Absolutorium za 2016 rok PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 04 sierpień 2017
Na XXVI Sesji Rady Gminy Buczek, która odbyła się w dniu 01 czerwca 2017 roku Rada Gminy Buczek udzieliła Wójtowi Bronisławowi Węglewskiemu absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2016.
Budżet Gminy Buczek na 2016 rok został przyjęty przez Radę Gminy Buczek Uchwałą Nr XIII/102/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku. Kwoty dochodów i wydatków kształtowały się następująco: - dochody 17.021.882 zł. - wydatki 23.547.900 zł.
Po zmianach w okresie sprawozdawczym kwoty dochodów zwiększono do kwoty 23.321.832,90 zł tj. o kwotę 6.299.950,90 (wzrost o 37,01%) natomiast wydatki zwiększono do kwoty 27.431.486,18 zł. tj. o kwotę 3.883.586,18 (wzrost o 16,49%).
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW: dochody ogółem w kwocie 23.614.602,47 zł, co stanowi 103,3 % planu, w tym: dochody bieżące w kwocie 22.356.171,35 zł, co stanowi 101,33% planu, dochody majątkowe – w kwocie 1.258.431,12 zł, co stanowi 99,95% planu.
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW: wydatki ogółem w kwocie 25.491.624,83 zł, co stanowi 92,93% planu. w tym: wydatki bieżące w kwocie 18.108.989,81 zł, co stanowi 91,04% planu, wydatki majątkowe(inwestycyjne) – w kwocie 7.382.635,02 zł, co stanowi 97,91% planu.
Wśród wydatków inwestycyjnych gminy w wykonanej kwocie 7.382.635,02 zł zawierają się:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buczek ul. Wygwizdów, Główna, Pieńki  - 586,50 zł.
- Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w gm. Buczek - 2.888.274,45 zł.
- Przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych, gm. Buczek – 118.542,80 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 103119E Buczek- Wola Buczkowska – 897.951,70 zł.
- Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Buczku – 850.000,00 zł.
- Wykup gruntów pod budowę drogi w miejscowości Czestków F i Czestków B – 10.000,00 zł.
- Rozbudowa Urzędu Gminy w Buczku – 438.367,68 zł.
- Fundusz Wsparcia Policji – 3.734,00 zł.
- Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Woli Buczkowskiej – 1.520,00 zł.
- Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek – 50.685,00 zł.
- Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku – 41.574,00 zł.
- Budowa hali sportowej z zapleczem – 678.855,50 zł.
- Zakup oprogramowania „Woda” – 3.051,48 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2301E Buczek-Luciejów na odcinku o długości ok. 4,8 km. 1.000.000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 103106E Wola Bachorska – Czarny Las – 304.079,49 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 103108E Szadek na długości 1500m. – 23.124,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej 103110E Malenia- Grzeszyn – 52.149,70 zł.
- Zakup kserokopiarki – 6.088,50 zł.
- zakup oprogramowania „Rejestr VAT” – 4.151,25 zł.
- Zakup sprzętu dla OSP z terenu Gminy Buczek – 9.898,97 zł.
Budżet roku 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości - 2.232.630,92 zł stanowiącą wolne środki z lat ubiegłych, które zasilą budżet roku następnego.
Szczegółowa struktura dochodów i wydatków dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Buczku.

 
wstecz   dalej »
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery