Nasze sołectwa - Józefatów PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 09 czerwiec 2017

 
Józefatów to sołectwo zamykające z kierunku południowo-wschodniego gminę Buczek, praktycznie położone wzdłuż jednej drogi gminnej z obustronną zabudową. Z Buczkiem łączy się drogami wojewódzkimi: drogą nr 484 w kierunku Kamieńska i pośrednio także nr 483 w kierunku Częstochowy, a także asfaltową drogą gminną.
Ta droga biegnąca z Buczku prostopadle do sołectwa Józefatów w przyszłym roku objęta zostanie przebudową w ramach tzw. schetynówek, czyli środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Droga oprócz nowej nawierzchni od ul. Prostej zostanie poszerzona o ciąg pieszo jezdny i z pewnością przedłużona do Ignacowa.
Sołectwo wg stanu na dzień 09.05.2017r. liczy 220 mieszkańców, posiada wszystkie podstawowe atuty gospodarki komunalnej, o co zadbał w ostatnich latach samorząd gminny, inspirowany twórczymi pomysłami rozważnego, wieloletniego radnego i sołtysa Tadeusz Uryszka.
Tadeusz Uryszek jako rolnik pracuje w 17-sto hektarowym gospodarstwie, do dziś łączy funkcje radnego gminy i gospodarza sołectwa, ma czworo dzieci- dwóch dorosłych synów i dwie córki. Gospodarstwo jest dość dobrze wyposażone w maszyny rolnicze m.in.: kombajn zbożowy, ziemniaczany, dwa ciągniki, rozrzutnik, opryskiwacz, a specjalizuje się w hodowli trzody chlewnej.
Sołtysem został wybrany Tadeusz Uryszek już w 1972 roku i od tego czasu nieprzerwanie pełni tę funkcję do dziś, również przez prawie 40 lat  reprezentuje sprawy sołectwa w Radzie Gminy, fakty te świadczą o tym, że w swoim sołectwie cieszy się od wielu lat ogromnym zaufaniem. Przez wiele lat pełnił różne funkcje w Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego,  a także Zarządzie GS. W Radzie Gminy Tadeusz Uryszek należy do Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, gdzie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego.
„Nasza wieś się starzeje, jest wielu emerytów i rencistów- stwierdza radny Uryszek- wielu młodych ludzi pracuje w kopalni lub w elektrowni w Bełchatowie. Dominują ziemię IV i V klasy, tylko 6 rolników ma gospodarstwa powyżej 5 ha ziemi.
Na terenie sołectwa uprawia się przede wszystkim ziemniaki i mieszanki zbożowe.
Najbardziej w pracy społecznej w samorządzie gminnym cieszy mnie dobra i twórcza współpraca z wójtem Bronisławem Węglewskim, który podejmuje szereg cennych inicjatyw gospodarczych i wsłuchuje się w oczekiwania mieszkańców. Najważniejsze jest jednak to, że potrafi znaleźć środki na ich realizacje. Cieszę się, że mogę być gospodarzem sołectwa, które ma dobrą drogę, uregulowaną sytuację wodno-kanalizacyjną, a istnieją realne szanse na podłączenie sołectwa do sieci gazowej”.
Józefatów jest w całości od wielu lat zwodociągowane (do sieci, wodociągowej została włączona również wieś Kowalew), pierwsza nawierzchnia asfaltowa położona tu została w części sołectwa przed ponad 20 laty, później odnawiana i remontowana nakładkami bitumicznymi m.in. w 2007r. w ramach modernizacji dróg gminnych (nakładka asfaltowa ) Kowalew, Luciejów Grabowiec, Bachorzyn, Józefatów, Sowińce , Malenia za kwotę 694.150,30 zł (całość inwestycji).  Przed 3 laty wg nowoczesnych standardów wybudowano nową szerszą drogę, z progami zwalniającymi dla poprawy bezpieczeństwa, przystankami dla autobusów szkolnych, zatoczkami, ciągiem pieszo jezdnym we wsiach Petronelów-Józefatów za sumę 1.308.065,45 zł. Udrożnione i pogłębione zostały też rowy przydrożne. W latach 2011-12 zbudowano przez wsie Józefatów i Bachorzyn kanalizację sanitarną, z 2 przepompowniami na terenie Józefatowa – całość inwestycji to koszt 1.259.871,29 zł.
 Przed 3 laty część mieszkańców sołectwa poprzez finansową pomoc z budżetu gminy                i WFOŚiGW mogło zakupić solary oraz pompy ciepła , których całkowity koszt zakupu wyniósł 94.295,67 zł. Powyższym programem objętych zostało 19 posesji. Jedna posesja otrzymała w ubiegłym roku prosumencką  mikroinstalację  fotowoltaiczną, gdzie nakłady poniesione przy tej inwestycji to 19.000,00 zł, dzięki temu zmniejszając wydatki z budżetu domowego na prąd. Ten ostatni program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i w związku z tym jest kontynuowany również w bieżącym roku.
 
W Józefatowie sprawnie też działa Rada Sołecka w skład, której wchodzą:
 Krystyna Leśkiewicz, Janina Zatorska, Łukasz Niedzielski.
Sołtysami po wojnie byli: Kazimierz Jędrzejewski, Józef Dawicki, Czesław Wódka  i Tadeusz Uryszek.
 
wstecz   dalej »
© 2018 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery