Sołectwo Wola Bachorska PDF Drukuj
Napisał: Andrzej Zieliński   
piątek, 15 grudzień 2017

 
Sołectwo Wola Bachorska ma szczęście do dobrych gospodarzy w przeszłości sołtysami Woli Bachorskiej byli: Pan Kamerdyner, Czesław Izydorczyk, Henryk Zalewski, Stanisław Kośka, a od 10 lat funkcję pierwszego gospodarza sołectwa Wola Bachorska sprawuje Janina Cieplucha. Panią sołtys w pracy społecznej wspiera Rada Sołecka Woli Bachorskiej, a w jej składzie oprócz Pani Sołtys są Paweł Pogocki i Stanisław Kośka.    Pani sołtys ma bardzo dobry kontakt z mieszkańcami. Choć oprócz samej Woli Bachorskiej (145 osób) w skład sołectwa wchodzi również wieś Czarny Las (55 osób) sołtys nie narzeka. Czas na pracę dla społeczności lokalnej musi dzielić z licznymi obowiązkami we własnym gospodarstwie rolnym i domowym. Dwójka dorosłych dzieci Ewelina i Damian już się usamodzielnili i właściwie tylko z mężem Jarosławem musi podołać pracy w ponad 40 hektarowym gospodarstwie rolnym, nastawionym na hodowlę bydła opasowego i mlecznego. Wśród upraw występuje zboże, ale przede wszystkim dominują łąki i pastwiska. Pracę w jakimś stopniu ułatwiają maszyny, ale i tak prawie przez cały dzień jest coś do zrobienia. Pani Janina należy też do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku. Wszyscy mieszkańcy wsi, a zwłaszcza ci starsi cenią sobie młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z wsią i nie boją się ciężkiej pracy w rolnictwie, a takiego wyboru dokonała wraz z mężem Pani Janina.
Podczas sesji Rady Gminy o wszystkich sprawach sołectwa wymagających interwencji lub pomocy władz samorządowych informuje zarówno Pani Sołtys, jak i radny Mieczysław Pawlak. Pan Mieczysław jest już 3 kadencję w radzie, bardzo poważnie traktuje swą funkcję, jest niezwykle aktywny należy do Komisji Budżetu i Finansów, a także Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Buczku. W sołectwie najwięcej inwestycji wykonano właśnie w czasie, gdy radnym jest Pan Pawlak. Gro inwestycji w sołectwie to poprawa nawierzchni dróg, jeszcze w 2003r. położono pierwszą nakładkę asfaltową na drodze gminnej w Czarnym Lesie za kwotę 82.827,00 zł. Trzy lata później za 65.916,71 zł władze samorządowe gminy podjęły decyzję o modernizacji drogi, był to natrysk w Woli Bachorskiej. W całym sołectwie tj. w Woli Bachorskiej i Czarnym Lesie przygotowano projekt i w 2005r. wybudowano wodociąg. W wyniku przetargu wykonano właściwie ciąg linii wodociągowej o długości 11,6 km z 74 szt. przyłączami we wsiach Buczek, Wola Buczkowska, Wola Bachorska i Czarny Las. Wartość wykonanych prac wyniosła – 447.432 zł.
      W 2009r. wójt Bronisław Węglewski spełnił obietnicę daną mieszkańcom sołectwa na jednym z zebrań i doprowadził do wykonania drogi z Woli Bachorskiej do Buczku (w kierunku ulicy Brojsce). Modernizacja tego odcinka drogi kosztowała samorząd gminny 150.909,71 zł. Drogi gminne w Woli Bachorskiej dzieli droga powiatowa w 2010r. podjęto decyzję o zmodernizowaniu dróg gminnych łączących się z drogą powiatowa wzdłuż całej wsi do Bachorzyna oraz przez Czarny Las suma wydatkowana na zmodernizowanie wymienionych dróg w obu miejscowościach to kwota 205.422,00 zł.
      W 2012r. wyremontowano też drogę gminną 103116E na odcinku od Bachorzyna do Woli Bachorskiej za sumę 220.171,06 zł. Władze samorządowe nie zapominają też o zbudowaniu dobrej drogi do nielicznych posesji znajdujących się nieco na uboczu. Przebudowano wiec w 2013r. drogę wewnętrzną tworząc tzw. literę T do kilku gospodarstw, które w okresie jesienno-zimowym miały utrudnioną komunikację. Ta inwestycja kosztowała 65.820,76 zł.
      Nawierzchnia dróg w Woli Bachorskiej w ostatnich latach jest bardzo mocno eksploatowana w związku z wybudowaniem drogi szybkiego ruchu S8 (dogodny skrót m.in. dla mieszkańców Zelowa). Nic dziwnego, że trzeba było w ostatnich latach zrobić wzdłuż drogi gminnej z Bachorzyna dobre odwodnienie (pogłębić i udrożnić rowy), a także położyć zupełnie nowy asfalt. Inwestycja ta miała miejsce w latach 2012-2013 i kosztowała budżet gminny 256.707,10 zł.
      Najdroższą, ale i wyjątkowo piękną drogę uzyskał przed rokiem Czarny Las mianowicie od szkoły w Maleni przez wieś wybudowano prawie 1 kilometrowy odcinek asfaltowej drogi rozszerzonej o pas pieszo-jezdny z kostki brukowej za 304.079,49 zł. W sołectwie nie zapomniano również o innych potrzebach mieszkańców, choć powietrze jest tu czyste władze gminy wspierają mieszkańców w ekologicznych przedsięwzięciach. W 2009r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 122.692,69 zł na dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Natomiast w 2014r. wsparto mieszkańców sołectwa Wola Bachorska kwotą 79.235,22 zł przeznaczoną na zakup 15 pomp ciepła i 4 zestawów solarnych. Rok później zakupiono dla 10 posesji instalacje fotowoltaiczne za sumę 157.520,50 zł. Przed 4 laty w ramach projektu „Internet w Gminie Buczek-Oknem na świat” zakupiono 9 zestawów komputerów z oprzyrządowaniem i dostępem do Internetu za kwotę 33.259,32 zł. Ten projekt to ważne wsparcie dla edukacji dzieci z nieco uboższych rodzin. W sumie przez ostatnie 14 lat w sołectwie Wola Bachorska wydatkowano na cele inwestycyjne kwotę 1.744.561,06 zł
      W sołectwie pomimo dużych nakładów w minionych latach wójt Bronisław Węglewski wciąż planuje nowe inwestycje. Wójt gminy planuje w przyszłym roku z Woli Bachorskiej w kierunku ul. Brojsce na odcinku ok.600m położyć nową nakładkę z obustronnym utwardzeniem tzw. destruktem poboczy. Podobnie będzie zmodernizowana droga z Woli Bachorskiej w kierunku wschodnim na odcinku ok. 400m do wybudowanej już przed 4 laty drogi.
   Poniżej zestawienie ważniejszych inwestycji w latach 2002-2016 w Sołectwie Wola Bachorska:
1. Wykonanie natrysku na drodze gminnej Czarny Las – 2003 – 82.827,00
2. Modernizacja dróg gminnych (natrysk) Wola Bachorska – 2006 – 65.916,71
3. Modernizacja drogi gminnej Wola Bachorska-Buczek – 2009 – 150.909,21
4. Modernizacja drogi gminnej Wola Bachorska-Bachorzyn- Czarny Las – 2010 – 205.422,00 (kwota dotycząca sołectwa Wola Bachorska)
5. Remont drogi gminnej 103116E Bachorzyn-Wola Bachorska- 2012 – 220.171,06 (kwota dotyczy sołectwa Wola Bachorska)
6. Przebudowa drogi wewnętrznej Wola Bachorska Nr dz. 17 – 2013 – 65.820,76
7. Budowa drogi gminnej w miejscowości Wola Bachorska – 2012-2013 – 256.707,10
8. Solary i pompy ciepła (15 szt. Pompy ciepła- 4 szt. Zestawy solarne) – 2014 -79.235,22
9. Zestawy komputerów w ramach projektu „Internet w Gminie Buczek – Oknem na świat” (9 szt. zestawów komputerowych) – 2013 – 33.259,32
10. Instalacje fotowoltaiczne 10 szt. – 2015 – 157.520,50
11. Przebudowa drogi gminnej 103106E Wola Bachorska - Czarny Las -2016 – 304.079,49
12. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 2009 – 122.692,69
A.Z.
 
wstecz   dalej »
 
 
 

 I Sesja Rady Gminy Buczek

TVR


 

 Światłowód w Gminie Buczek

 

 RELACJA 8TVR

ze Święta Truskawki 2018

 


 

AGROEXPRESS z do z 10 VI 2018

 

 

 

 

GAZYFIKACJA

ANKIETY

 

 

 


 

Zapraszamy na „Wieści Regionalne”, w których rozmowa z Wójtem Gminy Buczek Bronisławem Węglewskim m.in. o rozstrzygniętych przetargach i planowanych inwestycjach.

Otwarcie hali sportowej

Otwarcie hali sportowej

 

Relacja TVR8 z Gali Bokserskiej

 

SESJA na ŻYWO
 SESJE ARCHIWALNE

 Materiały i relacje TV


Honorowi obywatele

cezary-grabarczyk.jpg

AKCYZA 2019

 

 .

Panorama

   
 
Panorama Łaska - II 2019
 
 
 
 
 
 

 
 

HARMONOGRAMY WYWOZU

Harmonogramy na 2019
Mapy działek 542 przeznaczonych do sprzedaży
 
 

_______________________________

Osoby odpowiedzialne w gminie za:

Drogi:

Piotr Ludwisiak -

tel 43 677 44 97; 607 801 118

Woda, kanalizacja, wywóz śmieci:

Marek Ratajczyk -

tel 43 677 44 94; 605 904 304

 Woda, kanalizacja - awarie w

soboty i niedziele

 Ratajczyk Daniel

tel 660 820 950

43 677 42 98

 Inwestycje w gminie:

Wiesław Szczepaniak  -

tel 43 677 44 95; 601 055 221

Andrzej Szymczak

43 677 44 95

Oświetlenie uliczne z wyjątkiem

oświetlenia fotowoltaicznego:

Kamil Woźniak

tel. 600808193

 _______________________________

INFORMACJE

 Świadczenia rodzinne 

Fundusz alimentacyjny

 
 
 

 

 

 

 

 

Nowe samochody

Straż ma nowe samochody

 

 

 
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery