Podsumowanie kolejnego roku działalności Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 24 marzec 2017

 
W dniu 18 marca 2017 r w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku odbyło się VII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie za okres 01.01.2016r – 31.12.2016r.
Spośród zaproszonych  gości, swą obecnością zaszczycili :
p. Andrzej Zieliński – Przewodniczący Rady Gminy Buczek, Sekretarz Gminy Buczek - p. Zenona Romankiewicz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku - p. Jolanta Nietupska, Sołtys wsi Bachorzyn - p. Mieczysław Grabarz.
 

 
W imieniu Zarządu sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie przedstawiła prezes kol. Jadwiga Ratajczyk.
Stowarzyszenie  prowadzi pełną księgowość. Wszystkie zdarzenia przychodów i wydatków księgowane są na poszczególnych kontach. Stowarzyszenie w 2016 roku oszczędnie gospodarowało swoim środkami finansowymi. Rok ten został zamknięty na rachunku oszczędnościowym saldem dodatnim – 3 602,40 zł.
VII  WZCz ( Sprawozdawcze ) Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za 2016 r. Udzieliło również absolutorium Zarządowi za okres 01.01.2016 r- 31.12.2016r.
Siódmy  rok działalności Stowarzyszenia był rokiem pracowitym, a zarazem widocznym. Jest to zasługa wszystkich członkiń Stowarzyszenia, które na wspólny sukces Stowarzyszenia pracowały bardzo aktywnie.Aktywną działalność kobiet, ich pracę, pasję, zaangażowanie w rozwój swojej wsi,  zauważyli i mocno docenili czytelnicy Dziennika Łódzkiego, oddając swoje głosy na Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie. Natomiast nagrodą  było zajecie I miejsca w plebiscycie na  najpopularniejsze KGW w powiecie łaskim. Słowa podziękowania za otrzymaną pomoc jaką Stowarzyszenie otrzymało w 2016 roku, Zarząd kieruje do :  p. Bronisława Węglewskiego -  Wójta Gminy Buczek,  p. Anny Doliwa  - Prezes LGD „Dolina rzeki Grabi” w Łasku, p. Jolanty Nietupskiej - Dyrektor GOK i S w Buczku, p. Daniela Błońskiego – szefa Firmy  Kamieniarskiej w Bachorzynie, p. Błażeja Taborowskiego – przedstawiciela Drukarni TAGRAF w Bachorzynie, p. Krzysztofa Tomczyka – szefa Marketu TOM-KOR w Buczku. W imieniu  Zarządu prezes Jadwiga Ratajczyk złożyła wszystkim członkiniom Stowarzyszenia serdeczne podziękowanie za dotychczasową działalność i prosiła  o dalszą aktywność w propagowaniu celów statutowych Stowarzyszenia.

 
 
 
wstecz   dalej »

HARMONOGRAMY WYWOZU

Harmonogramy na 2019
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery