Sołectwo Grzeszyn PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
środa, 06 wrzesień 2017

 
Grzeszyn to niezwykle urokliwa miejscowość położona w północno-wschodniej części gminy, zamieszkuje ją 139 osób. Sołtysem miejscowości już drugą kadencję jest Sylwia Bordowicz, ma 3 dzieci, dwoje już dorosłych, a teraz większość czasu poświęca niespełna 3 letniej Zosi oraz niewielkiemu gospodarstwu. Wczuwa się w życie wsi, a we współpracy z radną Elżbietą Malinowską pomaga organizować zabawy strażackie, a duża grupa osób starszych choćby w sprawach podatkowych woli kontakt z sołtysem niż wpłaty przez internet lub w gminie. Przy tej okazji Pani Sołtys ma też okazję do poznania problemów i spraw mieszkańców. Mieszkańcom gminy utkwiła w pamięci zwłaszcza doskonała organizacja wigilii dla osób samotnych, gdzie zaangażowani byli prawie wszyscy mieszkańcy Grzeszyna, z druhami OSP, kołem gospodyń oraz z sołtys i radną na czele.
 
Zaangażowana też w sprawy wsi jest radna Elżbieta Malinowska, która w Grzeszynie mieszka od 1986r. Od 2002r. jest radną i Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Z zawodu jest rolnikiem. Przez kilka kadencji pełniła funkcję sołtysa, ma trzech dorosłych synów Michała, Kamila i Patryka. Prowadzi gospodarstwo 22 ha nastawione na produkcję zwierzęcą, hoduje wraz z mężem bydło mleczne. Wśród upraw w gospodarstwie dominują zboża i uprawy pod zielonki.                                         Gospodarstwa wraz z mężem Zbigniewem odziedziczyła po teściach, rozbudowując je w minionych latach. Powstała nowoczesna obora dla bydła oraz dom. W sołectwie pozostali już niestety tylko oni większymi rolnikami Radna, podobnie jak sołtys stara się też przedstawiać problemy wsi na sesjach Rady Gminy.  Za największy sukces w ostatnich latach Panie Radna i Sołtys uważają budowę drogi asfaltowej Malenia – Sowińce – Grzeszyn przed 12 laty za sumę 184.373 zł. oraz założenie wodociągu na wsi. Ważne inwestycje w naszym sołectwie prowadzone były w 2005 roku - podkreśla Pani Radna- po wybudowaniu fragmentu drogi asfaltowej z Czestkowa F do Brodni Dolnej, gmina kontynuowała tę inwestycję we współpracy ze Starostwem Powiatowym w 2005 roku oddając do użytku dalszy odcinek z Brodni Dolnej przez Piaskowice do Grzeszyna. Udział gminy w tej inwestycji wyniósł 84.000 zł. W ten sposób mieszkańcy uzyskami dostęp do innych sołectw, poprawił się też dojazd dzieci do szkoły w Buczku i mieszkańców do pracy. Pomysł budowy wspólnej drogi z powiatem wyszedł wtedy od Wójta Gminy Bronisława Węglewskiego i Starosty Łaskiego Mirosława Szafrańskiego, a ja wspierałam ideę budowy tej drogi na sesjach Rady Gminy – mówi Pani Ela Malinowska. W latach 2008-2009 zmodernizowano też drogę Sowińce – Grzeszyn za kwotę 137.047,38 zł.Dużą i ważną inwestycją była stacja uzdatniania wody w Brodni, dzięki tej inwestycji poprawiła się jakość, ciśnienie i zaopatrzenie w wodę również w całym naszym sołectwie. Przed kilku laty udało się też wyremontować dach na budynku komunalnym w Grzeszynie- tzw. pałac, później nastąpiła też tu wymiana okien. Władze samorządowe dokonały też remontu budynku komunalnego obok remizy, przed 2 laty ocieplono go i umalowano. Największe środki finansowe zaangażowano w rozbudowę i przebudowę OSP w Grzeszynie w latach 2011-2012, była to kwota 641.062,72 zł. Efektem tej inwestycji jest nie tylko nowa strażnica, ale przede wszystkim nowoczesna świetlica wiejska służąca głównie społeczności lokalnej i druhom OSP. W 2018 r. czeka mieszkańców Grzeszyna, Gucina, Maleni bardzo duża inwestycja drogowa. Przebudowa drogi gminnej i powiatowej od Maleni do Łask – Piotrków. Droga dostała dofinansowanie w wysokości ok. 1,700.000 zł. Z Unii Europejskiej, a 30 % pokryje Gmina Buczek, a  drodze powiatowej 50 %. Droga ta będzie spełniać wszystkie wymogi drogi gminnej o szerokości 5,5 metra plus utwardzone destruktem asfaltowym pobocze.                                                
Ważnym elementem dla każdego sołectwa jest ekologia, zwłaszcza czyste środowisko. Staraniem władz samorządowych Buczku realizowano w całej gminie dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków. W Grzeszynie w12 gospodarstwach domowych zainstalowano już w 2009r. tego typu oczyszczalnie, a 1 szt. zainstalowano jeszcze w 2014 r. Łącznie wydatkując na to przedsięwzięcie 65.045,06 zł. W latach 2015-2016 mieszkańcy otrzymali mikroinstalacje fotowoltaiczne 1 szt – za 15.752,05 zł oraz 2 zestawy solarne i 2 pompy ciepła za kwotę 17.450,32 zł. Staraniem wójta Bronisława Węglewskiego realizowano też w całej gminie projekt „Internet w Gminie Buczek – Oknem na świat”. Dla sołectwa Grzeszyn zakupiono w 2013r. w ramach tego projektu 7 zestawów komputerowych za 25.868,36 zł.                                           
Pomimo zaangażowania w ostatnich latach dużych środków w rozwój infrastruktury sołectwa władze samorządowe gminy przygotowały już w 2016 projekt budowy drogi 103110E Malenia-Grzeszyn za 52.149,70 zł. Realizacja tej inwestycji poprawi jakość szlaków komunikacyjnych z sołectwa do Buczku, a także bezpieczeństwo i standard drogi prowadzącej do trasy S8. O zaangażowaniu środków w inwestycje na terenie Grzeszyna niech świadczy fakt, że w lat 2002-2016 łącznie wydatkowano na inwestycje w sołectwie 1.283.519,58 zł.                                       
Panowie działają w OSP, którego prezesem jest Zbigniew Malinowski. Przed 8 laty staraniem wójta sprowadzono z zagranicy lekki samochód strażacki dla druhów ochotników. W br. Prezes Zbigniew Malinowski w imieniu druhów przygotował wniosek o zakup pompy, której koszt wyniósł 34500 zł. Wniosek do WFOŚIGW w Łodzi rozpatrzony pozytywnie dotyczył częściowej refundacji kosztów zakupu. Podczas zebrania sprawozdawczego w lutym wójt, który również pomógł w zakupie mógł się cieszyć wraz z druhami z nowej pompy. Poprawia się też systematycznie wyposażenie w sprzęt i umundurowanie dla jednostki OSP, co sprzyja zaangażowaniu zwłaszcza młodych druhów w działalność straży.            
W sołectwie działa też aktywnie Koło Gospodyń Wiejskich skupiające 15 pań.                                                    
Radna Elżbieta Malinowska i Sołtys Sylwia Bordowicz starają się być w stałym kontakcie z mieszkańcami i najlepiej jak potrafi reprezentować ich podczas sesji Rady Gminy.
Powojenni sołtysi Grzeszyna: Walenty Biegański z Sowińców, Władysław Malinowski, Jan Węglewski, Zbigniew Malinowski, Elżbieta Malinowska, Sylwia Bordowicz.
Skład Rady sołeckiej Grzeszyna: Anna Bordowicz, Elżbieta Malinowska i Maciej Marynowski.

                                                A.Z.
 
wstecz   dalej »
 
 

ZAWIADOMIENIE STAROSTY

z 1 października 2018

 

 Kwartalnik 8TVR IV - VI

 


 

 ZBIÓRKA ODPADÓW

WIELKOGABARYTOWYCH

 

 

 

 Światłowód w Gminie Buczek

 

 RELACJA 8TVR

ze Święta Truskawki 2018

 


 

AGROEXPRESS z do z 10 VI 2018

 

 

 

 

GAZYFIKACJA

ANKIETY

 

 

 


 

Zapraszamy na „Wieści Regionalne”, w których rozmowa z Wójtem Gminy Buczek Bronisławem Węglewskim m.in. o rozstrzygniętych przetargach i planowanych inwestycjach.

Otwarcie hali sportowej

Otwarcie hali sportowej

 

Relacja TVR8 z Gali Bokserskiej

 

 Materiały i relacje TV


WYBORY

Wybory - 2018

Honorowi obywatele

wieslaw-golanski.jpg

AKCYZA 2018

 

 .

Panorama

   
 
Panorama Łaska - X 2018
 
 
 
 
 
 

 
 

Wywóz śmieci - 2018


 

REGION 1

Buczek, Wola Buczkowska, Czestków A, Czestków F. 

 
 Harmonogram dla Regionu 1
REGION 2
Wilkowyja, Brodnia Dolna i Górna, Czestków B, Czestków – Osiedle, Bachorzyn,
Józefatów, Wola Bachorska, Petronelów, Kowalew, Gucin, Grzeszyn, Sowińce,
Strupiny, Malenia, Czarny Las, Sycanów, Luciejów, Dąbrowa, Dąbrówka.
  Harmonoogram dla Regionu 2

 

Mapy działek 542 przeznaczonych do sprzedaży
 
 

_______________________________

Osoby odpowiedzialne w gminie za:

Drogi:

Piotr Ludwisiak -

tel 43 677 44 97; 607 801 118

Woda, kanalizacja, wywóz śmieci:

Marek Ratajczyk -

tel 43 677 44 94; 605 904 304

 Woda, kanalizacja - awarie w

soboty i niedziele

 Ratajczyk Daniel

tel 660 820 950

43 677 42 98

 Inwestycje w gminie:

Wiesław Szczepaniak  -

tel 43 677 44 95; 601 055 221

Andrzej Szymczak

43 677 44 95

Oświetlenie uliczne z wyjątkiem

oświetlenia fotowoltaicznego:

Kamil Woźniak

tel. 600808193

 _______________________________

INFORMACJE

 Świadczenia rodzinne 

Fundusz alimentacyjny

 
 
 

 

 

 

 

 

Nowe samochody

Straż ma nowe samochody

 

 

 
© 2018 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery