskowe, które oprócz ważnej funkcji  społecznej i integrującej pomagają druhom zdobyć dodatkowe środki na finansowanie potrzeb jednostki.
Druhowie jednostki OSP z Maleni podjęli się trudu organizacji wigilii, przy wydatnej pomocy GOPS-u i GOKiS w Buczku, a także Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie. Należy dodać, że  w przeddzień zorganizowano też tutaj wigilię dla ponad 140 osób samotnych. Organizacja wieczerzy wigilijnej to przedsięwzięcie wymagające ogromnego nakładu pracy, ale  i wielki splendor dla całego sołectwa. Zwłaszcza, że w spotkaniu wigilijnym wzięli udział m.in.: Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Jolanta Zięba Gzik, Starosta Łaski Teresa Wesołowska- jeszcze przed kilku laty mieszkanka sołectwa Malenia, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Łaskiego Grzegorz Dębkowski, Komendant Powiatowy Policji młodszy insp. Piotr Bielewski, dowódca JRG PSP w Łasku st. kpt. Sławomir Wągrowski, a także księża: proboszcz parafii Buczek ks. Rafał Mazurczyk   i ks. wikariusz Łukasz Goździk.  Na wigilii była również obecna prezes LGD „Dolina Rzeki Grabi” Pani Anna Doliwa. Należy przypomnieć, że to również LGD w ramach swej działalności programowej aplikuje o środki unijne, także na budowę świetlic wiejskich przy OSP.    
Oprawę muzyczną dla wigilii strażackiej stworzyli piękną muzyką i śpiewem niezastąpieni od wielu lat Paulina Makulska i Łukasz Maciejewski. W programie artystycznym wysłuchaliśmy najpiękniejsze kolędy i pastorałki, zarówno te znane, które druhowie śpiewali z wokalistką, jak i te mniej znane.
       
Ks. proboszcz złożył wszystkim najpiękniejsze życzenia bożonarodzeniowe, a ks. wikariusz fragmentem ewangelii o narodzeniu Pańskim oraz krótką modlitwą przypomniał o sakralnym znaczeniu Świąt Bożego Narodzenia, następnie Wicemarszałek Jolanta Zięba-Gzik, Starosta Łaski Teresa Wesołowska i Wójt Bronisław Węglewski złożyli życzenia świąteczno – noworoczne wszystkim zebranym strażakom, podkreślając ich zaangażowanie i rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej oraz mieszkańcom gminy i powiatu.
W trakcie brzmienia kolęd zaproszeni goście i druhowie wszystkich jednostek OSP połamali się opłatkiem i złożyli sobie nawzajem życzenia.           
        
Życzenia dla druhów w imieniu władz samorządowych złożył przewodniczący Rady Gminy Buczek Andrzej Zieliński oraz gospodarz wigilii prezes OSP w Maleni druh Tomasz Kaczmarek, który podziękował również wójtowi za pomoc organizacyjną, a także  paniom z Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna, które przygotowały wspaniałe potrawy wigilijne.  
      
Produkty na stół wigilijny można było zakupić dzięki sponsorom i darczyńcom, wśród których znaleźli się: radni gminy Buczek,  Firma „Joltek” Jolanty i Mariusza Kowalczyków, Auto Komis Kłos, Grzegorz Głowiński, Anna Moder, Grzegorz Kępa, Elżbieta Praśkiewicz, Andrzej Subczyński, Zbigniew Borek, Lecznica dla zwierząt w Buczku, Bartłomiej Moder, Szczepan Pawlicki, Krzysztof Tomczyk, OSM w Łasku oraz firma „Bro-Węg” Bronisława i Dominika Węglewskich.
 
Kolacja wigilijna minęła w pogodnej i miłej atmosferze, stworzyła też możliwość do rozmów o służbie i życiu codziennym druhów, a także integracji całej braci strażackiej.
Spotkanie  dało też asumpt do  złożenia życzeń i gratulacji przez gości dla wszystkich druhów za dokonania dla straży w mijającym roku.
Spotkania druhów ze wszystkich jednostek z pewnością umacniają więzi między strażakami, wprowadzają rodzinną atmosferę.
Andrzej Zieliński
 
wstecz   dalej »
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery