Nasze sołectwa - Sycanów PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 07 lipiec 2017

 
Samorządowe władze gminy Buczek zawsze dbały o zrównoważony rozwój wszystkich sołectw.
W skład niewielkiego sołectwa Sycanów wchodzą dwie wsie Sycanów liczące 120 mieszkańców i Dąbrowa – liczy 64 mieszkańców. Z przykrością należy stwierdzić, że sołectwo w ciągu ostatnich 10 lat zmniejszyło się o ponad 100 osób.
W zakresie inwestycji w infrastrukturze nie ważne jest jak duże jest sołectwo, ważne by ludzie mieli dobre drogi, wodę, oczyszczalnię ścieków (choćby przyzagrodową, tam gdzie nieuzasadniona ekonomicznie jest kanalizacja sieciowa), miejsce integracji wspólnoty lokalnej, nowe instalacje ekologiczne (fotowoltaika, solary, pompy ciepła). Ważna jest też dobra edukacja dzieci, a nie bez znaczenia są też niskie podatki, w tym dla rolników podatek rolny. To oczywiście nie jedyne, ale podstawowe oczekiwania większości mieszkańców wsi. Realizację tych oczekiwań od wielu lat sukcesywnie materializuje wójt Gminy  Buczku, naturalnie przy czynnej współpracy z sołtysami i radnymi.
Powyższe oczekiwania ma również sołectwo Sycanów, które reprezentuje w samorządzie Barbara Michalak już od kilkunastu lat łącząca funkcję sołtysa z obowiązkami radnej. W Radzie Gminy Buczek należy do Komisji Rewizyjnej. Ma troje dorosłych dzieci, dwie córki Monikę i Ewę oraz syna Pawła. Syn ukończył technikum i wspiera rodziców wraz z małżonką Pauliną w pracy w gospodarstwie. Choć posiada swoje gospodarstwo rolne rodzice wiążą nadzieję, że w przyszłości przejmie również ich gospodarstwo.
W gospodarstwie liczącym 76 ha powierzchni łącznie z dzierżawami jest też dobre wyposażenie w maszyny rolnicze: trzy ciągniki, kombajn zbożowy, opryskiwacz i inne maszyny.

„Osiem ha ziemi odziedziczyliśmy z mężem Zdzisławem po teściach. Wybudowaliśmy nowy dom, a także chlewnię na ok. 600 tuczników rocznie. W tej chwili hodujemy ok. 300 sztuk trzody chlewnej w tzw. cyklu zamkniętym od prosiaka do tucznika. W gospodarstwie prowadzimy przede wszystkim uprawę zbóż, a także ok. 1 ha truskawek. Na wsi jest wielu emerytów i rencistów, którzy prowadzą małe gospodarstwa. W sołectwie zostało tylko kilka dużych gospodarstw powyżej 10 ha, dominują tutaj w większości ziemie klasy IV i V. Osobiście uważam, że łączenie funkcji sołtysa i radnej ma wiele zalet, gdyż gospodarz sołectwa wie, jakie są jego potrzeby, zna oczekiwania mieszkańców i może poruszać sprawy sołectwa na sesjach Rady Gminy.
Chcę stwierdzić - zwierza się Pani sołtys, że dobrze układa się moja współpraca jako sołtysa i radnej z władzami gminy, wójt jest otwarty, chętnie pomaga. Oprócz poprawy i budowy nowych dróg zwracałam też uwagę na sesjach Rady Gminy na problem niszczenia upraw przez dziki i zwierzynę płową, jest to problem całej gminy, a koła łowieckie robią niewiele, by temu problemowi zaradzić. Widząc, że ludzie na wsi są coraz biedniejsi, my w radzie gminy staramy się podejmować uchwały sprzyjające ludności wiejskiej. Podatek rolny w naszej gminie należy do najniższych w powiecie, gmina dba też o dobry dowóz dzieci z naszego sołectwa do Szkoły Podstawowej w Czestkowie i młodzieży do gimnazjum w Buczku”.
      W sołectwie udało się wykonać kilkanaście znaczących inwestycji. Już w latach 2004-2006 staraniem przede wszystkim wójta Bronisława Węglewskiego dokonano gruntownej modernizacji drogi Sycanów-Dąbrowa za sumę 71.493 zł poprzez położenie kruszywa, a następnie dokonano przebudowy tej drogi kładąc masę bitumiczną-koszt tej inwestycji zamknął się kwotą 233.419 zł.
      W tym samym czasie wykonano projekt oraz wybudowano wodociąg z Sycanowa do Dąbrowy za 254.868 zł., założono też lampy oświetleniowe. W 2006 roku zbudowano drogę  z Sycanowa do granic gminy.
Pani sołtys postulowała podczas sesji rady gminy konieczność zakupu od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku budynku byłej mleczarni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.
     Wójt Buczku wyszedł naprzeciw tej propozycji i za 16.340 zł zakupiono z budżetu samorządu gminnego ów budynek, który w latach 2009-15 gruntownie wyremontowano, poświęcając na ten cel ponad 40.000.00 zł.
Również w tym samym czasie zrealizowano projekt unijny wartości 21.721 zł wyposażając świetlicę  w meble i komputery z dostępem do internetu z myślą przede wszystkim o uczniach, ale także i o osobach dorosłych.
      Przed rokiem w otoczeniu świetlicy pojawiły się ławki i nowo nasadzone przez mieszkańców drzewa, co było owocem „Małych Projektów” z wykorzystaniem środków 8.201 zł pochodzących z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na integrację małych społeczności lokalnych.
      Do inwestycji drogowych władze samorządowe wróciły ponownie w sołectwie w latach 2008-2009 kładąc nową nawierzchnię asfaltową za kwotę 182.590 zł., w tym czasie zmodernizowano też drogę gminną Dobra-Sycanów (91.639 zł).
      Ważnym przedsięwzięciem ekologicznym było w sołectwie wybudowanie za kwotę 57.575 zł  11 przydomowych oczyszczalni ścieków, środki na ten cel pochodziły częściowo z budżetu gminy i w większości z WFOŚiGW w Łodzi.
      W 2011r. ponownie za sumę 235.870 zł modernizowano drogę w Sycanowie na tzw. „Kanale”, a dwa lata później przebudowano i zakonserwowano ok. 600 m drogi na odcinku Luciejów-Sycanów.
      Samorząd gminny przystąpił w 2013r. do projektu „Internet w Gminie Buczek-Oknem na świat”. W ramach tego projektu, z rekomendacji GOPS w Buczku za 27.247 zł zakupiono dla 7 rodzin  w sołectwie Sycanów zestawy komputerów z dostępem do Internetu. Program był oczywiście realizowany w całej gminie i zakładał ograniczenie wykluczenia mieszkańców poprzez umożliwienie im korzystania z nowoczesnych źródeł informacji.
      W latach 2014-2015 w gminie Buczek realizowano też (podobnie jak w br.) projekty zastosowania nowoczesnych, proekologicznych technologii w gospodarstwach domowych.   
            W Sycanowie wydatkowano z budżetu gminy i WFOŚiGW na pompy ciepła 25.040 zł, a mikroinstalacje  fotowoltaiczne 31.504 zł.
      W ciągu 12 ostatnich lat wykonano w sołectwie Sycanów inwestycje za prawie 1.400.00 zł. W większości były to środki zewnętrzne, pozyskane przez władze samorządowe gminy z poza własnego budżetu. 

      „Jako radna i sołtys chciałabym też  wyrazić  podziękowanie dla władz samorządowych gminy w imieniu własnym  i mieszkańców za owocną współpracę i szereg wspólnych przedsięwzięć i wyrazić nadzieję  na tak dobre relacje i inwestycje w przyszłości dla dobra społeczności lokalnej”- stwierdziła Barbara Michalak.

      W sołectwie Sycanów działa też Rada Sołecka, w jej skład wchodzą: Barbara Michalak, Sławomir Sobieraj, Grażyna Milczarek i Maria Mielczarek.
      Powojennymi sołtysami Sycanowa byli: Józef Konieczny, Mieczysław Kuźniak, Zdzisław Korcewicz, Henryk Milczarek i Barbara Michalak.

      A.Z.
 
wstecz   dalej »
 

ZAWIADOMIENIE STAROSTY

z 1 października 2018

 

 Kwartalnik 8TVR IV - VI

 


 

 ZBIÓRKA ODPADÓW

WIELKOGABARYTOWYCH

 

 

 

 Światłowód w Gminie Buczek

 

 RELACJA 8TVR

ze Święta Truskawki 2018

 


 

AGROEXPRESS z do z 10 VI 2018

 

 

 

 

GAZYFIKACJA

ANKIETY

 

 

 


 

Zapraszamy na „Wieści Regionalne”, w których rozmowa z Wójtem Gminy Buczek Bronisławem Węglewskim m.in. o rozstrzygniętych przetargach i planowanych inwestycjach.

Otwarcie hali sportowej

Otwarcie hali sportowej

 

Relacja TVR8 z Gali Bokserskiej

 

 Materiały i relacje TV


WYBORY

Wybory - 2018

Honorowi obywatele

bejda-pawel.jpg

AKCYZA 2018

 

 .

Panorama

   
 
Panorama Łaska - IX 2018
 
 
 
 
 
 

 
 

Wywóz śmieci - 2018


 

REGION 1

Buczek, Wola Buczkowska, Czestków A, Czestków F. 

 
 Harmonogram dla Regionu 1
REGION 2
Wilkowyja, Brodnia Dolna i Górna, Czestków B, Czestków – Osiedle, Bachorzyn,
Józefatów, Wola Bachorska, Petronelów, Kowalew, Gucin, Grzeszyn, Sowińce,
Strupiny, Malenia, Czarny Las, Sycanów, Luciejów, Dąbrowa, Dąbrówka.
  Harmonoogram dla Regionu 2

 

Mapy działek 542 przeznaczonych do sprzedaży
 
 

_______________________________

Osoby odpowiedzialne w gminie za:

Drogi:

Piotr Ludwisiak -

tel 43 677 44 97; 607 801 118

Woda, kanalizacja, wywóz śmieci:

Marek Ratajczyk -

tel 43 677 44 94; 605 904 304

 Woda, kanalizacja - awarie w

soboty i niedziele

 Ratajczyk Daniel

tel 660 820 950

43 677 42 98

 Inwestycje w gminie:

Wiesław Szczepaniak  -

tel 43 677 44 95; 601 055 221

Andrzej Szymczak

43 677 44 95

Oświetlenie uliczne z wyjątkiem

oświetlenia fotowoltaicznego:

Kamil Woźniak

tel. 600808193

 _______________________________

INFORMACJE

 Świadczenia rodzinne 

Fundusz alimentacyjny

 
 
 

 

 

 

 

 

Nowe samochody

Straż ma nowe samochody

 

 

 
© 2018 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery