Wizytówka sołectw - Bachorzyn PDF Drukuj
Napisał: Andrzej Zieliński   
wtorek, 21 marzec 2017

 
Bachorzyn to urocze sołectwo położone na wschód od Buczku w części położone przy drodze  wojewódzkiej nr 484, a w części łagodnym łukiem okala gminę w kierunku północnym wzdłuż drogi do Woli Bachorskiej.
W samorządzie gminnym sołectwo reprezentują wieloletni sołtys Mieczysław Grabarz i radny Mariusz Kowalczyk.
Obecnie w części Bachorzyna prowadzona jest duża inwestycja - linia gazowa, która „biegnąc”  z Łasku,  zasili 32 Bazę Lotnictwa Taktycznego , zakłady w Herbertowie, miasto Zelów, budynki Urzędu Gminy w Buczku i jednostek organizacyjnych, a docelowo również miejscowość Buczek i część sołectw. Wszystko to będzie oczywiście zależeć od liczby odbiorców gazu. Idea położenia linii gazowej z Łasku do Zelowa to wspólna inicjatywa wójta Buczku i burmistrza Zelowa, jak widać skuteczna, służąca środowisku, zakładom pracy, a przede wszystkim mieszkańcom.
Samorządowcy cieszą się z projektu gazyfikacji, bo dziś realizacja takiej inwestycji w dobie 6-krotnego zwiększenia poboru gazu z powodu smogu w dużych miastach, byłaby prawie niemożliwa. 
 
Inną ważną inwestycją poprawiającą standard życia mieszkańców była budowa kanalizacji sanitarnej z 79 przyłączami Buczek - Bachorzyn, inwestycja zakończona w 2012r. Gmina wybudowała kanalizację grawitacyjną i tłoczoną o długości 6620 mb i 4 przepompownie za kwotę  2 142 771.11. Inwestycję dofinansował WFOŚiGW w Łodzi kwotą 732 000, natomiast ze środków unijnych samorząd uzyskał kwotę 887 000,00 zł.
    Wskutek stałego zabiegania o poprawę infrastruktury drogowej kolejnych radnych                 i sołtysów Bachorzyna, a przede wszystkim zabiegów  wójta w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i w Zarządzie Dróg Wojewódzkich udało się położyć przed 4 laty nową nakładkę asfaltową, a pobocza wzmocnić i utwardzić destruktem, udrożniono rowy i wycięto drzewa zagrażające ruchowi kołowemu. Wójt Bronisław Węglewski wciąż zabiega jednak w samorządzie wojewódzkim             o wybudowanie chodnika -choćby z jednej strony- wzdłuż drogi z Buczku do Zelowa, a więc również przez Bachorzyn.
    W najbliższym czasie podjęta będzie idea remontu drogi w Bachorzynie na odcinku od drogi 484 do Woli Bachorskiej, standard tej drogi z utwardzonymi destruktem poboczami ma być podobny do drogi powiatowej z Buczku w kierunku Luciejowa.
Aktualnie remontowany jest tez budynek po dawnej szkole podstawowej w Bachorzynie, tworzona jest tu świetlica wiejska na zebrania lokalne, uroczystości rodzinne, a także miejsce spotkań i pracy twórczej Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich, które zbiera laury za swoje prace i pomysły, promujące sołectwo i gminę.
    Warto więc również dla tak aktywnych Pań stworzyć miejsce integracyjnych i twórczych spotkań, budynek zostanie więc docelowo poddany pełnej termomodernizacji, docieplony, a także wyremontowany będzie dach.
    Nota bene Stowarzyszenie w plebiscycie „Dziennika Łódzkiego” zostało wybrane najpopularniejszym Kołem w powiecie łaskim, podobny laur za pracę twórczą już w tym roku otrzymała również głosami czytelników prezes Stowarzyszenia Jadwiga Ratajczyk.
 Stowarzyszenie liczące 22 kobiety swoją aktywnością i pomysłami inspiruje innych, stanowi wzór aktywności społecznej i przynosi chlubę gminie. 
               
                                                                                                           Andrzej Zieliński
 
wstecz   dalej »
© 2018 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery