Kolejna wielka inwestycja w Gminie Buczek zakończona PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
czwartek, 10 listopad 2016

 
W  dniu  30.09.2016 r  zostały protokolarnie odebrane prace budowlane i zakończono rozruch technologiczny  rozbudowanej  oczyszczalni ścieków  w Buczku.  Za kwotę trzy miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset złotych brutto wybudowano obok starej oczyszczalni stawowej praktycznie nowy obiekt  oparty o nową technologię oczyszczania ścieków pozwalającą na uzyskanie optymalnych parametrów oczyszczonych ścieków  odprowadzanych do rzeczki Końskiej.
Oddana inwestycja składała następującego zakresu robót:
 
 
 
-  przebudowy pompowni ścieków i osadnika przepływowego w istniejących kubaturach  
-  budowy dwóch reaktorów biologicznych
-   budowy  budynku technicznego przy reaktorach
-   budowy  dwóch zbiorników osadu nadmiernego
-   budowy punktu  zlewnego ścieków  z opomiarowaniem 
-   budowę wiaty na agregat prądotwórczy
 
Na terenie oczyszczalni wybudowano nowe ogrodzenie, drogi, plac manewrowy.   Przebudowana oczyszczalnia w  Buczku może maksymalnie dobowo oczyścić ścieki w ilości   Q dmax = 240 m3/d .
Obecna technologia oczyszczania ścieków pozwala na przyjmowanie w nowoczesnym  i opomiarowanym punkcie zlewnym ścieków dostarczonych z posesji mieszkańców  gminy  nie posiadających kanalizacji  sanitarnej . Takie rozwiązanie w znacznym  stopniu  ułatwi   tym mieszkańcom gminy prawidłowe  i zgodne z  przepisami prawa zagospodarowanie  powstających w ich gospodarstwach  domowych ścieków.
Wybudowanie oczyszczalni po zastosowaniu nowej technologii gospodarki osadami powstającymi w procesie oczyszczania ścieków wyeliminowała bardzo  uciążliwe zapachy, które powstawały przy wywózce  osadu na starym obiekcie oczyszczalni  i utrudniały życie   okolicznym mieszkańcom.                                    
 

 
Oczyszczalnia została wyposażona w kontenery do odwozu i gromadzenia osadu, przyczepkę ciągnikową, kontenery z tworzywa   PCV  na osad i skratki,  nowy samochód  dostawczy ze skrzynią ładunkową, kosiarki spalinowe, ciśnieniowe urządzenie do mycia obiektów oczyszczalni, zadymiarkę, którą będą sprawdzane czy do oczyszczalni nie wpływa tzw. woda deszczówka.
 

 
Dzięki wsparciu uzyskanemu z WFOŚ i GW  Łodzi  w kwocie 1 672 000.00 zł i środkom uzyskanym z umorzenia poprzednich dofinansowań w kwocie 600 100,00 zł gmina z własnego budżetu  dołożyła do  oczyszczalni tylko 1 073 500,00 zł. Należy  nadmienić , że zaciągnięta pożyczka po spłaceniu 50%  będzie umorzona  po wybudowaniu oczekiwanej  przez mieszkańców kanalizacji sanitarnej na ul. Wygwizdów.
Dla obiektu  oczyszczalni  PGE  Dystrybucja wybudowała  nową stację trafo. Pozwoli  to  na znaczną poprawę zasilania w energię elektryczną mieszkańców ulicy Zielonej  w  Buczku.
Oddanie do  eksploatacji   zmodernizowanej  oczyszczalni  pozwoli  na dalszą rozbudowę sieci  kanalizacyjnej w gminie. Stara oczyszczalnia  nie pozwalała na kontynuowanie tych  inwestycji.
Zainstalowana na oczyszczalni instalacja fotowoltaiczna o mocy 15 kW produkująca energię elektryczną w znacznym stopniu pozwoli zaoszczędzić na kosztach prądu potrzebnego do funkcjonowania obiektu.
Oczyszczone w nowym  obiekcie oczyszczalni posiadające zakładane w pozwoleniu wodnoprawnym  parametry ścieki  sanitarne w znacznym  stopniu  poprawią  jakość wody  płynącej  w rzece  Końskiej. Przyjęta w procesie  oczyszczania ścieków technologia i zastosowane rozwiązania techniczne (ograniczające kontakt ścieków z powietrzem) w znacznym stopniu zmniejszają emisję zanieczyszczeń do powietrza.
Zakończona   przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Buczku przyczyniła się do poprawy stanu środowiska w gminie Buczek.
W.Sz.
 
wstecz   dalej »
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery