Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej w Czestkowie PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
środa, 19 październik 2016

 
 
14 października 2016 roku społeczność szkolna świętowała jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej w Czestkowie połączony z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.
Historia szkoły jest oczywiście dużo wcześniejsza. Prawdopodobnie sięga ona roku 1916-1917. Dopiero jednak w roku 1960 szkoła doczekała się nowego - niezwykle pięknego jak na tamte czasy - budynku. W ubiegłym roku szkoła doczekała się rozbudowy i właśnie w nowej części odbyły się obchody jubileuszu.
Jeszcze przed rozpoczęciem części oficjalnej przybyli goście mieli okazję obejrzeć historię szkoły na fotografii w formie prezentacji multimedialnej. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się również wystawa fotografii absolwentów szkoły, na której uczniowie próbowali odszukać swoich najbliższych, a absolwenci ze wzruszeniem odnajdywali siebie oraz swoich wychowawców. Wystawa w całości została opracowana i wykonana przez absolwentkę szkoły Justynę Lis. Wielu pozytywnych emocji dostarczyło również wszystkim przeglądanie starych kronik klasowych.
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandarowych - szkoły oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czestkowie, która aktywnie włączyła się w obchody jubileuszu. Następnie pani kierownik Agnieszka Badowska wraz z przewodniczącym Rady Gminy Buczek Andrzejem Zielińskim powitali przybyłych gości: Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Honorowego Obywatela Gminy Buczek Panią Jolantę Ziębę-Gzik, Dyrektora Biura Wojewody Łódzkiego Pana Zbigniewa Natkańskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Hieronima Hubarę, Starostę Powiatu Łaskiego Panią Teresę Wesołowską, mjr Stanisława Delegacza reprezentującego 32 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku, Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego–Wójta Gminy Buczek Pana Bronisława Węglewskiego, księży z Parafii Buczek proboszcza Rafała Mazurczyka i wikariusza Łukasza Goździka, byłych dyrektorów szkół, nauczycieli emerytów z terenu Gminy Buczek oraz wszystkich absolwentów szkoły. Szczególnie gorąco zostali powitani najstarsi absolwenci : Pani Henryka Czuba, Pani Małgorzata Kubik, Pan Jan Gawlik, Pan Walerian Druch, Pan Zygmunt Pokorski. Przewodniczący Rady Rodziców, Pan  Grzegorz Dębkowski witając przybyłych gości, przeniósł wszystkich zebranych do lat szkolnych, składając meldunek w języku rosyjskim – co wzbudziło ogromny aplauz na widowni. Złożył również  na ręce Pani Kierownik życzenia  z okazji DEN dla wszystkich pracowników szkoły.
Podczas uroczystości nie zabrakło oczywiście wspaniałych życzeń składanych na ręce pani kierownik. Odczytano list gratulacyjny skierowany do społeczności szkolnej przez posła RP Piotra Polaka oraz absolwenta Eugeniusza Szczepaniaka – rocznik 1947.
Historię szkoły w sposób niezwykle emocjonalny przedstawiła była pani dyrektor Elżbieta Dawicka, która związana jest ze szkołą niemalże od urodzenia, a swój wkład w historię szkoły ma kilka pokoleń jej rodziny.
Część oficjalną zakończyła ceremonia wręczenia nauczycielom nagród i kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Nagrodę Wójta otrzymały:
Kierownik Agnieszka Badowska, Zofia Bałuska i Justyna Miszczak.
Nagrodę Dyrektora otrzymały Teresa Kaczorowska, Ewa Jędryka i Ewelina Piotrowicz.
Na zakończenie uczniowie szkoły zaprezentowali się w programie artystycznym. Przygotowali m.in. kilka układów tanecznych, gimnastycznych, scenki kabaretowe oraz uświetnili go piosenkami wykonanymi po polsku i angielsku. Miłym akcentem był wspaniały tort ufundowany dla uczniów przez Państwa Macieja i Katarzynę Krasków.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Rady Rodziców wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek, w czasie którego wspomnieniom nie było końca.
Z ciekawą inicjatywą wystąpiła Ochotnicza Straż Pożarna w Czestkowie, organizując dla wszystkich absolwentów wieczorek taneczny, który był miłą kontynuacją 50-lecia szkoły.
 
wstecz   dalej »
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery