Sołectwo Brodnia PDF Drukuj
Napisał: A.Z.   
środa, 19 kwiecień 2017

 
Na północ od Buczku w sąsiedztwie lotniska 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego położone są 3 wsie należąc do sołectwa Brodnia, są to: Wilkowyja, Brodnia Górna i Brodnia Dolna.

W przeszłości na kartach historii Brodnia wymieniana była jako miejsce zwycięskiej potyczki powstańców 1863r. dowodzonych na tym terenie przez naczelnika Józefa Oxińskiego z wojskami carskimi. (J.Oxiński „Wspomnienia z powstania polskiego 1863-1864”)

Dzisiaj sołectwo liczy 443 mieszkańców (Wilkowyja-158, Brodnia Górna-116 i Brodnia Dolna-169- stan na 05.04.2017r.) i  ma charakter typowo rolniczy. Duża część mieszkańców zajmuje się uprawą roli i hodowlą. Cieszy zwłaszcza fakt, że wielu młodych rolników przejęło od rodziców  i skutecznie rozwija gospodarstwa rodzinne. W Brodni zwłaszcza na przełomie lat 70 i 80 XX w. powstało kilka dużych gospodarstw rolnych, jedno z nich odwiedził ówczesny sekretarz KC PZPR, a późniejszy premier Józef Pieńkowski. Była to okazja do pokrycia asfaltem ponad 3 km odcinka drogi z Woli Buczkowskiej (obecnie droga powiatowa).Dziś o drogi dbają samorządy gminy, powiatu, województwa. Sołectwa reprezentowane w samorządzie gminnym przez radnych i sołtysów najlepiej znają swoje potrzeby. Dobre drogi są motorem postępu i lepszego standardu życia mieszkańców, a władze samorządowe powinny dbać o zrównoważony rozwój całej gminy we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Wyżej zacytowane prawdy są z pewnością mottem działań wójta Bronisława Węglewskiego w odniesieniu do planowanych inwestycji w całej gminie, a zwłaszcza w sołectwie Brodnia.

Wójt już w 2002r. umieścił w planie inwestycyjnym pokrycie asfaltem drogi  z Brodni Dolnej do Czestkowa F na odcinku 1,4 km, koszt tej jednej z  pierwszych inwestycji to prawie 170.000 zł, w 2003r. zmodernizowano za 33.000 zł część dróg rolniczych (Brodnia-Wilkowyja).
Po wybudowaniu  fragmentu drogi asfaltowej z Czestkowa F do Brodni Dolnej, gmina kontynuowała tę inwestycję we współpracy z samorządem powiatowym w 2005 r. oddając do użytku dalszy odcinek z Brodni Dolnej przez Piaskowice do Grzeszyna, udział Gminy w tej inwestycji wyniósł 84.000 zł. W ten sposób  mieszkańcy uzyskali dostęp przez fragment drogi powiatowej w Gucinie z drogą krajową Nr 12 Łask – Wadlew, poprawił się też dojazd dzieci do szkoły w Buczku i mieszkańców do pracy.

 

 
Największa inwestycja drogowa w obszarze sołectwa to budowa drogi Buczek-Brodnia w latach 2004-2008 za 876.000 zł, droga umożliwiła lepszą i bezpieczniejszą komunikację zwłaszcza dla Brodni Górnej i Dolnej  z Buczkiem, dojazdu z Grzeszyna i Gucina, a obecnie służy też do szybszego dojazdu . Dla samej Brodni  jest to swego rodzaju „obwodnica” gdyż nie ma dużego ruchu przez zamieszkałą część sołectwa.

Drogi mają jednak tę właściwość, że co pewien czas wymagają remontów i przebudowy, w 2008r. za kwotę prawie 376.000 zł pokryto więc asfaltem drogę  z Czestkowa F do Brodni Dolnej.  Dwa lata później na modernizację drogi rolniczej  w Brodni Górnej od OSP w kierunku Brodni Dolnej, a także przebudowę drogi wewnętrznej Brodnia Górna-Wilkowyja wydatkowano kwotę ponad 400.000 zł – inwestycja ta objęła łącznie 2 km dróg. W latach 2012-13 przebudowano też drogę 103103E w obrębie Brodni Dolnej i Gucina za ponad  854.000 zł, inwestycje dotyczące przebudowy  tej drogi za kwotę 353.000 zł kontynuowano  również w roku 2015,  a w latach 2014-15 w samej Brodni Dolnej za 375.000 zł przebudowano drogę gminną 103102E. Razem wybudowali ponad 12 km dróg, z których korzystają mieszkańcy sołectwa Brodnia.

Ważnym elementem funkcjonowania gospodarstw jest woda, sołtysi i radni na wielu sesjach rady gminy poruszali tematy funkcjonalnego obiegu wody w gminie.

W latach 2004-2006 w miejsce starej nie funkcjonalnej  już hydroforni w Brodni, zbudowano staraniem władz samorządowych i przy wsparciu WFOŚiGW  w Łodzi za prawie 726.000 zł nowoczesną stację uzdatniania wody, która nie tylko poprawiła jakość wody, ale  rozszerzyła liczbę odbiorców do kilku sołectw. O tym jak ważna to inwestycja nie trzeba nikogo przekonywać, a zwłaszcza rolników  i plantatorów.

W latach 2015-16 przebudowano też w sołectwie Brodnia za kwotę ponad 124.000 zł z budżetu gminy stare przyłącza wodociągowe, o które zabiegała radna Bożena Kraska.
Trudnym tematem pozostaje zawsze, choćby ze względu na koszty eksploatacyjne kanalizowanie wsi. Problemem nie jest wybudowanie kanalizacji sieciowej, ale właśnie koszty eksploatacyjne. Samorząd wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zwłaszcza sołectw o tzw. „luźnej”  zabudowie, prowadzi przy współpracy z WFOŚiGW program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy sołectwa Brodnia już w 2009r. stali się beneficjentami tego programu, korzystając z dotacji ok. 5.000 zł na zakup jednej oczyszczalni wybudowano wtedy 32 oczyszczalnie, koszt tej ekologicznej inwestycji to ponad 69.000 zł. Również w 2014r. skorzystało z tego programu w sołectwie 10 gospodarstw za kwotę 70.000 zł.
Nowoczesna ekologia powinna iść w parze z ekonomią, dla wielu z nas zwłaszcza tych, którzy mają kłopoty finansowe, oszczędności w eksploatacji gospodarstwa rolnego, lub domowego to sprawa kluczowa.  Propozycja wójta Bronisława Węglewskiego z przed kilku laty, by w gminie poprzez montaż solarów, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych  spotkała się z ogromnym zainteresowaniem  mieszkańców. Wójt obliczył, jak korzystnie na budżet wpływa hybrydowe oświetlenie dróg osiedlowych w Buczku i Czestkowie i „zaraził” tym pomysłem radnych i sołtysów. W ten sposób już w 2014r. w samym sołectwie Brodnia założono 5 zestawów solarnych i 23 pompy ciepła za kwotę ponad 115.000 zł , a także zakupiono za kwotę 63.000 zł instalacje fotowoltaiczne.
Z budżetu gminy zakupiono też w sąsiedztwie budynku OSP grunt pod ewentualną budowę boiska sportowego, obecnie jednak piłkarze z Brodni, grający w A klasie korzystają z boiska w Buczku i nie  wychodzą z  propozycją budowy lokalnego stadionu piłkarskiego (zgoda OSP Brodnia).
W br. wykonana zostanie  też rekultywację w kierunku zagospodarowania rolniczego wysypiska śmieci w Brodni. Obecnie prowadzona jest procedura przetargowa . Inwestycja zakończy się we wrześniu br.
Władze Gminy dobrze zagospodarowały też budynek po szkole podstawowej oddając go od lipca 2005 r. w dzierżawę Pabianickiemu Centrum Pomocy na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Pomocy w Brodni.
Gospodarka komunalna jest oczywiście ważna, podwyższa standard życia mieszkańców, ale ważne jest też stworzenie miejsca w którym społeczność wsi może się integrować,  jest gdzie organizować uroczystości rodzinne, środowiskowe.

Takim miejscem w Brodni jest strażnica OSP, która po rozbudowie w latach 2010-12 za kwotę 724.000 zł uzyskała nie tylko nowy wygląd, ale i nowe funkcje.  Jest to obecnie również piękna wiejska świetlica środowiskowa, gdzie druhowie strażacy i prężnie działające koło gospodyń mają miejsce spotkań i uroczystości. Strażnica ma barwną elewację, dobrze zagospodarowane otoczenie,  jest dumą społeczności lokalnej.

Strażacy ochotnicy z Brodni, którym przewodzi druh Marcin Badziak dysponują lekkim samochodem pożarniczym marki „Mercedes Sprinter” zakupionym w 2005r. przy wsparciu budżetu gminy w kwocie 24.000 zł,  samorząd dotował też zakup w 2011r. dla OSP  motopompy. Wójt jednak jako Prezes Zarządu Gminnego  OSP nosi się  z zamiarem udzielenia pomocy finansowej w najbliższym czasie na zakup nowoczesnej pompy, którą druhowie mogą wykorzystywać podczas akcji pożarniczych, manewrów i zawodów sportowo-pożarniczych.

Mieszkańcy gminy Buczek mieli też możliwość zobaczenia i odczucia gościnności strażaków i koła gospodyń z Brodni podczas „wigilii dla osób samotnych”, wspaniale przygotowanej organizacyjnie przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze szczególnym zaangażowaniem sołtys Pani Danuty Czypryniak, reprezentuje sołectwo w samorządzie gminnym.
Pani jest bardzo aktywna i przedstawiają sprawy sołectwa podczas sesji Rady Gminy.
„Praca sołtysa wymaga stałej współpracy z ludźmi. Więc staram się to robić najlepiej jak potrafię, dzieląc pracę społeczną z zawodową i pracą w gospodarstwie- mówi sołtys Danuta Czupryniak. Nie jest łatwo. Sołectwo jest rozległe, nie ma tutaj skupionej zabudowy.”
Powojenni sołtysi Brodni to : Józef Grącki, Józef Klimczak, Antoni Ratajczyk,  Stanisław Ratajczyk, Alojzy Kubicki, Danuta Czupryniak.

Władze samorządowe są zadowoleni z współpracy z kołem gospodyń miejskich, strażakami a w ostatnich 5 latach ma bardzo dobrą współpracę z Zarządem Klubu ,, Tęcza’’ . Dziękujemy wszystkim tym , którzy przyczyniają się do rozwoju tego sołectwa i gminy.

Podsumowując  zaangażowanie władz samorządowych w rozwój infrastruktury sołectwa nakłady w kwocie ponad 5 milionów 400 tysięcy złotych w ciągu 14 lat mówią, że o sołectwie Brodnia na pewno władze samorządowe z wójtem Bronisławem Węglewskim  nie zapominają. Wójt wykazywał nota bene  ogromne  zaangażowanie we wszystkich przedsięwzięciach inwestycyjnych starając się najczęściej o współfinansowanie niemalże wszystkich przedsięwzięć ze środków pozabudżetowych.
     
A.Z. 
 
 
wstecz   dalej »
 
 
 

ZAWIADOMIENIE STAROSTY

z 1 października 2018

 

 I Sesja Rady Gminy Buczek

TVR


 

 Światłowód w Gminie Buczek

 

 RELACJA 8TVR

ze Święta Truskawki 2018

 


 

AGROEXPRESS z do z 10 VI 2018

 

 

 

 

GAZYFIKACJA

ANKIETY

 

 

 


 

Zapraszamy na „Wieści Regionalne”, w których rozmowa z Wójtem Gminy Buczek Bronisławem Węglewskim m.in. o rozstrzygniętych przetargach i planowanych inwestycjach.

Otwarcie hali sportowej

Otwarcie hali sportowej

 

Relacja TVR8 z Gali Bokserskiej

 

SESJA na ŻYWO
 SESJE ARCHIWALNE

 Materiały i relacje TV


WYBORY

Wybory - 2018

Honorowi obywatele

maria-kaczorowska.jpg

AKCYZA 2018

 

 .

Panorama

   
 
Panorama Łaska - X 2018
 
 
 
 
 
 

 
 

Wywóz śmieci - 2018


 

REGION 1

Buczek, Wola Buczkowska, Czestków A, Czestków F. 

 
 Harmonogram dla Regionu 1
REGION 2
Wilkowyja, Brodnia Dolna i Górna, Czestków B, Czestków – Osiedle, Bachorzyn,
Józefatów, Wola Bachorska, Petronelów, Kowalew, Gucin, Grzeszyn, Sowińce,
Strupiny, Malenia, Czarny Las, Sycanów, Luciejów, Dąbrowa, Dąbrówka.
  Harmonoogram dla Regionu 2

 

Mapy działek 542 przeznaczonych do sprzedaży
 
 

_______________________________

Osoby odpowiedzialne w gminie za:

Drogi:

Piotr Ludwisiak -

tel 43 677 44 97; 607 801 118

Woda, kanalizacja, wywóz śmieci:

Marek Ratajczyk -

tel 43 677 44 94; 605 904 304

 Woda, kanalizacja - awarie w

soboty i niedziele

 Ratajczyk Daniel

tel 660 820 950

43 677 42 98

 Inwestycje w gminie:

Wiesław Szczepaniak  -

tel 43 677 44 95; 601 055 221

Andrzej Szymczak

43 677 44 95

Oświetlenie uliczne z wyjątkiem

oświetlenia fotowoltaicznego:

Kamil Woźniak

tel. 600808193

 _______________________________

INFORMACJE

 Świadczenia rodzinne 

Fundusz alimentacyjny

 
 
 

 

 

 

 

 

Nowe samochody

Straż ma nowe samochody

 

 

 
© 2018 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery