Dziedzictwo kulturowe PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 25 lipiec 2008
Gmina Buczek nie ma bogatych walorów dziedzictwa kulturowego. Najbogatszą historię i w związku z tym najbogatsze wartości ma sama wieś gminna Buczek. Według dokumentów, najpierw wieś rycerska, potem przez długie lata szlachecka, wreszcie rządowa. Odnaleziono tutaj w 1955 roku cmentarzysko szkieletowe z X – XII wieku o bogatym wyposażeniu grobów – świadectwo starożytności tej wsi i zamożności jej mieszkańców.
W XVI – XVIII wieku Buczek był miastem. Niestety nie wykształciły się w tym czasie i nie utrwaliły w przestrzeni fizjonomiczne symptomy miejskiego układu urbanistycznego.
Podobnie jak w większości polskich miasteczek centrum ośrodka gminnego Buczek leży w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Obejmuje ona większość trenów zabudowanych wsi położonych na północ od drogi w kierunku Zelowa wraz z zabytkowym Kościołem p.w. Jana Chrzciciela, który pochodzi z około połowy XV wieku. Na tych terenach znajduje się także park zabytkowy, cmentarz i kompleks usługowy rolnictwa GS i SKR w adaptowanych obiektach podworskich.
 Obecny Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela, gotycki, murowany, około połowy XV wieku przebudowany, na przełomie XV i XVI wieku rozbudowany, w części zachodniej przedłożenie nawy i odbudowanie kaplic, około 1878 roku gruntownie odrestaurowany – jest największym, bo o znaczeniu ponadregionalnym i jedynym zabytkiem gminy Buczek. Na osi fasady Kościoła znajduje się oszkarpowana, czworoboczna wieża, górą przechodząca w ośmiobok, jej szczyt jest XIX-to wieczny. Okna zamknięte są półkoliście. Ściany obiega podwójny gzyms z cegieł. Oszkarpowaną ścianę wschodnią wieńczy trójkątny szczyt z wieżyczką na sygnaturkę. Wyposażenie Kościoła pochodzi z XVIII wieku.
Objęcie terenu ochroną konserwatorką oznacza obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszystkich zamierzeń inwestycyjnych w zakresie budowy nowych obiektów, rozbudowy i remontów obiektów istniejących, obiektów do rozbiórek, a także projektów budowy sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej.
Wokół strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej rozciąga się strefa konserwatorskiej ochrony archeologicznej. W obrębie strefy działania inwestycyjne obejmujące roboty ziemne wymagają zgłoszenia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych celem ustalenia ewentualnego obowiązku nadzoru archeologicznego nad tymi robotami.
Jedynie cmentarz grzebalny w Buczku o powierzchni 2,24 ha został zaopiniowany przez Komisję Ewidencyjną ds. zabytkowych cmentarzy do objęcia go taką ochroną.
Oprócz Buczku wartości kulturowe związane są z Brodnią, gdzie na terenie gorzelni istniał XVIII-wieczny drewniany lamus o oryginalnej konstrukcji zrębowej, wzniesiony w 1974 roku. Lamus ten został w całości przeniesiony do skansenu w Sieradzu.
W historii gminy zasługuje jeszcze na uwagę Grzeszyn jako środek tkactwa wiejskiego z przełomu XIX i XX wieku. Był to efekt równoległego procesu rozwoju ośrodków włókienniczych w Łodzi, Pabianicach i Zduńskiej Woli, do których emigrowała ludność wiejska w poszukiwaniu pracy, ale utrzymująca kontakty z rodzinnymi wsiami.
 
wstecz   dalej »

HARMONOGRAMY WYWOZU

Harmonogramy na 2019
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery