Sołectwo Luciejów PDF Drukuj
Napisał: Andrzej Zieliński   
piątek, 03 listopad 2017

 
Sołectwo Luciejów to niezwykle urocze tereny, od strony zachodniej zamykające gminę Buczek pięknym w większości sosnowym lasem, stanowi skupisko kilku małych osad: Luciejów Grabowiec, Środkowy, Zagumnie, Krzewina liczy 220 kobiet i 183 mężczyzn tj. 403 mieszkańców wg stanu na dzień 12.06.2017r.

Gospodarzem sołectwa Luciejów jest Pan Lucjan Malec, a radnym Ryszard Rzepa, pełniący również funkcję prezesa OSP. Obaj panowie cieszą się dużym zaufaniem mieszkańców i reprezentują społeczność lokalną w samorządzie. Z Luciejowa wywodzą się dobrzy sportowcy, stąd nota bene pochodzili zawsze ludzie zdolni i przedsiębiorczy, nie rzadko robiący kariery naukowe, bądź sprawujący urzędy różnych szczebli.
Wizytówką sołectwa jest założona w 1949r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, której od kilkunastu lat przewodzi Ryszard Rzepa. Jednostka skupia 38 druhów czynnych
i choć nie należy jeszcze do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego spełnia bardzo ważną rolę ochronną w sołectwie, gdzie są wielkie połacie lasu.
Druhowie z Luciejowa posiadają : Samochód Gaśniczy „Star 244” i lekki samochód marki Renault Master zakupiony w 2009r. z wsparciem z budżetu gminy w wysokości 70.130,00 zł. Z budżetu gminy dofinansowano też w 2012r. kwotą 10.000 zł zakup motopompy dla OSP w Luciejowie, a w 2016r. także agregatu prądotwórczego za 3.100,00 zł.
Jedną z największych inwestycji w sołectwie była rozbudowa i przebudowa OSP w latach 2010-2012. Koszt tej inwestycji wyniósł 595.885,26 zł, a wykonawcą była jedna z najlepszych firm remontowo-budowlanych w województwie firma „Bud-Gips” Zbigniewa Borka, nota bene druha jednostki OSP z Luciejowa. Firma ta wyłoniona w drodze przetargu dokonała również przebudowy budynku OSP w Czestkowie, przebudowała część klas na oddziały przedszkolne w Buczku, budowała halę sportową, a także rozbudowała budynek Urzędu Gminy. Budynek OSP w Luciejowie, podobnie jak w kilku innych sołectwach pełni dziś również rolę świetlicy środowiskowej, w której oprócz imprez strażackich odbywają się wybory, spotkania i uroczystości rodzinne oraz środowiskowe.
      Największe nakłady inwestycyjne w sołectwie skierowane były jednak na budowę, remonty i przebudowę dróg. Już w 2003r. dokonano modernizacji drogi gminnej Luciejów Zagumnie za sumę 549.972,00 zł., następnie modernizowano drogi gminne (kruszywo) Luciejów Zagumnie, Krzewina (1370 m.) w 2005 za 118.765,30 zł.
      W tym samym roku modernizowano także drogi gminne w Luciejowie Środkowym, za sumę 98.482 zł. , następnie Luciejowie Krzewina za kwotę 90.999 zł wykonano natryski. W 2005r. zmodernizowano też drogę Luciejów Zagumnie, wydatkując kwotę 239.925 zł., a w następnym roku pokryto tzw. natryskiem drogi w Luciejowie Środkowym i Grabowcu przeznaczając na ten cel 116.792 zł. W latach 2008-2009 na tym samym odcinku za 186.261 zł położono nakładkę asfaltową. Wydatki na infrastrukturę drogową mogą świadczyć dobitnie o skali nakładów finansowych gminy na drogi na wsiach, gdyż podobne inwestycje prowadziły i prowadzą władze samorządowe na terenie całej gminy. Wszystkie inwestycje drogowe w Luciejowie to nie tylko owoc dobrego planowania i decyzja wójta Bronisława Węglewskiego o równomiernym rozwoju całej gminy, ale również konsekwencja dobrej współpracy kolejnych sołtysów i radnego Ryszarda Rzepy z władzami samorządowymi gminy. Rozwój cywilizacyjny wsi to również inwestycje w ekologię. Staraniem wójta udało się uzyska z WFOŚiGW wsparcie na oczyszczalnie przydomowe w całej gminie, część środków pochodziła z budżetu gminy. Część mieszkańców Luciejowa – 35 posesji - uzyskało w 2009r. dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków, była to kwota 170.070,88 zł. Dużym wydatkiem w budżecie każdej rodziny są środki na energię elektryczną. Wydatki te może skutecznie obniżyć montaż nowoczesnych urządzeń grzewczych: solarów i pomp ciepła. W Luciejowie w 2014r.zamontowano 20 pomp ciepła i 2 szt. zestawów solarnych, wydatkując na ten cel z budżetu samorządu kwotę 86.189 zł. Dopełnieniem inwestycji ekologicznych ułatwiających życie mieszkańcom był też montaż na terenie sołectwa 4 szt. instalacji fotowoltaicznych, które założono przy posesjach w 2015r.W ramach projektu edukacyjnego „Internet w Gminie Buczek – Oknem na świat” zakupiono w 2013r. w Luciejowie z budżetu dla 7 rodzin o niskich dochodach zestawy komputerowe za sumę 25.868,36 zł. Dzięki dobrej współpracy wójta i Zarządu Powiatu Łaskiego przed rokiem udało się sfinalizować ważną inwestycję. Przy zaangażowaniu środków z budżetu powiatu 2 000.000 zł i budżetu gminy Buczek 1.000 000 zł. dokonano przebudowy drogi powiatowej nr 23013 Buczek – Luciejów na odcinku 4.8 km. uzyskując bezpieczną, szeroką drogę o wysokim standardzie z utwardzonymi poboczami i pogłębionymi rowami zbierającymi wodę z drogi i przydrożnych pól.
Łącznie w latach 2002-2016 wydatkowano na cele inwestycyjne na terenie sołectwa Luciejów kwotę 3.425.449,74 zł.

W ostatnich latach, staraniem przede wszystkim wójta Bronisława Węglewskiego przebudowano, rozszerzając i pokrywając asfaltem drogę łączącą Luciejów z ul. Szadek i Wolą Buczkowską skracając drogę mieszkańcom przede wszystkim Luciejowa do Łasku..

Sklad Rady Sołeckiej: Krzysztof Bednarek, Barbara Wilk, Henryk Konieczny.
Powojenni Sołtysi Luciejowa: Józef Tyluś, Józef Papuga, Bronisław Kopka, Michał Tarka, Stanisław Jabłoński, Lucjan Malec.
Wykaz nakładów inwestycyjnych realizowanych w latach 2002-2016
Sołectwo Luciejów 22083=403
 Modernizacja drogi gminnej Luciejów-Zagumnie – 2003 – 549.972,00
 Modernizacja dróg gminnych (kruszywo) Luciejów Zagumnie, Krzewina (1370 m.) 2005 – 118.765,30
 Modernizacja drogi gminnej (natrysk) Luciejów Środkowy – 2005 – 98.482,00
 Modernizacja drogi gminnej (natrysk) Luciejów Krzewina – 2005 – 90.999,00
 Modernizacja drogi gminnej Luciejów Zagumnie – 2005 – 239.925,00
 Modernizacja drogi gminnej (natrysk) Luciejów Środkowy, Grabowiec – 2006 – 116.792,74
 Zakup samochodu dla OSP Luciejów – 2009 – 70.130,00
 Modernizacja drogi gminnej Luciejów-Grabowiec (nakładka asfaltowa) – 2008-2009 – 186.261,80
 Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków (35 szt -2009) - 170.070,88
 Zakup motopompy dla OSP w Luciejowie (dotacja) – 2012 – 10.000,00
 Solary i pompy ciepła (20 szt. Pompy ciepła- 2 szt. Zestawy solarne) – 2014 -86.189,20
 Zestawy komputerów w ramach projektu „Internet w Gminie Buczek – Oknem na świat” (7 szt. zestawów komputerowych) – 2013 - 25.868,36
 Rozbudowa i przebudowa OSP w Luciejowie -2010-2012 – 595.885,26
 Przebudowa drogi gminnej nr 23013E Buczek – Luciejów na odcinku ok. 4,8 km– 2016 – 1.000.000,00
 Zakup sprzętu dla OSP Luciejów – Agregat prądotwórczy – 2016 – 3.100,00
 Instalacje fotowoltaiczne 4 szt. – 2015 – 63.008,20

Łącznie 2002-2016 3.425.449,74

                                                A.Z.
 
wstecz   dalej »

Psy do adopcji

 
Małe pieski w ilości 5 szt. poszukują domu. Są samodzielne, matką jest młoda suczka rasy owczarek niemiecki.
Więcej informacji w Urzędzie Gminy w Buczku  pod nr tel. 436774497


 

BADANIE STÓP

 

 

 Zbiórkamakulatury

 

 

 I Sesja Rady Gminy Buczek

TVR


 

 Światłowód w Gminie Buczek

 

 RELACJA 8TVR

ze Święta Truskawki 2018

 


 

AGROEXPRESS z do z 10 VI 2018

 

 

 

 

GAZYFIKACJA

ANKIETY

 

 

 


 

Zapraszamy na „Wieści Regionalne”, w których rozmowa z Wójtem Gminy Buczek Bronisławem Węglewskim m.in. o rozstrzygniętych przetargach i planowanych inwestycjach.

Otwarcie hali sportowej

Otwarcie hali sportowej

 

Relacja TVR8 z Gali Bokserskiej

 

SESJA na ŻYWO
 SESJE ARCHIWALNE

 Materiały i relacje TV


Honorowi obywatele

tomasz-lysek.jpg

AKCYZA 2019

 

 .

Panorama

   
 
Panorama Łaska - II 2019
 
 
 
 
 
 

 
 
Mapy działek 542 przeznaczonych do sprzedaży
 
 

_______________________________

Osoby odpowiedzialne w gminie za:

Drogi:

Piotr Ludwisiak -

tel 43 677 44 97; 607 801 118

Woda, kanalizacja, wywóz śmieci:

Marek Ratajczyk -

tel 43 677 44 94; 605 904 304

 Woda, kanalizacja - awarie w

soboty i niedziele

 Ratajczyk Daniel

tel 660 820 950

43 677 42 98

 Inwestycje w gminie:

Wiesław Szczepaniak  -

tel 43 677 44 95; 601 055 221

Andrzej Szymczak

43 677 44 95

Oświetlenie uliczne z wyjątkiem

oświetlenia fotowoltaicznego:

Kamil Woźniak

tel. 600808193

 _______________________________

INFORMACJE

 Świadczenia rodzinne 

Fundusz alimentacyjny

 
 
 

 

 

 

 

 

Nowe samochody

Straż ma nowe samochody

 

 

 
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery